Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Přední skála (PP)

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Hutě
 • Rozloha: 12,85 ha
 • Mapovací kvadrát: 6658
 • Kategorie ochrany: přírodní památka (součást regionálního biocentra Přední skála)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 2 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 7 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 38 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 4 druhy (Pižl 2017)
 • Mechorosty: Z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jediná lokalita mechu Hylocomiastrum umbratum, který jinak roste především v horských lesích, jedna ze 2 lokalit Buxbaumia aphylla (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.