Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Formica picea Nylander, 1846 - mravenec rašelinný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Hymenoptera - blanokřídlí
 • Čeleď: Formicidae - mravencovití
 • Podčeleď: Formicinae - Formicinae

Ochrana a ohrožení

 • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Bezděčka et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • O
 • x2
 • t2
 • Tyrfofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Silně lokální výskyt, na území Kraje Vysočina lokálně přežívají perspektivní populace.
Mapa výskytu - mravenec rašelinný - Formica picea

Lokality

Mokřad u Bělokamenského rybníka obývá početná populace mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
Mokřad u Bělokamenského rybníka obývá početná populace mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
Mravenec rašelinný (Formica picea) vázaný u nás svým výskytem na rašeliniště patří k druhům ohroženým zánikem stanovišť, PR Na Oklice, foto Pavel Bezděčka.
Mravenec rašelinný (Formica picea) vázaný u nás svým výskytem na rašeliniště patří k druhům ohroženým zánikem stanovišť, PR Na Oklice, foto Pavel Bezděčka.
NPR Radostínské rašeliniště hostí perspektivní populaci ohroženého tyrfofila mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
NPR Radostínské rašeliniště hostí perspektivní populaci ohroženého tyrfofila mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
Mravenec rašelinný (Formica picea) vázaný u nás svým výskytem na rašeliniště patří k druhům ohroženým zánikem stanovišť, PR Na Oklice, foto Pavel Bezděčka.
Mravenec rašelinný (Formica picea) vázaný u nás svým výskytem na rašeliniště patří k druhům ohroženým zánikem stanovišť, PR Na Oklice, foto Pavel Bezděčka.
PP Hajnice patří k místům výskytu ohroženého tyrfofilního mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PP Hajnice patří k místům výskytu ohroženého tyrfofilního mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
Nelesní části NPR Dářko obývá ohrožený tyrfofil mravenec rašelinný (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
Nelesní části NPR Dářko obývá ohrožený tyrfofil mravenec rašelinný (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PR Rašeliniště Loučky obývá populace ohroženého tyrfofila mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PR Rašeliniště Loučky obývá populace ohroženého tyrfofila mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PR Rašeliniště Kaliště hostí populaci ohroženého tyrfofila mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PR Rašeliniště Kaliště hostí populaci ohroženého tyrfofila mravence rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PR V Lisovech hostí malou populaci ohroženého mravenece rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.
PR V Lisovech hostí malou populaci ohroženého mravenece rašelinného (Formica picea), foto Pavel Bezděčka.

Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava

Doporučená citace

Bezděčková K. et Bezděčka P., 2017: Formica picea Nylander, 1846 - mravenec rašelinný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 1. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava.