Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý v Kraji Vysočina

Svižník Cicindela hybrida, foto Václav Křivan
Svižník Cicindela hybrida, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací biotopů zavážením odpadem, rekultivacemi nebo zalesňováním. Jediná lokalita v Kraji Vysočina zasluhuje mimořádnou pozornost.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh otevřených písčin, hlinišť a podobných stanovišť v nelesních biotopech, nejčastěji v lomech, pískovnách a těžebnách kaolínu.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně po celém území v nížinách a pahorkatinách.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze na jediné lokalitě v bývalém vápencovém lomu u Nové Vsi na Třebíčsku, kde se vyskytuje poměrně hojně.
Mapa výskytu - svižník zvrhlý - Cicindela hybrida

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - svižník zvrhlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.