Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex supina Willd. ex Wahlenb. - ostřice drobná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice drobná je euroasijský druh s kontinentálně laděným rozšířením. Jedná se o typický stepní druh, často doprovázející vegetaci písčin, ale také světlé bory, doubravy a jejich lemy. Na našem území se vyskytuje v nejteplejších oblastech Čech a Moravy. Na Vysočinu vyznívá z moravského panonika pouze do údolí Jihlavy v okolí obcí Mohelno a Lhánice (např. Picbauer 1906, Čech 2011 herb. Čech) a dále na několik lokalit v okolí Rouchovan (např. Suza 1932, Čech 2009 herb. Čech).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice drobná - Carex supina

Lokality

Ostřice drobná (Carex supina), Lhánice, Na čihadle [TR], 1.4.2014, foto Luděk Čech
Ostřice drobná (Carex supina), Lhánice, Na čihadle [TR], 1.4.2014, foto Luděk Čech
Ostřice drobná (Carex supina), Rouchovany [TR], 6.4.2016, foto Josef Komárek
Ostřice drobná (Carex supina), Rouchovany [TR], 6.4.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex supina Willd. ex Wahlenb. - ostřice drobná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.