Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ketkovice

  • Okres: Třebíč
  • Region: Náměšťsko
  • Katastrální území: Březník, Kralice nad Oslavou, Mohelno, Kuroslepy, Sudice u Náměště nad Oslavou
  • Rozloha: 1 126,43 ha
  • Mapovací kvadrát: 6863
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum (součást evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice, součást přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, součástí je navrhovaná národní přírodní rezervace Soutok Oslavy a Chvojnice)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
  • Plži: 32 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.