Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fungi of the Vysočina Region

Within the Vysočina Region Biodiversity project, a data collection takes place about biodiversity of fungi (Fungi) by complex examination of 25 chosen potentially mycologically important localities. The required outcome is a list of all species of fungi found at individual localities and a commented overview of rare, protected and regionally important species. As a part of the outcome, there will be an overall list of literature dealing with the studied localities and except of historical and up to date literature available. Another partial outcome is a commented list of rare, endangered and regionally important species of fungi in the Vysočina Region linked to moorlands. The activity will be realised in cooperation with other experts. With regards to insufficient examination of the area in interest, it is not possible to create a complete list of species of the Vysočina Region, let alone a representative maps of spread of at least the protected and endangered species within a short-term project. The data collection will be part of the groundwork for creation of such lists in future.

Guarantee: Ing. Marek Brom (realised in cooperation with Moravian Museum in the city of Brno: RNDr. Vladimír Antonín, CSc., Mgr. Hana Ševčíková and other experts: Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Jan Běťák)

Within the framework of the project "Vysočina Region Biodiversity", the occurrence and spread of rare, endangered and regionally significant species of fungi (Fungi) by complex examination of chosen potentially mycologically important localities was studied. During the mycological surveys, more than 700 species of macromycetes linked to fir, beech and fallow forests were recorded and more than 350 species of macromycetes linked to peat bogs, damp meadows and downstream grasslands on alternating wetlands, including mycobiota of adjacent forest edges, solitary deciduous and coniferous woods and secondary wetland alders, mars and willows.

 

List of fungi (Fungi) of the Vysočina Region

This is not a complete list, but only the species recorded within the Vysočina Region Biodiversity project are listed here. These taxonomic groups are, in fact, only morphological groups that include visually similar species. The existing taxonomy of fungi is more complicated and not too steady.

Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Řád: Hřibotvaré (Boletales)
Třída: H (h)

2) Seznam hub vybraných nelesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny

Makromycety nelesních stanovišť se zaměřením na rašeliniště, rašelinné a vlhké louky, krátkostébelné (smilkové) podhorské trávníky, včetně na těchto stanovištích rostoucích soliterních dřevin, sekundárně vzniklých křovitých vrbin, mokřadních olšin, březin, vrbin a lesních okrajů

Marek Brom (2017)

Použité zkratky a barevné zvýraznění viz metodika.

