Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - skokan krátkonohý v Kraji Vysočina

Pool Frog

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby

Ochrana a ohrožení

  • NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rNT = Regionálně téměř ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: druh je ohrožován zarůstáním mokřadů, zanedbáním péče o vodní plochy, intenzivním hospodařením v krajině, vysokými rybími obsádkami v rybnících, vypouštěním polodivokých kachen a nedostatkem vhodných menších vodních ploch.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: téměř běžný, málo ubývající druh
Mapa výskytu - skokan krátkonohý - Pelophylax lessonae

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - skokan krátkonohý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.