Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná v Kraji Vysočina

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), foto Václav Křivan
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Druh je vázán na stojaté vody. Hojně vyhledává slatinné vody, přechodová či vrchovištní rašeliniště. Jedním z hlavních faktorů ovlivňující výskyt je přítomnost bohaté litorální vegetace a doprovodné vzrostlé zeleně v okolí vodních ploch. Potřebuje stálou výšku vodní hladiny.
  • ČR: Vyskytuje se po celém území, ostrůvkovitě. Hlavní oblasti výskytu: jižní Čechy, sever Čech a sever Moravy a Slezko.
  • Vysočina: Výskyt vážky jasnoskvrnné na Vysočině je velice lokální a populace jsou často slabé a mají přechodný charakter. I řada recentních lokalit, zejména na Jihlavsku a Třebíčsku, nebyla v posledních letech potvrzena. Druh je velmi citlivý na změny prostředí, dokáže však kolonizovat i nové vhodné nádrže či tůně.
Mapa výskytu - vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.