Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 - vážka jasnoskvrnná v Kraji Vysočina

Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), foto Václav Křivan
Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh je vázán na stojaté vody. Hojně vyhledává slatinné vody, přechodová či vrchovištní rašeliniště. Jedním z hlavních faktorů ovlivňující výskyt je přítomnost bohaté litorální vegetace a doprovodné vzrostlé zeleně v okolí vodních ploch. Potřebuje stálou výšku vodní hladiny.
 • ČR: Vyskytuje se po celém území, ostrůvkovitě. Hlavní oblasti výskytu: jižní Čechy, sever Čech a sever Moravy a Slezko.
 • Vysočina: Výskyt vážky jasnoskvrnné na Vysočině je velice lokální a populace jsou často slabé a mají přechodný charakter. I řada recentních lokalit, zejména na Jihlavsku a Třebíčsku, nebyla v posledních letech potvrzena. Druh je velmi citlivý na změny prostředí, dokáže však kolonizovat i nové vhodné nádrže či tůně.
Mapa výskytu - vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 - vážka jasnoskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.