Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia bicolora Zschach, 1788 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia bicolora, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia bicolora, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh je častý především na zevaru vzpřímeném (Sparganium erectum), méně na zevaru jednoduchém (S. emersum). Nalézá se jak na stojatých vodách rybníků, tak na vodě tekoucí. Nejčetnější je od května do srpna.
  • Úzce oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: V České republice se vyskytuje na většině vhodných lokalit od nížin až do podhůří. Velmi rychle dokáže osidlovat i nově vzniklé biotopy, např. nově vybudované tůně a rybníky, což naznačuje, že je dobře mobilní i na větší vzdálenosti.
  • Vysočina: Plošné rozšíření druhu v Kraji Vysočina je přibližně stejné jako u D. aquatica, ale zhruba stejně hojně v nižších i ve vyšších polohách. Jednoznačně upřednostňuje litorály rybníků, zarostlé pomalu tekoucí kanály a potoky, kde se vyskytují živné rostliny rákosníčka.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia bicolora

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2494: Donacia bicolora Zschach, 1788 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.