Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Helodrilus oculatus Hoffmeister, 1845 - žížala okatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • endogeický druh
 • hygrofilní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Amfibický, striktně neutrofilní. Vyskytuje se především v mokrých písčitých půdách na březích řek a potoků. Zjištěn též na dně toků a rybníků.
 • Rozšíření: atlantsko-mediteránní
Mapa výskytu - žížala okatá - Helodrilus oculatus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Helodrilus oculatus Hoffmeister, 1845 - žížala okatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.