 1. EN Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan - Bochníček potoční (SLG)
 2. LC Agaricus campestris Scop. - Pečárka polní (STR)
 3. LC/V Agaricus comtulus Fr. - Pečárka růžovolupenná (STR)
 4. LC Agaricus semotus Fr. - Pečárka odlišná (STR)
 5. EN Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon - Polnička bažinná (STR)
 6. LC Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - Polnička polokulovitá (STR)
 7. LC Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Polnička raná (SLG)
 8. LC/V Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict - Závojenka uhlazená (STR)
 9. LC Amanita fulva Fr. - Muchomůrka hnědožlutá (MYK)
 10. LC Amanita muscaria (L.) Lam. - Muchomůrka červená (MYK)
 11. LC Amanita rubescens Pers. - Muchomůrka červená (MYK)
 12. LC Amanita spissa (Fr.) Bertill. - Muchomůrka šedivka (MYK)
 13. LC Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Muchomůrka růžovka (MYK)
 14. LC Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor mnohotvarý (SLG)
 15. LC/V Armillaria cepistipes Velen. - Václavka cibulkotřenná (SPLG)
 16. CR Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure - Václavka bažinná (STR)
 17. LC Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Václavka smrková (SPLG)
 18. LC/V Arrhenia lobata (Pers.) Kühner & Lamoure ex Redhead - Mecháček laločnatý (PMC)
 19. DD Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Kalichovka vodní (SMC)
 20. EN Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Kalichovka rašeliníková (SSF)
 21. LC Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson - Čihovitka masová (SLG)
 22. LC Athelia epiphylla Pers. - Kornatečka listomilná (SLG)
 23. LC Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry - Helmovka žlutobílá (STR)
 24. LC Baeospora myosura (Fr.) Singer - Penízečka drobnovýtrusá (SST)
 25. LC Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Kornatec okrouhlý (SLG)
 26. LC Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - Voskovička citronová (SPLG)
 27. LC Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Šedopórka osmahlá (SLG)
 28. LC Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Slzečník žloutkový (STR-SKP)
 29. LC Boletus edulis Bull. - Hřib smrkový (MYK)
 30. EN Bovista paludosa Lév. - Prášivka bažinná (STR)
 31. LC Bovista plumbea Pers. - Prášivka šedivá (STR)
 32. LC Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Krásnorůžek lepkavý (SLG)
 33. LC Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel - Jehnědka olšová (SAM)
 34. LC Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw. - Jehnědka lísková (SAM)
 35. LC Clathrus archeri (Berk.) Dring - Květnatec Archerův (STR)
 36. LC/V Clavaria fragilis Holmsk. - Kyjanka křehká (STR)
 37. LC/V Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner - Kyjovečka ostnovýtrusá (STR)
 38. LC Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. - Strmělka středobarvá (STR)
 39. LC Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - Strmělka mlženka (STR)
 40. LC Clitocybe cf. rivulosa (Pers.) P. Kumm. - Strmělka odbarvená (STR)
 41. LC Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Strmělka žlábkovitá (STR)
 42. LC Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Mechovka obecná (MYK)
 43. LC Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. - Penízovka řasnatá (SFG)
 44. LC Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold - Penízovka Cookeova (SFG)
 45. LC Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. - Penízovka hlíznatá (SFG)
 46. LC Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Popraška tenká (SLG)
 47. LC Conocybe apala (Fr.) Arnolds - Sametovka krémová (STR)
 48. LC Conocybe subxerophytica Singer & Hauskn. - Sametovka (STR)
 49. LC Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník spáleništní (SAN)
 50. LC/V Coprinellus pusillulus (Svrček) Házi, L. Nagy, T. Papp & Vágvölgyi - Hnojník (SKP)
 51. LC/V Coprinus macrocephalus (Berk.) Berk. - Hnojník (SKP)
 52. LC Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Hnojník třpytivý (SLG)
 53. LC Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser - Pavučinec olšový (MYK)
 54. LC Cortinarius americanus A.H. Sm. - Pavučinec americký (MYK)
 55. LC Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Pavučinec odchylný (MYK)
 56. LC Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. - Pavučinec náramkovitý (MYK)
 57. LC Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Høil. - Pavučinec Batailleův (MYK)
 58. LC Cortinarius caninus (Fr.) Fr. - Pavučinec psí (MYK)
 59. NT Cortinarius chrysolitus Kauffman - Pavučinec rašeliníkový (MYK)
 60. LC Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. - Pavučinec plavooranžový (MYK)
 61. LC Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray - Pavučinec šafránový (MYK)
 62. LC Cortinarius decipiens (Pers.) Fr. - Pavučinec zaniklý (MYK)
 63. LC Cortinarius delibutus Fr. - Pavučinec natřený (MYK)
 64. LC Cortinarius diasemospermus Lamoure - Pavučinec meduňkový (MYK)
 65. LC Cortinarius flexipes var. flabellus (Pers.) Fr. - Pavučinec pelargoniový (MYK)
 66. LC Cortinarius flexipes var. flexipes (Pers.) Fr. - Pavučinec pelargoniový (MYK)
 67. EN Cortinarius helvelloides (Bull.) Fr - Pavučinec chřapáčovitý (MYK)
 68. LC Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. - Pavučinec tupý (MYK)
 69. LC Cortinarius parvannulatus Kühner - Pavučinec cedrový (MYK)
 70. DD Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. - Pavučinec porfyronohý (MYK)
 71. DD Cortinarius spilomeus (Fr.) Fr. - Pavučinec skvrnitý (MYK)
 72. VU Cortinarius uliginosus Berk. - Pavučinec bažinný (MYK)
 73. LC Cortinarius pholideus (Lilj.) Fr. - Pavučinec šupinatý (MYK)
 74. LC Cortinarius sommerfeltii Høil. - Pavučinec Sommerfeltův (MYK)
 75. LC Corticium roseum Pers. - Kornatec růžový (SLG)
 76. LC Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. - Trepkovitka Cesatiho (SLG)
 77. LC Crepidotus luteolus Sacc. - Trepkovitka žlutavá (SHR-SLG)
 78. LC Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka měnlivá (SLG)
 79. NT Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Vodnička potoční (SLG-SHR)
 80. LC/V Cudoniella junciseda (Velen.) Dennis - Vodnička sítinová (SGR)
 81. NT Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon - Voskovka luční (STR)
 82. LC/V Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko - Voskovka panenská (STR)
 83. LC Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Zrnivka osinková (STR)
 84. LC Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Zrnivka obecná (STR)
 85. LC Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Sommerf. - Kropilka slzovitá (SLG)
 86. LC Dacrymyces stillatus Nees - Kropilka rosolovitá (SLG)
 87. LC Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Síťkovec načervenalý (SPLG)
 88. LC/V Deconica magica (Svrček) Noordel. - Lysohlávka magická (STR)
 89. LC Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Žebernatka maličká (SLG)
 90. LC Diatrype bullata (Hoffm.) Fr. - Korovitka vakovitá (SLG)
 91. LC Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Polštářnatka březová (SLG)
 92. LC/V Entoloma bisporigerum (P.D. Orton) Noordel. - Závojenka dvouvýtrusá (STR)
 93. LC/V Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordel. - Závojenka namodralá (STR)
 94. LC/V Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser - Závojenka štítovitá (STR)
 95. LC/V Entoloma chalybeum (Pers.) Noordel. - Závojenka ocelová (STR)
 96. LC Entoloma clandestinum (Fr.) Noordel. - Závojenka tajná (STR)
 97. LC Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Závojenka křížovýtrusá (STR)
 98. LC/V Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel. - Závojenka kuželovitá (SMC)
 99. LC/V Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Závojenka sličná (STR)
 100. LC/V Entoloma infula (Fr.) Noordel. - Závojenka růžovolupenná (STR)
 101. LC/V Entoloma jubatum (Fr.) P. Karst. - Závojenka sazolupenná (STR)
 102. LC/V Entoloma lividocyanulum (Kühner) M.M. Moser - Závojenka olovově modrá (STR)
 103. LC/V Entoloma longistriatum (Peck) Noordel. - Závojenka rýhovaná (STR)
 104. CR Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler - Závojenka Mougeotova (STR)
 105. LC/V Entoloma neglectum (Lasch) Arnolds - Závojenka zanedbaná (STR)
 106. NT Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst. - Závojenka šedohnědá (STR)
 107. LC/V Entoloma prunuloides (Fr.) Quél. - Závojenka mechovkovitá (STR)
 108. LC/V Entoloma solstitiale (Fr.) Noordel. - Závojenka letní (STR)
 109. LC Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. - Závojenka hladká (STR)
 110. LC Entoloma sericeum Quél. - Závojenka hedvábná (STR)
 111. LC/V Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. - Závojenka rašeliníková (SSF)
 112. LC Exidia pithya Fr. - Černorosol smrkový (SLG)
 113. LC Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk - Černorosol bukový (SLG)
 114. LC Exidia recisa (Ditmar) Fr. - Černorosol terčovitý (SLG)
 115. LC Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin - Plíška brusinková (PLG)
 116. LC Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx - Troudnatec kopytovitý (SPLG)
 117. LC Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill - Ohňovec tečkovaný (SPLG)
 118. LC Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Troudnatec pásovaný (SPLG)
 119. LC Galerina atkinsoniana A.H. Sm. - Čepičatka Atkinsonova (STR)
 120. LC Galerina clavata (Velen.) Kühner - Čepičatka řídkolupenná (STR)
 121. LC/V Galerina hybrida Kühner - Čepičatka smíšená (SSF)
 122. DD Galerina jaapii A.H. Sm. & Singer - Čepičatka mokřadní (STR)
 123. LC/V Galerina lacustris A.H. Sm. - Čepičatka vlhkomilná (STR)
 124. LC Galerina marginata (Batsch) Kühner - Čepičatka jehličnanová (SLG)
 125. LC Galerina mairei Boutev. & P.A. Moreau - Čepičatka holeňová (SSF)
 126. LC Galerina paludosa (Fr.) Kühner - Čepičatka močálová (SSF)
 127. LC Galerina pumila (Pers.) M. Lange - Čepičatka helmovkovitá (SMC)
 128. LC Galerina vittiformis (Fr.) Singer - Čepičatka pruhovaná (STR)
 129. LC Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Lesklokorka ploská (SPLG)
 130. LC/V Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink - Voskovka papouščí (STR)
 131. LC Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. - Trámovka plotní (SLG)
 132. LC/V Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Pórnovitka borová (SLG)
 133. LC Gymnopus aquosus (Bull.) Antonín & Noordel. - Penízovka vodnatá (STR)
 134. LC Gymnopus confluens (Pers.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka splývavá (STR)
 135. LC Hebeloma fusisporum Gröger & Zschiesch. - Slzivka vřetenovýtrusá (MYK)
 136. LC Hebeloma helodes J. Favre - Slzivka bažinná (MYK)
 137. LC Hebeloma incarnatulum A.H. Sm. - Slzivka dlouhotřenná (MYK)
 138. LC Hebeloma leucosarx P.D. Orton - Slzivka bělomasá (MYK)
 139. LC Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - Slzivka opásaná (MYK)
 140. LC Hemimycena candida (Bres.) Singer - Helmovka bělostná (STR)
 141. DD Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill - Voskovka lišková (SMC)
 142. EN Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka šarlatová (STR)
 143. EN Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser - Voskovka vroubkovaná (SSF)
 144. LC Hygrocybe conica var. conica (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka kuželovitá (STR)
 145. LC/V Hygrocybe conica var. conicopalustris R. Haller Aar. ex Heinem. - Voskovka kuželovitá rašelinná (SMC)
 146. NT Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche - Voskovka citrónová (STR)
 147. EN Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon - Voskovka bažinná (STR)
 148. DD Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. Moser - Voskovka mírná (STR)
 149. LC Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - Voskovka krvavá (STR)
 150. CR Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche - Voskovka ledková (STR)
 151. LC/V Hygrocybe phaeococcinea (Arnolds) Bon - Voskovka jeřabinová (STR-SMC)
 152. EN Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. - Voskovka granátová (STR)
 153. CR Hygrocybe russocoriacea (Berk. & T.K. Mill.) P.D. Orton & Watling - Voskovka juchtová (STR)
 154. LC Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Lištička pomerančová (SLG-STR)
 155. LC/V Hygrophoropsis fuscosquamula P.D. Orton - Lištička hnědošupinná (STR)
 156. LC Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. - Šťavnatka vonná (MYK)
 157. LC Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. - Šťavnatka pomrazka (MYK)
 158. LC Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Šťavnatka tečkovaná (MYK)
 159. LC Hymenoscyphus calyculus (Fr.) W. Phillips - Voskovička číškovitá (SLG)
 160. LC/V Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken - Třepenitka prodloužená (SMC)
 161. VU Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange - Třepenitka pomněnková (SMC-SSF)
 162. LC Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken - Třepenitka ploníková (SMC)
 163. EN Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner - Třepenitka vlhkožijná (STR)
