Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng - vousatka prstnatá v Kraji Vysočina

Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 5.10.2007, foto Luděk Čech
Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 5.10.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vousatka prstnatá je euroasijský druh, v Evropě vykazující submediteránní charakter rozšíření. Jedná se o průvodce suchých stepních trávníků až skalních stepí. V České republice roste tento teplomilný druh v českém i moravském termofytiku a vyznívá do navazujících části mezofytika. Mimo tato území se vyskytuje velmi vzácně až ojediněle. Tuto situaci velmi dobře ilustruje situace na Vysočině, kde je vousatka prstnatá vázána především na říční údolí Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Rouchovanky, ale známá je i řada lokalit z xerotermních trávníků v širší oblasti praebohemika. Její souvislejší výskyt končí u Třebíče. Jediná exklávní lokalita je historicky udávána z Jihlavy (u plavecké školy, Neumann in Oborny 1883–1886). Je ohrožena zánikem suchých strávníků a stepních lokalit sukcesí dřevin, silnou ruderalizací nebo zalesněním. Řada lokalit známých v minulosti zanikla vlivem ústupu tradičního hospodaření. V oblastech s dříve hojnějším výskytem zůstávají jednotlivé lokality, hojnější je pouze na nejteplejším jihovýchodním okraji Vysočiny, např. v okolí Náměště nad Oslavou a Mohelna.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vousatka prstnatá - Bothriochloa ischaemum

Lokality

Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bothriochloa ischaemum (L.) Keng - vousatka prstnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.