Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm. - jmelí bílé borovicové v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jmelí bílé borovicové je poměrně úzce rozšířený evropský taxon s těžištěm rozšíření ve střední Evropě a vzácně vyznívající na Balkánský poloostrov a do Pyrenejí. Na našem území se vyskytuje roztroušeně v mezofytiku a vyšších oblastech termofytika zejména v Čechách. Na Moravě je výskyt podstatně omezenější, častější je pouze na jihozápadní a jižní Moravě. Českomoravská vrchovina patří spolu se střední a severní Moravou mezi oblasti, kde druh chybí, nebo se vyskytuje vzácně. Na Vysočinu zasahuje pouze v oblasti praebohemika na jihovýchodním Třebíčsku. Zejména na borovicích v údolích Jihlavy, Oslavy, Rouchovanky a Rokytné je jmelí bílé borovicovité poměrně hojné. Druh roste jak na jednotlivých borovicích v původních porostech borových doubrav a borů na ostrožnách nad údolími, ale i ve starších kulturních borech. Nejedná se o bezprostředně ohrožený druh, má pouze geograficky omezené rozšíření a nevyžaduje speciální ochranu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - jmelí bílé borovicové - Viscum album subsp. austriacum

Lokality

Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR],10.4.2012, foto Libor Ekrt
Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR],10.4.2012, foto Libor Ekrt
Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum), Šemíkovice, Výří Skála v údolí Rokytné [TR], 27.2.2016, foto Libor Ekrt
Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum), Šemíkovice, Výří Skála v údolí Rokytné [TR], 27.2.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm. - jmelí bílé borovicové v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.