Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Čertovy díry

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Ledečsko
  • Katastrální území: Budeč nad Želivkou
  • Rozloha: 0,20 ha
  • Mapovací kvadrát: 6357
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Střední Povltaví

Významnost lokality

  • Plži: 15 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.