Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eisenia andrei Bouché, 1972 - žížala kalifornská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Třída: Clitellata - Opaskovci
  • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly
  • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • U nás známý pouze z kompostů, hnoje a vermikultur. Ve volné přírodě se nevyskytuje.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala kalifornská - Eisenia andrei

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Eisenia andrei Bouché, 1972 - žížala kalifornská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.