 164. LC Hypocrea pulvinata Fuckel - Masenka poduškovitá (SFG)
 165. LC Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. - Dřevomor hnědý (SLG)
 166. §/CR Inocybe cf. acuta Boud. - Vláknice mokřadní (MYK)
 167. LC Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. - Vláknice zemní (MYK)
 168. LC Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. - Vláknice plsťovitá (MYK)
 169. LC Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. - Vláknice pomíchaná (MYK)
 170. LC Inocybe soluta Velen. - Vláknice hladká (MYK)
 171. LC Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Rezavec lesknavý (SPLG)
 172. LC Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Lakovka laková (MYK)
 173. LC Laccaria proxima (Boud.) Pat.) - Lakovka statná (MYK)
 174. LC Lachnum elongatisporum Baral - Chlupáček (SGR)
 175. LC Lachnum imbecille P. Karst. - Chlupáček (SGR)
 176. EN Lactarius aspideus (Fr.) Fr. - Ryzec lemovaný (MYK)
 177. LC Lactarius deterrimus Gröger - Ryzec smrkový (MYK)
 178. DD Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. - Ryzec sazový (MYK)
 179. LC Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. - Ryzec vonný (MYK)
 180. LC Lactarius helvus (Fr.) Fr. - Ryze hnědý (MYK)
 181. EN Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. - Ryzec lilákový (MYK)
 182. LC Lactarius obscuratus (Lasch) Fr. - Ryzec olšový (MYK)
 183. DD Lactarius omphaliiformis Romagn. - Ryzec nálevkovitý (MYK)
 184. LC Lactarius picinus Fr. - Ryzec datlí (MYK)
 185. LC Lactarius pubescens Fr. - Ryzec pýřitý (MYK)
 186. LC Lactarius tabidus Fr. - Ryzec liškový (MYK)
 187. LC Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray - Ryzec kravský (MYK)
 188. LC/V Lactarius trivialis (Fr.) Fr - Ryzec severský (MYK)
 189. LC Lactarius turpis Fr. - Ryzec šeredný (MYK)
 190. LC Lactarius vietus (Fr.) Fr. - Ryzec scvrklý (MYK)
 191. LC Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès - Kozák šedohnědý (MYK)
 192. NT Leccinum holopus (Rostk.) Watling - Kozák bílý (MYK)
 193. NT Leccinum holopus var. aerugineum (Fr.) Šutara - Kozák bílý nazelenalý (MYK)
 194. LC Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Kozák březový (MYK)
 195. NT Leccinum variicolor Watling - Kozák barvoměnný (MYK)
 196. VU Lentinus suavissimus Fr. - Houžovec vonný (SPLG)
 197. LC Lepista gilva (Pers.) Pat. - Strmělka plavá (STR)
 198. LC Lepista nuda (Bull.) Cooke - Čirůvka fialová (STR)
 199. LC Lepista sordida (Schumach.) Singer - Čirůvka špinavá (STR)
 200. EN Lycoperdon caudatum J. Schröt. - Pýchavka ocasatá (STR)
 201. LC Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. - Pýchavka palicovitá (STR)
 202. LC Lycoperdon lividum Pers. - Pýchavka hnědá (STR)
 203. LC/V Lycoperdon molle Pers. - Pýchavka čokoládová (STR)
 204. LC Lycoperdon perlatum Pers. - Pýchavka obecná (STR)
 205. LC Lycoperdon pratense Pers. - Pýchavka stlačená (STR)
 206. LC/V Marasmius curreyi Berk. & Broome - Špička Curreyova (SGR)
 207. LC Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Špička listová (STR)
 208. LC Marasmius limosus Quél. - Špička močálová (SGR)
 209. LC Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd. - Špička Wettsteinova (STR)
 210. LC Marasmius oreades (Bolton) Fr. - Špička obecná (STR)
 211. LC/V Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff. - Tmavobělka světle medová (STR)
 212. LC/V Mitrula paludosa Fr. - Čapulka bahenní (STR)
 213. LC Mollisia benesuada (Tul.) W. Phillips - Terčenka (SLG)
 214. LC Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst. - Terčenka popelavá (SLG)
 215. LC Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. - Helmovka jehličkovitá (STR)
 216. LC Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. - Helmovka zlatobřitá (STR)
 217. LC Mycena epipterygia (Scop.) Gray - Helmovka slizká (STR-SLG)
 218. LC Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - Helmovka niťonohá (STR)
 219. LC Mycena galericulata (Scop.) Gray - Helmovka tuhonohá (SLG)
 220. LC Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka mléčná (STR)
 221. LC/V Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. - Helmovka širokolupenná (STR)
 222. LC Mycena leptocephala (Pers.) Gillet - Helmovka ojíněná (STR-SLG)
 223. LC Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee - Helmovka hnědobřitá (STR)
 224. LC Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Helmovka krvavá (STR-SLG)
 225. LC/V Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. - Helmovka kapradinová (SFC)
 226. LC Mycena speirea (Fr.) Gillet - Helmovka tenkonohá (SLG-STR)
 227. LC Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. - Helmovka zefírová (STR)
 228. LC Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin - Špička česneková (STR)
 229. LC/V Myriosclerotinia sulcatula T. Schumach. & L.M. Kohn - Hlízenka ostřicová (SGR)
 230. LC Myriosclerotinia scirpicola (Rehm) N.F. Buchw. - Hlízenka skřípinová (SGR+D246)
 231. LC Naucoria alnetorum (Maire) Kühner & Romagn. - Kržatka olšinová (STR)
 232. LC Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. - Kržatka oděná (STR)
 233. LC Naucoria salicis P.D. Orton - Kržatka vrbová (STR)
 234. LC Naucoria scolecina (Fr.) Quél. - Kržatka bažinná (STR)
 235. LC/V Naucoria sphagneti P.D. Orton - Kržatka rašeliníková (STR)
 236. LC Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Rážovka rumělková (SPLG)
 237. LC Nemania serpens (Pers.) Gray - Dřevomor plazivý (SLG)
 238. LC Orbilia cf. xanthostigma (Fr.) Fr. - Kruhovka olšová (SLG)
 239. LC Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - Kropenatec otavní (STR)
 240. LC Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. - Kropenatec zahrocený (STR)
 241. LC Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet - Kropenatec tmavý (STR)
 242. LC Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. - Kropenatec motýlovitý (SKP)
 243. LC/V Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - Pařezník pozdní (SLG)
 244. LC Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Čechratka podvinutá (MYK-SLG)
 245. LC Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kornatka masová (SLG)
 246. LC Pezicula ocellata (Pers.) Seaver - Vyklenutka věnčená (SLG)
 247. LC/V Peziza limnaea Maas Geest. - Řasnatka mokřadní (STR)
 248. EN Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler & T.W.K. Young - Čepičatka bažinná (SPSF-SPMC)
 249. LC Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat - Hnědák Schweinitzův (SPLG)
 250. LC Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. - Kržatka ježatá (SLG)
 251. LC Phellinus igniarius (L.) Quél. - Ohňovec obecný (SPLG)
 252. LC Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - Dřevokaz rosolovitý (SLG)
 253. LC Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka slizká (SPLG)
 254. LC/V Pholiota alnicola (Fr.) Singer - Šupinovka olšová (SPLG)
 255. LC Phyllachora junci (Alb. & Schwein.) Fuckel - Puchýřka sítinová (SGR)
 256. NT Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - Hlíva hnízdovitá (SLG)
 257. LC Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Hřib hnědý (MYK-SLG)
 258. LC Pilobolus crystallinus (F. H. Wigg.) Tode - Měchomršť krystalický (SKP)
 259. LC Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Březovník obecný (SPLG)
 260. LC Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Hlíva ústřičná (SPLG)
 261. LC Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - Měkkouš kadeřavý (SLG)
 262. LC Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. - Štítovka jelení (SLG)
 263. LC/V Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Štítovka žlutá (SLG)
 264. LC Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Choroš poloplástvový (SLG)
 265. LC Polyporus ciliatus Fr. - Choroš brvitý (SLG)
 266. LC Postia alni Niemelä & Vampola - Bělochoroš drobný (SLG)
 267. LC Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - Bělochoroš modravý (SLG)
 268. LC Postia fragilis (Fr.) Jülich - Bělochoroš křehký (SLG)
 269. LC Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Bělochoroš mírný (SLG)
 270. LC Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. - Kožovka tabáková (SLG)
 271. LC Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys - Límcovka polokulovitá (SKP)
 272. LC Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Křehutka Candolleova (STR-SLG)
 273. LC Psathyrella tephrophylla (Romagn.) M.M. Moser - Křehutka špinavolupenná (SLG)
 274. EN Psathyrella typhae (Kalchbr.) - Křehutka orobincová (SGR)
 275. LC/V Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer - Kalichovka Kachlbrennerova (STR)
 276. LC Psilocybe crobula (Fr.) Singer - Lysohlávka plevnatá (SLG-STR)
 277. LC Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. - Lysohlávka kopinatá (STR)
 278. LC Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak - Lysohlávka srbská (STR)
 279. LC Puccinia cf. phragmitis (Schumach.) Körn. - Rez rákosová (SGR)
 280. LC Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Outkovka rumělková (SPLG)
 281. LC Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. - Struhák blanitý (SLG)
 282. CR Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead - Helmovka mizivá (SGR)
 283. LC Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.: Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka kuželovitá (STR)
 284. LC Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Kalichovka oranžová (SPMC)
 285. LC/V Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper - Kalichovka Swartzova (SPMC)
 286. LC Russula aeruginea Lindblad ex Fr. - Holubinka trávozelená (MYK)
 287. LC Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. - Holubinka černonachová (MYK)
 288. LC Russula atrorubens Quél. - Holubinka tmavočervená (MYK)
 289. LC/V Russula aquosa Leclair - Holubinka vodnatá (MYK)
 290. LC Russula betularum Hora - Holubinka březová (MYK)
 291. LC Russula claroflava Grove - Holubinka chromová (MYK)
 292. LC Russula exalbicans (Krapf) Melzer - Holubinka parková (MYK)
 293. LC Russula foetens Pers. - Holubinka smrdutá (MYK)
 294. LC/V Russula intermedia P. Karst. - Holubinka Lundelova (MYK)
 295. LC/V Russula laccata Huijsman - Holubinka norská (MYK)
 296. LC Russula nauseosa (Pers.) Fr. - Holubinka raná (MYK)
 297. LC Russula ochroleuca Fr. - Holubinka hlínožlutá (MYK)
 298. LC Russula paludosa Britzelm. - Holubinka jahodová (MYK)
 299. LC Russula queletii Fr. - Holubinka Queletova (MYK)
 300. LC Russula sardonia Fr. - Holubinka jízlivá (MYK)
 301. VU Russula sphagnicola Socha - Holubinka rašeliníková (MYK)
 302. DD Russula subrubens (J.E. Lange) Bon - Holubinka mokřadní (MYK)
 303. LC Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Holubinka révová (MYK)
 304. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 305. LC Schizophyllum commune Fr. - Klanolístka obecná (SLG)
 306. LC Schizopora radula (Pers.) Hallenb. - Pórnovitka obecná (SLG)
 307. LC Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar - Kostrovka beztvará (SLG)
 308. LC Skeletocutis carneogrisea A. David - Kostrovka šedavá (SLG)
 309. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 310. LC Scutellinia subhirtella Svrček - Kosmatka chloupkatá (SLG)
 311. LC/V Scutellinia umbrarum (Fr.) Lambotte - Kosmatka (STR)
 312. LC Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kržatka hnědoolivová (SLG)
 313. LC Sirococcus conigenus (DC.) P.F. Cannon & Minter - (SST)
 314. LC Sphagnurus paluster (Peck) Redhead & V. Hofstetter - Penízovka rašeliníková (SSF)
 315. LC Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Pevník chlupatý (SLG)
 316. LC Stereum rugosum Pers. - Pevník korkovitý (SPLG)
 317. LC Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Penízovka smrková (SST)
 318. EN Stropharia albonitens (Fr.) Quél. - Límcovka bílá (STR)
 319. LC Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze - Hřib strakoš (MYK)
 320. LC/V Tephrocybe baeosperma (Romagn.) M.M. Moser - Penízovka (STR)
 321. LC Thelephora terrestris Ehrh. - Plesňák zemní (MYK)
 322. LC Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Outkovka chlupatá (SPLG)
 323. LC Trametes suaveolens (L.) Fr. - Outkovka vonná (SPLG)
 324. LC Trametes versicolor (L.) Lloyd - Outkovka pestrá (SPLG)
 325. LC Tremella foliacea Pers. - Rosolovka listovitá (SLG [SPFG?])
 326. LC Tremella mesenterica Retz. - Rosolovka mozkovitá (SLG [SPFG?])
 327. LC Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - Bránovitec jedlový (SLG)
 328. LC Trichobelonium kneiffii (Wallr.) J. Schröt. - Plstnatka rákosová (SGR)
 329. EN Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - Jazourek srstnatý (SMC-STR)
 330. LC Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill. - Čirůvka žlutohnědá (MYK)
 331. LC Tubaria conspersa (Pers.) Fayod - Kržatka poprášená (STR-SLG)
 332. LC Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kržatka otrubičnatá (STR-SLG)
 333. NT Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. - Míhavka vodní (SLG)
 334. LC Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Dřevnatka parohatá (SLG)
 335. LC Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles - Větvovka olšová (SLG)

