Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé v Kraji Vysočina

Šídlo tmavé (Anax parthenope), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šídlo tmavé (Anax parthenope), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Druh obývá mezotrofní a eutrofní stojaté vody s rozsáhlými otevřenými vodními plochami. Tyto stojaté vody mají převážně charakter velkých rybníků, jezer, zatopených pískoven, bohatě zarostlých. Typický druh pro níže položené lokality.
  • ČR: Druh byl zaznamenán na celém území státu, hojněji v nížinách. Mezi nejvýznamnější lokality patří jižní Morava, Znojemsko, Dolní Pomoraví, Hornomoravský úval po Mohelnici, Poodří, Podbeskydské pahorkatiny, okolí Hradce Králové, Pardubice, Třeboňsko.
  • Vysočina: Šídlo tmavé patří v Kraji Vysočina k poměrně vzácným druhům. Výskyt je častější v nejteplejších oblastech Třebíčska. Jednotlivě je však druh pozorován i ve vyšších polohách, kde se většinou jedná o zálety jednotlivých jedinců. Upřednostňuje mělké, dobře osluněné nádrže s vegetací, často také polovypuštěné rybníky bez rybí obsádky.
Mapa výskytu - šídlo tmavé - Anax parthenope

Lokality

Šídlo tmavé (Anax parthenope), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šídlo tmavé (Anax parthenope), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šídlo tmavé (Anax parthenope), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan
Šídlo tmavé (Anax parthenope), ryb. Parný Mlýn, Krahulov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.