Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka ohnivá v Kraji Vysočina

Fire-bellied Toad

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby

Ochrana a ohrožení

  • NA,NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu a zvláštní územní ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rCR = Regionálně kriticky ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován zarůstáním mokřadů, zanedbáním péče o vodní plochy, příliš intenzivním hospodařením v krajině, vysokými rybími obsádkami v rybnících, vypouštěním polodivokých kachen a nedostatkem vhodných drobných vodních ploch.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: méně běžný, velmi výrazně ubývající druh
Mapa výskytu - kuňka ohnivá - Bombina bombina

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka ohnivá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.