Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia thalassina Germar, 1811 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia thalassina, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia thalassina, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh se nachází především na bahničce bahenní (Eleocharis palustris s. l.). Sporadický výskyt byl pozorován i na skřípinci jezerním (Schoenoplectus lacustris) většinou ve společnosti rákosníčků Donacia brevicornis a D. impressa, se kterými je někdy zaměňován. Při žíru imag na pylu jsou vzácné nálezy také na dalších rostlinách, např. sítinách (Juncus spp.) nebo ostřicích (Carex spp.). Hojný výskyt byl zaznamenán především v mělkých nádržích s bohatými porosty živné rostliny, jako jsou např. tůně v pískovnách nebo oligotrofní nádrže s mělkou vodou. Druh se vyskytuje od dubna do první poloviny srpna.
  • Oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Rozšíření v České republice je od nížin do středních poloh.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina není známo sice mnoho lokalit, ale je možné, že na řadě míst je druh přehlížen nebo některé vhodné biotopy nebyly zkoumány. Každopádně na celé Českomoravské vrchovině má D. thalassina své pevné zastoupení. Hojné jsou také nálezy rákosníčka v blízkosti hranice Kraje Vysočina. Např. u obcí Trhová Kamenice a Vortová, které jsou v Pardubickém kraji.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Lokální druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia thalassina

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2509: Donacia thalassina Germar, 1811 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.