Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená v Kraji Vysočina

Vážka červená (Crocothemis erythraea), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Vážka červená (Crocothemis erythraea), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Stenotopní druh obývající mezotrofní a eutrofní prohřívané mělké stojaté vody s bohatými porosty. Nejhojněji se vyskytuje v nížinách v rozmezí nadmořské výšky 150 -399 m n. m.
  • ČR: Těžiště českého areálu výskytu leží v jihomoravských úvalech (Znojemsko, údolí řeky Moravy až po Litovel, dolní Podyjí), v Poodří a okolí Podbeskydské pahorkatiny, v severním předhůří Hrubého Jeseníku. V Čechách se vyskytuje na Třeboňsku, ve východním Polabí a Českolipsku.
  • Vysočina: Výskyt v Kraji Vysočina je spíše vzácný, hojněji byl druh zjištěn na některých lokalitách na Třebíčsku, kde je také výskyt pravidelný. Ve výše položených oblastech jsou to spíše jednotlivé a náhodné nálezy zaletujících jedinců.
Mapa výskytu - vážka červená - Crocothemis erythraea

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.