Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eisenia fetida (Savigny, 1826) - žížala hnojní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Přirozeným biotopem tohoto druhu jsou silně zamokřené půdy (prameniště či bahnité břehy potoků) v listnatých i jehličnatých lesích. Hojně rozšířen v kompostech a hnoji.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala hnojní - Eisenia fetida

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Eisenia fetida (Savigny, 1826) - žížala hnojní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.