Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pyrrhosoma nymphula Sulzer, 1776 - šidélko ruměnné v Kraji Vysočina

Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Výskyt a rozšíření

  • Osidluje různé typy stojatých vod a vyvíjí se i v pomalu tekoucích vodách. Typičtější pro něj jsou menší vody (lesní tůňky, rašeliniště, slatinná jezírka), ale vyskytuje se i v litorálu velkých jezer na Šumavě. Toleruje kyselé i zastíněné vody. Obývá nižší až střední polohy.
  • ČR: Mozaikovitě rozšířený druh ve všech regionech.
  • Vysočina: Jedná se o druh preferující výše položené oblasti kraje. Typický je výskyt na rašeliništích a v litorálech oligotrofních nádrží. V eutrofním prostředí v nížinách naopak téměř chybí.
Mapa výskytu - šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Pyrrhosoma nymphula Sulzer, 1776 - šidélko ruměnné v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.