Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lestes macrostigma Eversmann, 1936 - šídlatka velkoskvrnná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
 • Čeleď: Lestidae - Šídlatkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Relativně úzce vyhraněný stagniol vazaný na teplejší, spíše mělké biotopy stojatých vod s rozvinutou pobřežní vegetací, a to včetně zavodněných mokřadů se silně kolísavou hladinou. Často se vyskytuje v biotopech slaných vod. Charakteristický biotop představuje mokřad přirozeného i umělého původu se stálou vodou i periodicky zaplavovaný. Výskyt je vázán na nižší nadmořské výšky (do 500 m n.m.).
 • ČR: Na našem území není známo žádné místo s trvalým výskytem. Výskyt jedinců se váže na oblast migračního koridoru: Západní Vněkarpatské sníženiny a jejich okolí.
 • Vysočina: Z oblasti Vysočiny je znám pouze jeden, zřejmě náhodný nález. Stálá populace se v této oblasti zřejmě nevyskytuje.
Mapa výskytu - šídlatka velkoskvrnná - Lestes macrostigma

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Lestes macrostigma Eversmann, 1936 - šídlatka velkoskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.