Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia brevicornis Ahrens, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia brevicornis, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia brevicornis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Rákosníček má vazbu na skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) a vyskytuje se především na rostlinách dále od břehu. Zde bývá obyčejně společně s druhem Donacia impressa. Hlavní doba výskytu je květen a červen, pozdější nálezy jsou pouze sporadické.
  • Monofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Nálezy po roce 1989 pocházejí ze tří větších oblastí: jižní Čechy (CHKO Třeboňsko), západní Čechy (především Plzeňsko a Tachovsko) a oblast Pardubicka a Kutnohorska. Na Moravě se po roce 1960 druh nesbíral.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina jsou známy pouze nálezy před rokem 1960. Konkrétně se jedná o lokality: Golčův Jeníkov, Moravské Budějovice a Přibyslav. Recentní výskyt se nepodařilo ověřit, i když stále existuje řada lokalit s výskytem živné rostliny.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia brevicornis

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2495: Donacia brevicornis Ahrens, 1810 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.