Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dicheirotrichus placidus Gyllenhal, 1827 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací litorálních porostů rybníků a ničením mokřadů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalých mokřadních lokalit v nížinách až pahorkatinách. Obývá litorální porosty rybníků, břehy tůní a podmáčené louky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální, místy hojný v jižních a severozápadních Čechách a na jižní a severní Moravě.
 • Vysočina: Jedná se o vzácný druh nalezený na několika zachovalých mokřadních lokalitách na Třebíčsku a Jihlavsku.
Mapa výskytu - střevlíček - Dicheirotrichus placidus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Dicheirotrichus placidus Gyllenhal, 1827 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 3. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.