Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý v Kraji Vysočina

Fire Salamander

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Salamandroidea - Mloci

Ochrana a ohrožení

  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rVU = Regionálně zranitelný druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován znečištěním a vysycháním drobných potoků a jejich necitlivými úpravami, vysazováním ryb do drobných potůčků, kde by se přirozeně neměly vyskytovat, přeměnou lesů na jehličnaté monokultury bez podrostu nebo s degradovaným bylinným podrostem.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: velmi vzácný, ubývající druh
Mapa výskytu - mlok skvrnitý - Salamandra salamandra

Fotodokumentace

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.