Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Formica exsecta Nylander, 1846 - mravenec pastvinný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí

Ochrana a ohrožení

  • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Bezděčka et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • P
  • x2
  • t2

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: Silně lokální výskyt.
Mapa výskytu - mravenec pastvinný - Formica exsecta

Lokality

Mravenec pastvinný (Formica exsecta) patří k nejvíce ohroženým druhům mravenců u nás, Prvníky, foto Klára Bezděčková.
Mravenec pastvinný (Formica exsecta) patří k nejvíce ohroženým druhům mravenců u nás, Prvníky, foto Klára Bezděčková.
Ekoton - rozhraní mezi loukou a lesem na lokalitě Prvníky obývá perspektivní populace velmi vzácného mravence pastvinného (Formica exsecta), foto Pavel Bezděčka.
Ekoton - rozhraní mezi loukou a lesem na lokalitě Prvníky obývá perspektivní populace velmi vzácného mravence pastvinného (Formica exsecta), foto Pavel Bezděčka.
Kolonie vzácného a velmi ohroženého mravence pastvinného (Formica exsecta), foto Pavel Bezděčka.
Kolonie vzácného a velmi ohroženého mravence pastvinného (Formica exsecta), foto Pavel Bezděčka.

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Formica exsecta Nylander, 1846 - mravenec pastvinný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 7. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.