Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kritodrilus mrazeki (Černosvitov, 1935) - žížala Mrázkova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Rodová příslušnost tohoto druhu, dlouho řazeného do rodu Dendrobaena, není v současnosti uspokojivě vyřešena.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epiendogeický druh
  • xero- a termotolerantní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Preferuje stepní a lesostepní biotopy, ale byl zaznamenán též z lesních a lučních ekosystémů. Obývá opadanku a svrchní vrstvy hlinitých až písčitých půd. Zjištěn i v suchých borových lesích, kde jiné žížaly nežijí.
  • Rozšíření: vindobonský endemit
Mapa výskytu - žížala Mrázkova - Kritodrilus mrazeki

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Kritodrilus mrazeki (Černosvitov, 1935) - žížala Mrázkova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 7. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.