Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anoplodera sexguttata Fabricius, 1775 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Anoplodera sexguttata, Březník, foto Václav Křivan
Tesařík Anoplodera sexguttata, Březník, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen pouze změnou druhové skladby lesních porostů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vývoj probíhá zřejmě v kmenech či pařezech listnatých dřevin, zejména dubů, habru nebo buku, které jsou již v pokročilejším stádiu rozkladu.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se lokálně v nejteplejších oblastech v zóně doubrav a dubohabřin.
 • Vysočina: Výskyt je znám pouze z nejteplejších oblastí Třebíčska (údolí Jihlavy, Rokytné, Oslavy), ze Svratecka a okolí Jemnice. Výskyt je většinou vzácný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Anoplodera sexguttata
Tesařík Anoplodera sexguttata, Březník, foto Václav Křivan
Tesařík Anoplodera sexguttata, Březník, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anoplodera sexguttata Fabricius, 1775 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.