 

3) Seznam hub vybraných lesních biotopů vyšších poloh centrální části Českomoravské vrchoviny

Makromycety lesních stanovišť se zaměřením na jedlobučiny, bučiny, suťové lesy, mokřadní olšiny a smrčiny

Marek Brom (2017)

Použité zkratky a barevné zvýraznění viz metodika.

 1. EN Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan - Bochníček potoční (SLG)
 2. LC/V Agaricus essettei Bon - Pečárka hlíznatá (STR)
 3. LC Agaricus impudicus (Rea) Pilát - Pečárka necudná (STR)
 4. LC Agaricus semotus Fr. - Pečárka odlišná (STR)
 5. LC Agrocybe praecox (Pers.) Fayod - Polnička raná (SLG)
 6. LC/V Aleurodiscus amorphus Rabenh. - Škrobnatec jedlový (SLG)
 7. LC/V Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden - Kornatec tenkovýtrusý (SLG)
 8. LC Amanita battarrae (Boud.) Bon - Muchomůrka žlutoolivová (MYK)
 9. LC Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Muchomůrka citronová (MYK)
 10. LC Amanita crocea (Quél.) Singer - Muchomůrka šafránová (MYK)
 11. LC/V Amanita magnivolvata Aalto - Muchomůrka velkopochvá (MYK)
 12. LC Amanita muscaria (L.) Lam. - Muchomůrka červená (MYK)
 13. LC/V Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. - Muchomůrka tlustopochvá (MYK)
 14. LC/V Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link - Muchomůrka zelená (MYK)
 15. LC Amanita regalis (Fr.) Michael - Muchomůrka královská (MYK)
 16. LC Amanita rubescens Pers. - Muchomůrka růžovka (MYK)
 17. LC Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. - Muchomůrka šedivka (MYK)
 18. DD Amanita submembranacea (Bon) Gröger - Muchomůrka šedoblanitá (MYK)
 19. LC Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Muchomůrka obecná (MYK)
 20. LC/V Amanita virosa (Fr.) Bertill. - Muchomůrka jízlivá (MYK)
 21. LC Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. - Pavučiník třásnitý (MYK)
 22. LC Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - Strmělka kyjonohá (MYK)
 23. LC Amylostereum areolatum (Chaillet) Boidin - Pevníkovec ztlustlý (SLG)
 24. LC/V Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin - Pevníkovec tenký (SLG)
 25. LC Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor ranový (SLG)
 26. LC Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh - Dřevomor mnohotvarý (SLG)
 27. VU Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden - Pórnatka tlustá (SLG)
 28. LC/V Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden - Pórnatka rozlitá (SLG)
 29. LC Antrodia serialis (Fr.) Donk - Outkovka řadová (SLG)
 30. LC/V Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. - Outkovka zprohýbaná (SLG)
 31. LC Antrodiella faginea Vampola & Pouzar - Outkovečka buková (SLG)
 32. NT Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden - Outkovečka naoranžovělá (SLG)
 33. LC/V Antrodiella onychoides (Egeland) Niemelä - Outkovečka bezpřezkatá (SLG)
 34. LC/V Antrodiella pallescens (Pilát) Niemelä & Miettinen - Outkovečka bledá (SLG)
 35. LC Antrodiella parasitica Vampola - Outkovečka cizopasná (SLG)
 36. LC Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä - Outkovečka Höhnelova (SLG)
 37. LC/V Armillaria cepistipes Velen. - Václavka cibulkotřenná (SPLG)
 38. LC Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink - Václavka smrková (SPLG)
 39. LC Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf - Čihovitka masová (SLG)
 40. LC/V Ascocoryne sarcoides (Jacq.) W. J. Groves & Wilson - Čihovitka větší (SLG)
 41. LC Ascodichaena rugosa Butin - (PLG)
 42. §§/VU Ascotremella faginea (Peck) Seaver - Mozkovka rosolovitá (SLG)
 43. LC Athelia decipiens (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. - Kornatečka bělavá (SLG)
 44. LC Athelia epiphylla Pers. - Kornatečka listomilná (SLG)
 45. LC/V Athelia pyriformis (M.P. Christ.) Jülich - Kornatečka hruškovýtrusá (SLG)
 46. LC Aurantiporus fissilis (Berk. & M. A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - Bělochoroš jabloňový (SPL)
 47. LC Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. - Bolcovitka ucho Jidášovo (SLG)
 48. LC/V Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Bolcovitka mozkovitá (SLG)
 49. LC Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - Kornatec okrouhlý (SLG)
 50. LC Belonidium cf. sulphureum (Pers.) Raitv. - Kustřebička sírová (SLG)
 51. LC Bertia moriformis (Tode) De Not. - Morušovka bradavčitá (SLG)
 52. LC Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze - Káčovka penízková (SLG)
 53. LC Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - Voskovička citronová (SLG)
 54. LC Bisporella pallescens (Pers.) S. E. Carp. & Korf - Voskovička bledavá (SLG)
 55. LC Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Šedopórka osmahlá (SPLG)
 56. LC Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. - Šedopórka zakouřená (SPLG)
 57. LC/V Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken - Slzečník síťnatý (SLG)
 58. LC Boletus edulis Bull. - Hřib smrkový (MYK)
 59. LC Boletus ferrugineus Schaeff. - Hřib osmahlý (MYK)
 60. LC Boletus reticulatus Schaeff. - Hřib dubový (MYK)
 61. LC/V Bondarzewia montana (Quél.) Singer - Bondarcevka horská (SPLG)
 62. LC Botryobasidium aureum Parmasto - Pavučiník zlatý (SLG)
 63. LC Botryobasidium conspersum J. Erikss. - Pavučiník vločkatý (SLG)
 64. LC Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk - Pavučiník obecný (SLG)
 65. LC Botryobasidium vagum (Berk. & M. A. Curtis) D.P. Rogers - Pavučiník člunkovýtrusý (SLG)
 66. LC Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. - Pavučiník izabelový (SLG)
 67. LC/V Bovista nigrescens Pers. - Prášivka černající (STR)
 68. LC Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - Klihatka černá (SLG)
 69. LC/V Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst. - Klihatečka pochmurná (SLG)
 70. LC/V Byssocorticium efibulatum Hjortstam & Ryvarden - Pavučiník bezpřezkatý (SLG)
 71. LC Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto - Dřevokaz papírovitý (SLG)
 72. LC/V Callistosporium pinicola Arnolds - Penízovka troudní (SLG)
 73. LC Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini - Hřib kříšť (MYK)
 74. LC Calocera cornea (Batsch) Fr. - Krásnorůžek rohovitý (SLG)
 75. LC Calocera viscosa (Pers.) Fr. - Krásnorůžek lepkavý (SLG)
 76. LC Camarops polysperma (Mont.) J. H. Miller - Bolinka mnohovýtrusá (SLG)
 77. §§§/NT Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear - Bolinka černohnědá (SLG)
 78. LC Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc. - Liška amethystová (MYK)
 79. LC Cantharellus cibarius Fr. - Liška obecná (MYK)
 80. VU Cantharellus friesii Quél. - Liška Friesova (MYK)
 81. LC Cantharellus tubaeformis Fr. - Liška nálevkovitá (MYK)
 82. LC Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns - Voskovec hnědnoucí (SLG)
 83. LC/V Ceraceomyces violascens (Fr.) Jülich - Voskovec cystidový (SLG)
 84. LC Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - Outkovka jednobarvá (SPLG)
 85. LC Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto - Pórnatka nádherná (SLG)
 86. LC/V Ceriporia purpurea (Fr.) Donk - Pórnatka purpurová (SLG)
 87. LC Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański - Pórnatka síťkovitá (SLG)
 88. LC Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk - Pórnatka zelenající (SLG)
 89. LC/V Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Dománski - Pórnatka bledoplavá (SLG)
 90. LC/V Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden - Pórnatka Donkova (SLG)
 91. LC Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich - Pórnatka popelavá (SLG)
 92. LC/V Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty - Korunokyjka svícnovitá (SLG)
 93. LC Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. - Kuřátečko popelavé (STR)
 94. LC Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. - Kuřátečko hřebenité (STR)
 95. LC Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar - Plstnateček severský (SPLG)
 96. LC/V Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. - Šindelovník severský (SPLG)
 97. LC Clitocybe costata Kühner & Romagn. - Strmělka kosťovitá (MYK)
 98. LC Clitocybe nebularis (Batsch) Quél. - Strmělka mlženka (MYK)
 99. LC Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Strmělka anýzová (MYK)
 100. LC Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - Strmělka vodopisná (MYK)
 101. LC Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. - Strmělka listomilná (MYK)
 102. LC/V Clitocybe subbulbipes Murrill - Strmělka cibulkatá (SLG)
 103. LC/V Clitocybe truncicola (Peck) Sacc. - Strmělka kmenová (SPLG)
 104. LC Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Strmělka žlábkovitá (MYK)
 105. LC Clitopilus daamsii Noordel. - Mechovka Daamsova (SLG)
 106. LC Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. - Mechovka obecná (MYK)
 107. LC Collybia cirrhata (Schumach.) P. Kumm. - Penízovka řásnatá (SFG)
 108. LC Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold - Penízovka Cookeova (SFG)
 109. LC/V Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. - Konferticium hladkovýtrusé (SLG)
 110. LC Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Popraška tenká (SLG)
 111. LC Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. - Popraška sklepní (SLG)
 112. LC Conocybe aporos Kits van Wav. - Čepičatka bezpórá (STR)
