Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké v Kraji Vysočina

Šídlo velké (Aeshna grandis), PP Urbánkův palouk, foto Václav Křivan
Šídlo velké (Aeshna grandis), PP Urbánkův palouk, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Výskyt a rozšíření

  • Jedná se o euryekní druh osidlující téměř všechny typy stojatých vod a pomalu tekoucí vody. Hojně obývá různé vodní biotopy antropogenního původu: kanály, příkopy, zahradní bazény apod. Upřednostňuje mezotrofní a eutrofní plytké vody s bohatými porosty vyšších rostlin a trsy nižších rostlin, vodní hladina je často pokryta širokolistými rostlinami. Obývá nížiny a pahorkatiny.
  • ČR: Vyskytuje se ve všech částech České republiky.
  • Vysočina: Obecně rozšířený druh hojný v různých typech stojatých vod. Dospělci jsou často pozorování i daleko od vody na lesních pasekách, loukách či okrajích lesů. Populace nejsou příliš početné, dospělci jsou na lokalitách většinou pozorování jednotlivě.
Mapa výskytu - šídlo velké - Aeshna grandis
Šídlo velké (Aeshna grandis), PP Urbánkův palouk, foto Václav Křivan
Šídlo velké (Aeshna grandis), PP Urbánkův palouk, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.