Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mesosa nebulosa Fabricius, 1781 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Mesosa nebulosa, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan
Kozlíček Mesosa nebulosa, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je potenciálně ohrožen přeměnou doubrav a dubohabřin na kulturní porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh doubrav v nižších polohách. Vývoj probíhá ve slabších větvích stojících stromů často v pokročilém rozkladu. Živnou dřevinou jsou hlavně duby, méně často další dřeviny jako ořešák, třešeň, habr nebo vrba.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se hojně vyskytuje v zóně doubrav a dubohabřin ve středních Čechách a Polabí a na jižní a střední Moravě především v říčních údolích.
 • Vysočina: Druh je rozšířen poměrně hojně v zachovalejších listnatých lesích na východě Třebíčska, jinde zjištěn nebyl.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Mesosa nebulosa
Kozlíček Mesosa nebulosa, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan
Kozlíček Mesosa nebulosa, Náměšť nad Oslavou, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Mesosa nebulosa Fabricius, 1781 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.