 113. LC Conocybe semiglobata Kühner & Watling - Sametovka polokulovitá (STR)
 114. CR Conocybe subpubescens P.D. Orton - Sametovka prstovitá (SLG-STR)
 115. LC Coprinellus callinus (M. Lange & A. H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník netrpělivý (STR)
 116. LC Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange - Hnojník nasetý (SPLG)
 117. LC Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník domácí (SLG-STR)
 118. LC Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník třpytivý (SLG)
 119. LC Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník paprskový (SLG)
 120. DD Coprinellus silvaticus (Peck) Gminder - Hnojník lesní (SLG)
 121. LC Coprinellus sp. - Hnojník (SLG)
 122. LC/V Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník kmenový (SLG)
 123. LC Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson - Hnojník žlutochlupý (STR-SLG)
 124. LC Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník inkoustový (STR-SLG)
 125. LC Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník zaječí (SLG-STR)
 126. DD Coprinopsis spelaiophila (Bas & Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - Hnojník trvanlivý (SLG)
 127. LC/V Coprinus leiocephalus P.D. Orton - Hnojník žlutohlavý (SLG)
 128. LC Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - Outkovka francouzská (SLG)
 129. LC Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. - Pavučinec odchylný (MYK)
 130. DD Cortinarius balteatus (Fr.) Fr. - Pavučinec fialovolilákový (MYK)
 131. LC Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. - Pavučinec červenošupinatý (MYK)
 132. LC/V Cortinarius lignicola Bidaud - Pavučinec dřevožijný (MYK)
 133. LC Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. - Pavučinec krvavý (MYK)
 134. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 135. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 136. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 137. LC Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec (MYK)
 138. LC Cortinarius violaceus (L.) Gray - Pavučinec fialový (MYK)
 139. LC Craterellus cornucopioides (L.) Pers. - Stroček trubkovitý (MYK)
 140. LC/V Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka zploštělá (SLG)
 141. LC/V Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. - Trepkovitka šupinkatá (SLG)
 142. LC/V Crepidotus carpaticus Pilát - Trepkovitka karpatská (SLG)
 143. LC Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. - Trepkovitka běloučká (STR)
 144. LC Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Trepkovitka měkká (SLG)
 145. LC/V Crepidotus subverrucisporus Pilát - Trepkovitka tečkovaná (SLG)
 146. LC Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. - Trepkovitka měnlivá (SLG)
 147. LC/V Crustoderma dryinum (Berk. & M. A. Curtis) Parmasto - Kornatec skořicový (SLG)
 148. EN Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich - Zubatka tvrdá (SLG)
 149. LC Cryptocoryneum condensatum (Wallr.) E. W. Mason & S. Hughes ex S. Hughes - (SLG)
 150. NT Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis - Vodnička potoční (SLG-STR)
 151. LC/V Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini - Hřib modračka (MYK)
 152. LC Cyathus striatus (Huds.) Willd. - Číšenka rýhovaná (SLG)
 153. LC Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich - Kornatec rozvitý (SLG)
 154. LC Cyphellopsis anomala (Pers.) Donk - Číšovec nahloučený (SLG)
 155. LC Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Zrnivka osinková (STR)
 156. LC Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod - Zrnivka žraločí (STR-SLG)
 157. LC/V Cystoderma subvinaceum A.H. Sm. - Zrnivka (SLG)
 158. LC Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Zrnivka obecná (STR-SLG)
 159. EN Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clémençon - Bedla Bucknallova (STR)
 160. LC Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon - Bedla polonahá (STR)
 161. LC/V Dacrymyces enatus (Berk. & M. A. Curtis) Massee - Kropilka hnědá (SLG)
 162. LC Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Nees - Kropilka slzovitá (SLG)
 163. LC Dacrymyces minor Peck - Kropilka menší (SLG)
 164. LC Dacrymyces stillatus Nees - Kropilka rosolovitá (SLG)
 165. LC Dacrymyces variisporus McNabb - Kropilka terčovitá (SLG)
 166. LC/V Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto - Kornatec Karstenův (SLG)
 167. LC Daedalea quercina (L.) Pers. - Síťkovec dubový (SPLG)
 168. LC Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Síťkovec načervenalý (SPLG)
 169. LC Datronia mollis (Sommerf.) Donk - Outkovka měkká (SPLG)
 170. LC Delicatula integrella (Pers.) Fayod - Žebernatka maličká (SLG)
 171. LC Dendrothele acerina (Pers.) P. A. Lemke - Kornatec javorový (SLG)
 172. LC Dendrothele alliacea (Quél.) P. A. Lemke - Kornatec pórkový (SLG)
 173. CR Dendrothele wojewodae Pouzar - Kornatec Wojewodův (SLG)
 174. LC/V Dentipellis fragilis (Pers.) Donk - Ostnateček křehký (SLG)
 175. LC Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz - Korovitka popraskaná (buková) (SLG)
 176. LC Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. - Korovitka terčovitá (SLG)
 177. LC Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. - Polštářnatka březová (SLG)
 178. LC Dumontinia tuberosa (Bull.) L. M. Kohn - Hlízenka sasanková (PHR)
 179. LC/V Durandiella gallica M. Morelet - (SLG)
 180. LC Elaphomyces granulatus Fr. - Jelenka obecná (STR)
 181. LC Endoxyla rostrata (Tode) Munk - (SFG)
 182. LC Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel. - Závojenka křížovýtrusá (STR)
 183. EN Entoloma euchroum (Pers.) Donk - Závojenka modrá (STR-SLG)
 184. LC/V Entoloma formosum (Fr.) Noordel. - Závojenka sličná (STR)
 185. LC Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser - Závojenka slanečková (STR)
 186. NT Entoloma nitidum Quél. - Závojenka lesklá (STR)
 187. DD Entoloma placidum (Fr.) Zerova - Závojenka buková (STR-SLG)
 188. LC Entoloma pleopodium (Bull.) Noordel. - Závojenka játrová (STR)
 189. LC Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Závojenka vmáčklá (STR)
 190. LC Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc. - Závojenka hedvábná (STR)
 191. LC Entoloma undatum (Fr.) M. M. Moser - Závojenka zvlněná (STR)
 192. LC Entoloma vernum S. Lundell - Závojenka jarní (STR)
 193. LC Eutypa maura (Fr.) Sacc. - Bradavkatka javorová (SLG)
 194. LC Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul. - Bradavkatka ostnitá (SLG)
 195. LC Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz - Bradavkatka čtyřčetná (SLG)
 196. NT Exidia cartilaginea S. Lundell & Neuhoff - Černorosol chrupavčitý (SLG)
 197. LC Exidia pithya Fr. - Černorosol smrkový (SLG)
 198. LC Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk - Černorosol bukový (SLG)
 199. LC Exidia saccharina Fr. - Černorosol borový (SLG)
 200. LC Exidia truncata Fr. - Černorosol uťatý (SLG)
 201. LC Fibulomyces mutabilis (Bres.) Jülich - Kornatečka proměnlivá (SLG)
 202. LC Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle - Kržatka plodomilná (STR-SCP)
 203. EN Flammulaster limulatus (Fr. ex Weinm.) Watling - Kržatka šikmá (SLG)
 204. EN Flammulaster muricatus (Fr.) Watling - Kržatka ostnitá (SLG)
 205. LC Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Penízovka sametonohá (SLG)
 206. EN Flaviporus citrinellus (Niemelä & Ryvarden) Ginns - Outkovečka citrónová (SLG)
 207. LC Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx - Troudnatec kopytovitý (SPLG)
 208. LC Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill - Ohňovec tečkovaný (SPLG)
 209. LC Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Troudnatec pásovaný (SPLG)
 210. NT Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Troudnatec růžový (SPLG)
 211. LC Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. - Ohňovec dotýkavý (SLG)
 212. LC Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill - Ohňovec rezavý (SLG)
 213. LC Galerina cf. hypnorum (Schrank) Kühner - Čepičatka mechová (SPMC)
 214. LC Galerina marginata (Batsch) Kühner - Čepičatka jehličnanová (SLG)
 215. LC/V Galerina triscopa (Fr.) Kühner - Čepičatka pařezová (SLG)
 216. LC Galzinia incrustans (Höhn. & Litsch.) Parmasto - (SLG)
 217. LC Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - Lesklokorka ploská (SPLG)
 218. LC/V Ganoderma carnosum Pat. - Lesklokorka jehličnanová (SLG)
 219. CR Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam - Kornatec zimní (SLG)
 220. LC Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M. A. Curtis) Donk - Kornateček okrovějící (SLG)
 221. EN Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam - Kornatec zápašný (SLG)
 222. LC Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. - Trámovka jedlová (SLG)
 223. LC Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki - Anýzovník vonný (SLG)
 224. LC Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) P. Karsten - Trámovka plotní (SLG)
 225. LC/V Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. - Slizopórka nazelenalá (SLG)
 226. LC Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam - Kornatec slzící (SLG)
 227. EN Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Jülich - Kornatec kůžičkovitý (SLG)
 228. LC Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - Plaménka nevonná (SLG)
