Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) - obaleč v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Tortricidae - Obalečovití

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) - obaleč v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 3. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.