Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) - vážka jarní v Kraji Vysočina

Vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Obývá mělké, prohřívané vody jezer a zálivů rybníků s řídkými porosty vegetace. Zálivy mívají písčité, jílovité nebo štěrkové dno. Většina nálezů se nacházi do 500 m n. m.
  • ČR: Vzácný druh s lokálním výskytem. Hlavní oblasti: jihomoravské úvaly, jižní úpatí Českomoravské vrchoviny, Poodří, Podbeskydská pahorkatina, Třeboňsko, východní Polabí, Českolipsko.
  • Vysočina: Vážka jarní se v oblasti Vysočiny šíří zhruba v posledních 10 letech, do té doby byl výskyt pouze náhodný a nepravidelný. Naopak v posledních letech je známá řada stabilních a početných populací. Obývají především čerstvě napuštěné nádrže nebo tůně. Biotopem jsou především dobře osluněné nezastíněné nádrže bez rybí obsádky nebo jen málo zarybněné. Nálezy pocházejí hlavně z Třebíčska jižní části Jihlavska.

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) - vážka jarní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.