 229. LC Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora & Trassinelli - Špička žíněná (STR-SLG)
 230. LC Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka splývavá (STR)
 231. LC Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - Penízovka dubová (STR)
 232. LC Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel - Penízovka věštecká (STR)
 233. LC Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín & Noordel. - Špička provrtaná (STR)
 234. LC Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka hřebílkatá (STR)
 235. LC/V Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke - Ucháč obrovský (STR-SLG)
 236. NT Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers & P.K. Buchanan - Kornatka polská (SLG)
 237. LC Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. - Hlinák červenající (SLG)
 238. LC Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken - Slzivka kořenující (SLG)
 239. LC Helminthosphaeria clavariarum (Desm.) Fuckel - Červovka kyjanková (PFG)
 240. LC/V Helvella acetabulum (L.) Quél. - Kališník obecný (STR)
 241. VU Helvella macropus (Pers.) P. Karst. - Chřapáč pýřitý (STR-SLG)
 242. EN Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larss. - Límcovka vroubkovaná (SLG)
 243. LC/V Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze - Číšovec trubkovitý (SLG)
 244. LC/V Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid - Číšovec pýřitý (SLG)
 245. LC/V Hericium coralloides (Scop.) Pers. - Korálovec bukový (SPLG)
 246. VU Hericium erinaceus (Bull.) Pers. - Korálovec ježatý (SPLG)
 247. NT Hericium flagellum (Scop.) Pers. - Korálovec jedlový (SPLG)
 248. LC/V Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen - Kořenovník jedlový (SPLG)
 249. LC Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen - Kořenovník smrkový (SPLG)
 250. §§§/DD Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan - Hlívička jedlová (SLG)
 251. EN Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer - Hlívička stopkatá (SLG)
 252. LC/V Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer - Hlívička šedá (SLG)
 253. EN Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi - Voskovička černavá (SLG)
 254. LC/V Homophron cernuum (Vahl) Örstadius & E. Larss. - Křehutka nící (SPLG)
 255. LC/V Hydnocristella himantia (Schwein.) R. H. Petersen - Kavinovka lošákovitá (SLG)
 256. LC Hydnum repandum L. - LIšák zprohýbaný (MYK)
 257. LC Hydnum rufescens Pers. - LIšák ryšavý (MYK)
 258. LC/V Hydropus marginellus (Pers.) Singer - Ronivka troudní (SLG)
 259. LC/V Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer - Ronivka podhorská (SLG-STR)
 260. LC Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. - Voskovka kuželovitá (STR)
 261. LC Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - Voskovka krvavá (STR)
 262. DD Hygrocybe substrangulata (Peck) P.D. Orton & Watling - Voskovka (STR)
 263. LC Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Lištička pomerančová (SLG-STR)
 264. LC/V Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen - Lištička černošupinatá (SLG-STR)
 265. LC Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. - Šťavnatka slonovinová (MYK)
 266. LC/V Hygrophorus penarius Fr. - Šťavnatka buková (MYK)
 267. LC Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. - Šťavnatka tečkovaná (MYK)
 268. LC/V Hymenochaete carpatica Pilát - Kožovka klenová (SLG)
 269. LC Hymenochaete rubiginosa (Fr.) Lév. - Kožovka rezavá (SLG)
 270. LC/V Hymenochaete ulmicola Corfixen & Parmasto - Kožovka jilmová (SLG)
 271. LC Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen - Penízovka kořenující (SLG)
 272. LC Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips - Voskovička číškovitá (SLG)
 273. LC Hymenoscyphus caudatus (P. Karst.) Dennis - Voskovička listová (STR)
 274. LC Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya - Voskovička jasanová (STR)
 275. LC Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray - Voskovička plodová (SCP)
 276. LC Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W. Philips - Voskovička pozdní (SLG)
 277. LC Hyphoderma occidentale (D.P. Rogers) Boidin & Gilles - Kornatec (SLG)
 278. LC/V Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk - Kornatec skvrnitý (SLG)
 279. LC Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk - Kornatka septocystidová (SLG)
 280. LC/V Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. - Kornatec kožově žlutý (SLG)
 281. LC/V Hyphodontia curvispora J. Erikss. & Hjortstam - Kornatec (SLG)
 282. LC Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam - Kornatec Nešporův (SLG)
 283. LC Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. - Kornatec bledavý (SLG)
 284. LC Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss. - Kornatec dubový (SLG)
 285. LC Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. - Kornatec bezový (SLG)
 286. LC/V Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto - Kornatec lopatkovitý (SLG)
 287. LC Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. - Třepenitka maková (SLG)
 288. LC Hypholoma fasciculare (Fr.) P. Kumm. - Třepenitka svazčitá (SLG)
 289. LC Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm - Třepenitka cihlová (SLG)
 290. LC/V Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curtis) Dennis - Třepenitka drobná (SLG)
 291. LC Hypocrea citrina (Pers.) Fr. - Masenka citrónová (SLG-STR)
 292. LC Hypocrea pulvinata Fuckel - Masenka poduškovitá (SFG)
 293. LC Hypocrea rufa (Pers.) Fr. - Masenka rezavá (SLG)
 294. LC Hypocrea strictipilosa P. Chaverri & Samuels - Masenka (SLG)
 295. LC Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss. - Kornatec hedvábný (SLG)
 296. LC Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. - Kornatec Wakefieldův (SLG)
 297. LC Hypomyces aurantius (Pers.) Fuckel - Nedohub oranžový (SFG)
 298. LC Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. - Nedohub zlatovýtrusý (PFG)
 299. LC Hypomyces luteovirens (Fr.) Tul. & C. Tul. - Nedohub zelený (PFG)
 300. LC/V Hypomyces rosellus (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. - Nedohub růžový (SPFG-SLG)
 301. LC Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. - Dřevomor červený (SLG)
 302. LC Hypoxylon howeanum Peck - Dřevomor Howeův (SLG)
 303. LC Hypoxylon macrocarpum Pouzar - Dřevomor velký (SLG)
 304. LC Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. - Dřevomor rezavý (SLG)
 305. LC/V Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead - Líha jilmová (SPLG)
 306. LC Hysterographium cf. fraxini (Pers.) De Not. - Skulinatník jasanový (SLG)
 307. LC Chaetosphaeria ovoidea (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm - Chlupoplodka vejčitá (SLG)
 308. LC Chaetosphaeria pulviscula (Curr.) C. Booth - Chlupoplodka poduškovitá (SLG)
 309. LC Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille - Hřib peprný (MYK)
 310. LC Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L. R. Batra - Zelenitka měděnková (SLG)
 311. LC Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga - Bedla červenající (STR)
 312. LC Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar - Pevník nachový (SLG)
 313. EN Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati - Kalichovka matná (SLG)
 314. LC Inocybe assimilata Britzelm - Vláknice hnědá (MYK)
 315. LC Inocybe asterospora Quél. - Vláknice hvězdovýtrusá (MYK)
 316. LC/V Inocybe fuscidula Velen. - Vláknice hnědoučká (MYK)
 317. LC Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. - Vláknice zemní (MYK)
 318. LC Inocybe mixtilis Britzelm. - Vláknice pomíchaná (MYK)
 319. LC Inocybe napipes J.E. Lange - Vláknice tuřínonohá (MYK)
 320. LC/V Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet - Vláknice pavučinková (MYK)
 321. LC Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. - Vláknice rozpraskaná (MYK)
 322. EN Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc. - Vláknice zardělá (MYK)
 323. LC/V Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. - Rezavec pokožkový (SPLG)
 324. LC/V Inonotus hastifer Pouzar - Rezavec horský (SLG)
 325. LC Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. - Rezavec štětinatý (SPLG)
 326. LC/V Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. & Ryvarden - Ďubkatec smrkový (SPLG)
 327. LC Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. - Rezavec uzlinatý (SPLG)
 328. LC Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát - Rezavec šikmý (PLG)
 329. LC Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. - Rezavec lesknavý (SPLG)
 330. EN Irpex lacteus (Fr.) Fr. - Bránovitka mléčná (SLG)
 331. LC/V Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. - Smolokorka pryskyřičnatá (SLG)
 332. LC/V Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. - Smolokorka buková (SLG)
 333. NT Junghuhnia lacera (P. Karst.) Niemelä & Kinnunen - Pórnatka třásnitá (SLG)
 334. LC Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden - Pórnatka krásnoporá (SLG)
 335. LC Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. - Opěnka měnlivá (SLG)
 336. LC Laccaria amethystina Cooke - Lakovka amethystová (MYK)
 337. LC Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Lakovka laková (MYK)
 338. LC/V Lachnellula calyciformis (Wild.) Dharne - Brvenka číškovitá (SLG)
