Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platycnemis pennipes Pallas, 1771 - šidélko brvonohé v Kraji Vysočina

Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes), Třebíč, foto Václav Křivan
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes), Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh, který obývá tekoucí i stojaté vody. Nejčastěji se vyskytuje v údolí řek ve spodním toku. Osidluje potoky, kanály, rybníky, důlní zaplavené poklesy. Preferuje nadmořskou výšku do 500 m n.m.
  • ČR: Vyskytuje se po celém území mimo hornaté oblasti.
  • Vysočina: Velmi hojný druh obývají pestrou škálu stanovišť od pomalu tekoucích menších či větších toků až po rybníky, tůně a mokřady. Na Vysočině je jeho výskyt plošný od nejnižších poloh až do nejvyšších oblastí Žďárských vrchů.
Mapa výskytu - šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes), Třebíč, foto Václav Křivan
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes), Třebíč, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Platycnemis pennipes Pallas, 1771 - šidélko brvonohé v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.