Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion decorum Zenker in Panzer, 1801 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený odstraňováním štěrkových nánosů v tocích a jejich regulací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných štěrkových břehů tekoucích vod v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný po celém území na větších i menších nezregulovaných tocích.
 • Vysočina: Vzácný druh zjištěný na Třebíčsku na několika lokalitách na toku Jihlavy a Oslavy.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion decorum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion decorum Zenker in Panzer, 1801 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.