Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná v Kraji Vysočina

Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Druh se řadí k typickým rašeliništním eucenním druhům. Je charakteristický zejména pro vrchoviště, popř. kyselá horská přechodová rašeliniště.
  • ČR: Vyskytuje se v pásmu pohoří podél státní hranice. Ve vnitrozemí je méně častý, lokálně ve Žďárských vrších a v podhůří hraničních hor.
  • Vysočina: Vzácný druh vázaný na rašelinné biotopy rozšíření v Kraji Vysočina jen v nejvýše položených lokalitách Žďárských vrchů a na jihozápadě v okolí Javořice, kde jeho výskyt navazuje na populace na Jindřichohradecku.
Mapa výskytu - vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia

Lokality

Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan
Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.