 339. LC Lachnellula occidentalis (Hahn et Ayers) Dharne - Brvenka Hahnova (SLG)
 340. LC Lachnum brevipilosum Baral - Chlupáček krátkochlupý (SLG)
 341. LC Lachnum sp. - Chlupáček (SLG)
 342. LC Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. - Chlupáček bělostný (SCP-SLG)
 343. LC Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. - Křehutka sametová (STR)
 344. LC Lactarius blennius (Fr.) Fr. - Ryzec zelený (MYK)
 345. LC Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. - Ryzec kafrový (MYK)
 346. LC Lactarius cf. obscuratus (Lasch) Fr. - Ryzec olšový (MYK)
 347. LC Lactarius deterrimus Gröger. - Ryzec smrkový (MYK)
 348. LC Lactarius glaucescens Crossl. - Ryzec zelenající (MYK)
 349. LC Lactarius lignyotus Fr. - Ryzec černohlávek (MYK)
 350. LC/V Lactarius pallidus Pers. - Ryzec bledý (MYK)
 351. LC/V Lactarius picinus Fr. - Ryzec smoločerný (MYK)
 352. LC Lactarius piperatus (L.) Pers. - Ryzec peprný (MYK)
 353. EN Lactarius pterosporus Romagn. - Ryzec křídlovýtrusý (MYK)
 354. LC Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Ryzec dubový (MYK)
 355. LC Lactarius rufus (Scop.) Fr. - Ryzec ryšavý (MYK)
 356. EN Lactarius ruginosus Romagn. - Ryzec řídkolupenný (MYK)
 357. LC Lactarius subdulcis (Bull.) Gray - Ryzec nasládlý (MYK)
 358. LC Lactarius turpis Fr. - Ryzec šeredný (MYK)
 359. LC Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - Ryzec plstnatý (MYK)
 360. LC Lactarius volemus (Fr.) Fr. - Ryzec syrovinka (MYK)
 361. LC Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Sírovec žlutooranžový (SPLG)
 362. LC Lasiosphaeria strigosa (Alb. & Schwein.) Sacc. - Chlupatka ježatá (SLG)
 363. LC/V Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz - Pevník dvoubarvý (SLG)
 364. DD Lentinellus bissus (Quél.) Kühner & Maire - Houžovec drobný (SLG)
 365. VU Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire - Houžovec bobří (SLG)
 366. LC Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - Houžovec hlemýžďovitý (SLG)
 367. LC Lenzites betulina (L.) Fr. - Lupeník březový (SLG)
 368. LC Leotia lubrica (Scop.) Pers. - Patyčka rosolovitá (STR)
 369. LC Lepiota castanea Quél. - Bedla kaštanová (STR)
 370. LC Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. - Bedla vlnatá (STR)
 371. LC Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. - Bedla hřebenitá (STR)
 372. LC Lepiota echinella Quél. & G. E. Bernard - Bedla štětinkatá (STR)
 373. LC/V Lepiota magnispora Murrill - Bedla nažloutlá (STR-SLG)
 374. LC Lepiota tomentella J. E. Lange - Bedla plstnatá (STR)
 375. LC Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - Strmělka přehrnutá (MYK)
 376. LC Lepista nuda (Bull.) Cooke - Čirůvka fialová (MYK)
 377. LC Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam - Kornateček olivovobílý (SLG)
 378. LC/V Leptosporomyces roseus Jülich - Kornatečka narůžovělá (SLG)
 379. VU Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. - Běločechratka hořká (STR)
 380. LC Lirula macrospora (R. Hartig) Darker - Štěrbinatka smrková (STR)
 381. LC/V Lopadostoma pouzarii Granmo & L. E. Petrini - Širokoústka Pouzarova (SLG)
 382. LC/V Lycoperdon echinatum Pers. - Pýchavka ježatá (STR-SLG)
 383. LC Lycoperdon nigrescens Wahlenb. - Pýchavka horská (STR)
 384. LC Lycoperdon perlatum Pers. - Pýchavka obecná (STR)
 385. LC Lycoperdon pyriforme Schaeff. - Pýchavka hruškovitá (SLG)
 386. LC Lycoperdon umbrinum Pers. - Pýchavka huňatá (STR)
 387. LC Macrolepiota procera (Scop.) Singer - Bedla vysoká (STR)
 388. LC Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen - Kyj rourkovitý (STR)
 389. LC Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier - Kyj niťovitý (STR)
 390. LC/V Marasmiellus pseudoramealis (Hauskn. & Noordel.) Hauskn. & Noordel. - Špička (SLG)
 391. LC Marasmius bulliardii Quél. - Špička Bulliardova (STR)
 392. LC/V Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. - Špička rohonohá (STR)
 393. LC Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Špička listová (STR)
 394. LC Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Špička kolovitá (STR-SLG)
 395. LC Marasmius torquescens Quél. - Špička kožová (STR)
 396. LC Marasmius wynnei Berk. & Broome - Špička Wynneova (STR)
 397. LC Megacollybia platyphylla agg. (Pers.) Kotl. & Pouzar - Penízovka širokolupenná (SLG)
 398. DD Melanophyllum echinatum (Roth) Singer - Bedla krvavá (STR)
 399. LC Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. - Protrhlík trnatý (SLG)
 400. LC Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. - Vějířovec obrovský (SPLG)
 401. LC Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst. - Terčenka popelavá (SLG)
 402. LC Mollisia lividofusca (Fr.) Gillet - Terčenka černožlutá (SLG)
 403. LC Mollisia ventosa P. Karst. - Terčenka buková (SLG)
 404. LC/V Mucidula mucida (Schrad.) Pat. - Slizečka porcelánová (SPLG)
 405. LC/V Mucronella bresadolae (Quél.) Corner - Ostenatka Bresadolova (SLG-SFG)
 406. LC/V Mutatoderma mutatum (Peck) C. E. Gómez - Kornatec proměnlivý (SLG)
 407. NT Mutinus caninus (Huds.) Fr. - Psivka obecná (STR-SLG)
 408. LC Mycena abramsii (Murrill) Murrill - Helmovka raná (SLG)
 409. LC/V Mycena amicta (Fr.) Quél. - Helmovka modravá (SLG)
 410. LC Mycena arcangeliana Bres. - Helmovka Oortova (SLG)
 411. LC Mycena capillaris (Schumach.) P. Kumm. - Helmovka vlasová (STR)
 412. LC Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst - Helmovka šedá (STR)
 413. LC/V Mycena crocata (Schrad.) P. Karst - Helmovka šafránová (STR-SLG)
 414. LC Mycena epipterygia (Scop.) Gray - Helmovka slizká (SLG-STR)
 415. LC Mycena erubescens Höhn. - Helmovka hořkomléčná (SLG)
 416. LC/V Mycena fagetorum (Fr.) Gillet - Helmovka buková (STR)
 417. LC Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. - Helmovka niťonohá (STR)
 418. LC/V Mycena flavescens Velen. - Helmovka nažloutlá (STR)
 419. LC Mycena galericulata (Scop.) Gray - Helmovka tuhonohá (SLG)
 420. LC Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka mléčná (STR)
 421. LC Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. - Helmovka krvonohá (SLG)
 422. LC Mycena inclinata (Fr.) Quél. - Helmovka leponohá (SLG)
 423. LC/V Mycena maculata P. Karst. - Helmovka skvrnitá (SLG)
 424. LC Mycena metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm. - Helmovka kuželovitá (STR)
 425. LC Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Helmovka zoubkatá (STR)
 426. LC Mycena polygramma (Bull.) Gray - Helmovka rýhonohá (SLG)
 427. EN Mycena pseudocorticola Kühner - Helmovka koromilná (SLG)
 428. LC Mycena pura (Pers.) P. Kumm. - Helmovka ředkvičková (STR)
 429. LC/V Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. - Helmovka hnědopurpurová (SLG)
 430. LC Mycena renati Quél. - Helmovka medonohá (SLG)
 431. LC Mycena rosea (Schumach.) Gramberg - Helmovka narůžovělá (STR)
 432. LC Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm. - Helmovka červenobřitá (SLG)
 433. LC Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. - Helmovka krvavá (STR-SLG)
 434. LC/V Mycena silvae-nigrae Maas Geest. & Schwöbel - Helmovka smrková (SLG)
 435. LC Mycena sp. - Helmovka (SLG)
 436. LC Mycena speirea (Fr.) Gillet - Helmovka tenkonohá (SLG)
 437. LC Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel - Helmovka louhová (SLG)
 438. LC Mycena strobilicola J. Favre & Kühner - Helmovka šiškomilná (SST)
 439. LC Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. - Helmovka deskovitá (STR)
 440. LC Mycena tintinnabulum (Batsch) Quél. - Helmovka pařezová (SLG)
 441. LC Mycena viridimarginata P. Karst. - Helmovka zelenobřitá (SLG)
 442. LC Mycena vitilis (Fr.) Quél. - Helmovka měnlivá (STR)
 443. LC Mycena zephirus (Weinm.) P. Kumm. - Helmovka zefírová (STR)
 444. LC Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin - Špička cibulová (SLG-STR)
 445. LC Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin - Špička česneková (STR)
 446. LC/V Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden - Hrotnatečka sladkovonná (SLG)
 447. LC/V Mycopan scabripes (Murrill) Redhead, Moncalvo & Vilgalys - (STR)
 448. LC Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. - Kržatka oděná (STR)
 449. LC Nectria cinnabarina (Tode) Fr. - Rážovka rumělková (SPLG)
 450. LC Nectria coccinea (Pers.) Fr. - Rážovka šarlatová (SPLG)
 451. LC Nectria episphaeria (Tode) Fr. - Rážovka houbomilná (SFG)
 452. VU Nemania atropurpurea (Fr.) Pouzar - Dřevomor černý (SLG)
 453. LC Nemania serpens (Pers.) Gray - Dřevomor plazivý (SLG)
 454. LC Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini - Hřib kovář (MYK)
 455. NT Neobulgaria pura (Pers.) Petr. - Rosoloklihatka čirá (SLG)
 456. LC/V Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns - Houževnatec přivázlý (SLG)
 457. LC Neonectria fuckeliana (C. Booth) Castl. & Rossman - Rážovka granátová (SPLG)
 458. LC Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels - Rážovka buková (SPLG)
 459. LC Neonectria punicea (J.C. Schmidt) Castl. & Rossman - Rážovka granátová (SPLG)
 460. LC Neottiella janthina (Fr.) Ryman - Plátenice šišková (SST)
 461. CR Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin - Kornatec praskající (SLG)
 462. LC Ombrophila fagiseda Baral - Plátenice (SCP)
 463. LC Orbilia cf. delicatula (P. Karst.) P. Karst. - Kruhovka borová (SLG)
