Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr - dřípovičník zpeřený v Kraji Vysočina

Dřípovičník zpeřený (Schistostega pennata), PR Mrhatina, 29.4.2015, foto Svatava Kubešová
Dřípovičník zpeřený (Schistostega pennata), PR Mrhatina, 29.4.2015, foto Svatava Kubešová

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Bryophytae - Mechorosty
  • Oddělení: Bryophyta - Mechy

Ochrana a ohrožení

  • LC = neohrožený (nejméně dotčený) taxon červeného seznamu ČR (Kučera et al. 2012)

Výskyt a rozšíření

  • Na mapce je vyznačen zjištěný výskyt z podrobných průzkumů 33 vybraných lokalit v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - dřípovičník zpeřený - Schistostega pennata

Lokality

Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská

Doporučená citace

Kubešová S., Novotný I., Procházková J. et Táborská M., 2017: Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr - dřípovičník zpeřený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.