Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená v Kraji Vysočina

Green Toad

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby

Ochrana a ohrožení

  • NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rVU = Regionálně zranitelný druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován zarůstáním mokřadů i jiných biotopů v krajině, nadměrným zalesňováním polí a luk, příliš intenzivním hospodařením v krajině, nevhodnými rekultivacemi vojenských a těžebních prostorů, napravováním všech disturbancí a narušení terénu, vypouštěním polodivokých kachen a nedostatkem vhodných menších vodních ploch.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: vzácný, ubývající druh
Mapa výskytu - ropucha zelená - Bufotes viridis

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.