Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Onychogomphus forcipatus Linnaeus, 1758 - klínatka vidlitá v Kraji Vysočina

Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus), Přímělkov, foto Václav Křivan
Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus), Přímělkov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Gomphidae - Klínatkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Tato klínatka je vázaná na podhorské řeky a říčky s šířkou koryta pět až deset metrů a se dnem tvořeným měnšími kameny či pískem a štěrkem. Dále se vyskytuje u řek s mělkým korytem zpravidla širším než 10 m, ve kterých se střídají peřejnaté a tišinové úseky, dno je kamenopísčité.
 • ČR: Nejhojnější výskyt byl zaznamenán v oblasti Západních Karpat – v Podbeskydské pahorkatině, Hostýnsko-Vsetínských vrších, v Moravskoslezských Beskydech, na Vizovické vrchovině a v Bílých Karpatech. V Čechách je nejvýznamnější oblast na styku Šumavského a Novohradského podhůří.
 • Vysočina: Výskyt klínatky vidlité je na Vysočině vázán na větší toky a je obdobný jako u klínatky obecné. Vyhledává však zejména kamenité úseky a její výskyt je často omezen na krátké úseky. Populace nejsou většinou příliš početné.
Mapa výskytu - klínatka vidlitá - Onychogomphus forcipatus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Onychogomphus forcipatus Linnaeus, 1758 - klínatka vidlitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.