Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Heterocladium heteropterum var. flaccidum Schimp. - různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Bryophytae - Mechorosty
  • Oddělení: Bryophyta - Mechy

Ochrana a ohrožení

  • taxon neuvedený v červeném seznamu ČR (Kučera et al. 2012) - ani mezi taxony ohroženými, ani neohroženými

Výskyt a rozšíření

  • Na mapce je vyznačen zjištěný výskyt z podrobných průzkumů 33 vybraných lokalit v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum - Heterocladium heteropterum var. flaccidum

Lokality

Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská

Doporučená citace

Kubešová S., Novotný I., Procházková J. et Táborská M., 2017: Heterocladium heteropterum var. flaccidum Schimp. - různolístek nestejnokřídlý var. flaccidum v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.