Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Silene otites (L.) Wib. - silenka ušnice v Kraji Vysočina

Silenka ušnice (Silene otites), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Silenka ušnice (Silene otites), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Evropský areál silenky ušnice sahá od z. Evropy přes stř. Evropu až na Ukrajinu a Balkán. Teplomilný víceletý až vytrvalý druh se v ČR vyskytuje především v českém a moravském termofytiku a na vhodných stanovištích vzácněji i v mezofytiku, v oreofytiku neroste. Výskyt druhu na Vysočině je soustředěn do nejteplejší jv. části Třebíčska v údolích západomoravského praebohemika, odkud proniká na písčité půdy třebíčského syenitového masivu v blízkém okolí Třebíče. Poněkud izolované jsou historické nálezy na Jaroměřicku (Güttler 1928 ZMT, Suza 1932) a velmi překvapivý je nedávný údaj o výskytu druhu na výslunných skalkách pod zámkem v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku (Šafářová 2007 NDOP). Silenka ušnice roste na výslunných suchých stráních a skalách v rozvolněné vegetaci suchých úzkolistých trávníků a skalních stepí, většinou na mělkých skeletovitých půdách. Tato stanoviště sloužila v minulosti obvykle jako extenzivní pastviny a s ústupem od tradičního hospodaření a eutrofizací dochází k jejich postupnému zarůstání konkurenčně silnějšími druhy bylin a nakonec i dřevinami. Řada populací se nachází ve zvláště chráněných územích (např. PP Špilberk, NPR Mohelenská hadcová step), kde probíhá odpovídající péče v podobě kosení nebo pastvy ovcí. Většina lokalit však není nijak chráněna a nachází se zcela bez péče. Mimo všeprostupující degradace mohou být tyto lokality ohroženy také stavební činností, jak se při rekonstrukci železniční trati a sanaci skalních útvarů stalo nedávno ve Vladislavi.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - silenka ušnice - Silene otites

Lokality

Silenka ušnice (Silene otites), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Silenka ušnice (Silene otites), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Silene otites (L.) Wib. - silenka ušnice v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.