 464. LC/V Ossicaulis lachnopus (Fr.) Contu - Strmělka drobnovýtrusá (SPLG)
 465. LC/V Otidea alutacea (Pers.) Massee - Ouško kožové (STR)
 466. LC/V Oxyporus obducens (Pers.) Donk - Ostropórka rozlitá (SLG)
 467. LC Oxyporus populinus (Schumach.) Donk - Ostropórka topolová (SPLG)
 468. LC Panellus mitis (Pers.) Singer - Pařezník jemný (SLG)
 469. LC/V Panellus serotinus (Schrad.) Kühner - Pařezník pozdní (SLG)
 470. LC Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. - Pařezník obecný (SLG)
 471. LC Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss. - Křehutka kuželovitá (STR)
 472. LC Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple - Hnojník řasnatý (STR)
 473. LC Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Čechratka podvinutá (MYK-SLG)
 474. LC Peniophora cinerea (Pers.) Cooke - Kornatka popelavá (SLG)
 475. LC Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kornatka masová (SLG)
 476. LC Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke - Kornatka jasanová (SLG)
 477. LC Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. - Kornatka smrková (SLG)
 478. LC Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss. - Kornatec smetanový (SLG)
 479. LC Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst. - Kornatka pýřitá (SLG)
 480. EN Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden - Troudnatec jasanový (SPLG)
 481. LC Peziza arvernensis Boud. - Řasnatka lesní (SLG)
 482. LC/V Peziza micropus Pers. - Řasnatka krátkonohá (SLG)
 483. LC Pezizella languida (P. Karst.) Svrček & Kubička - Miskovička plochá (SLG)
 484. LC/V Phaeohelotium fagineum (Pers.) Hengstm. - Voskovička buková (SCP)
 485. LC/V Phaeohelotium geogenum (Cooke) Svrček & Matheis - Voskovička (SLG)
 486. LC Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - Hnědák Schweinitzův (SPLG)
 487. LC Phallus impudicus L. - Hadovka smrdutá (STR)
 488. LC Phanerochaete affinis (Burt) Parmasto - Kůrovka příbuzná (SLG)
 489. LC Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden - Kůrovka hladká (SLG)
 490. LC Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden - Kůrovka smetanová (SLG)
 491. LC Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parmasto - Kůrovka hrbolatá (SLG)
 492. LC Phanerochaete velutina (DC.) Parmasto - Kůrovka sametová (SLG)
 493. LC Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto - Ohňovec olšový (SPLG)
 494. LC Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. - Ohňovec Hartigův (SPLG)
 495. LC/V Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk - Ohňovec smrkový (SPLG)
 496. LC Phellinus igniarius (L.) Quél. - Ohňovec obecný (SPLG)
 497. NT Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin - Ohňovec ohraničený (SPLG)
 498. EN Phlebia centrifuga P. Karst. - Žilnatka bledá (SLG)
 499. LC/V Phlebia livida (Pers.) Bres. - Žilnatka olovová (SLG)
 500. LC Phlebia radiata Fr. - Žilnatka oranžová (SLG)
 501. LC Phlebia rufa (Pers.) M. P. Christ. - Žilnatka proměnlivá (SLG)
 502. LC Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - Dřevokaz rosolovitý (SLG)
 503. LC/V Phlebia unica (H.S. Jacks. & Dearden) Ginns - Žilnatka jedinečná (SLG)
 504. LC Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich - Kornatec obrovský (SLG)
 505. EN Phleogena faginea (Fr.) Link - Prachovečník bukový (SLG)
 506. LC Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka slizká (SPLG)
 507. LC/V Pholiota alnicola (Fr.) Singer - Šupinovka olšová (SPLG)
 508. LC Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka ohnivá (SLG)
 509. LC Pholiota lenta (Pers.) Singer - Šupinovka šedohlínová (SLG)
 510. LC Pholiota squarrosa (Batsch) P. Kumm. - Šupinovka kostrbatá (SPLG)
 511. EN Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. - Šupinovka ježatá (SLG)
 512. LC/V Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél - Lupenopórka červenožlutá (MYK)
 513. NT Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - Hlíva hnízdovitá (SLG)
 514. LC/V Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst. - Pórnatice skleněná (SLG)
 515. LC Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko - Hřib hnědý (MYK-SLG)
 516. LC Pilobolus crystallinus (F.H. Wigg.) Tode - Měchomršť krystalický (SKP)
 517. LC Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich - Kornatečka proměnlivá (SLG)
 518. LC Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Březovník obecný (SPLG)
 519. LC Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. - Hlíva dubová (SPLG)
 520. LC Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél. - Hlíva ústřičná (SPLG)
 521. LC Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. - Hlíva plicní (SPLG)
 522. LC Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - Měkkouš kadeřavý (SLG)
 523. LC Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner - Štítovka černolemá (SLG)
 524. LC Pluteus cervinus P. Kumm. - Štítovka jelení (SLG)
 525. LC/V Pluteus depauperatus Romagn. - Štítovka chudobná (SLG)
 526. LC/V Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet - Štítovka jinošská (SLG)
 527. VU Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet - Štítovka huňatá (SLG)
 528. EN Pluteus luctuosus Boud. - Štítovka lemovaná (SLG)
 529. LC Pluteus petasatus (Fr.) Gilletové - Štítovka žíhaná (SLG)
 530. EN Pluteus phlebophorus Cooke - Štítovka síťnatá (SLG)
 531. LC/V Pluteus plautus (Weinm.) Gill. - Štítovka sametonohá (SLG)
 532. EN Pluteus podospileus Sacc. & Cub. - Štítovka vločkatá (SLG)
 533. LC Pluteus pouzarianus Singer - Štítovka Pouzarova (SLG)
 534. LC Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Štítovka vrbová (SLG)
 535. LC Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél. - Štítovka hlízkatá (SLG)
 536. EN Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis. - Štítovka Thomsonova (SLG)
 537. VU Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - Štítovka stinná (SLG)
 538. LC Polydesmia pruinosa (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud. - Ojíněnka houbomilná (SFG)
 539. LC/V Polyporus arcularius (Batsch) Fr. - Choroš plástvový (SLG)
 540. LC/V Polyporus badius (Pers.) Schwein. - Choroš smolonohý (SLG)
 541. LC Polyporus brumalis (Pers.) Fr. - Choroš poloplástvový (SLG)
 542. LC Polyporus ciliatus Fr. - Choroš brvitý (SLG)
 543. LC Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Choroš šupinatý (SPLG)
 544. LC Polyporus varius (Pers.) Fr. - Choroš měnlivý (SLG)
 545. LC Postia alni Niemelä & Vampola - Bělochoroš drobný (SLG)
 546. LC/V Postia balsamea (Peck) Jülich - Bělochoroš cystidonosný (SLG)
 547. LC Postia caesia (Schrad.) P. Karst. - Bělochoroš modravý (SLG)
 548. LC Postia fragilis (Fr.) Jülich - Bělochoroš křehký (SLG)
 549. LC Postia guttulata (Peck) Jülich - Bělochoroš slzící (SLG)
 550. LC Postia lactea (Fr.) P. Karst. - Bělochoroš mléčný (SLG)
 551. LC/V Postia leucomallella (Murrill) Jülich - Bělochoroš nahořklý (SLG)
 552. LC Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. - Bělochoroš pýchavkovitý (SLG)
 553. LC Postia rennyi (Berk. & Broome) Rajchenb. - Bělochoroš prašnatý (SLG)
 554. LC/V Postia sericeomollis (Romell) Jülich - Bělochoroš hedvábitý (SLG)
 555. LC Postia stiptica (Pers.) Jülich - Bělochoroš hořký (SPLG)
 556. LC Postia tephroleuca (Fr.) Jülich - Bělochoroš mírný (SLG)
 557. LC Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral - (SLG)
 558. LC/V Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden - Pórovka šedá (SLG)
 559. LC Psathyrela fagetophila Örstadius & Enderle - Křehutka bučinná (STR)
 560. LC Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Křehutka Candolleova (SLG-STR)
 561. LC Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. - Křehutka útlá (STR)
 562. CR Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad & Maubl. - Křehutka vlnitá (SLG)
 563. LC Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton - Křehutka vodomilná (SLG)
 564. LC/V Psathyrella sacchariolens Enderle - Křehutka sladkovonná (SLG)
 565. LC Psathyrella senex (Peck) A.H. Sm. - Křehutka Friesova (SLG-STR)
 566. LC Psathyrella spadicea (P. Kumm.) Singer - Křehutka čokoládová (SLG)
 567. LC Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - Křehutka hnědošedá (SLG)
 568. DD Psathyrella spintrigeroides P.D. Orton - Křehutka bělovláknitá (SLG)
 569. LC Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer - Strmělka číškovitá (SLG)
 570. LC Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. - Rosolozub huspenitý (SLG)
 571. LC Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. - Kožovka tabáková (SLG)
 572. LC/V Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich - Dřevomorka zlatá (SLG)
 573. LC Psilocybe arcana Borovička & Hlaváček - Lysohlávka tajemná (STR-SLG)
 574. NT Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - Oranžovec vláknitý (SLG)
 575. LC Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - Outkovka rumělková (SPLG)
 576. LC Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. - Struhák splývavý (SLG)
 577. LC Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. - Struhák blanitý (SLG)
 578. LC/V Ramaria rubella (Schaeff.) R. H. Petersen - Kuřátka červená (SLG)
 579. LC Ramaria stricta (Pers.) Quél. - Kuřátka přímá (SLG)
 580. LC Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto - Ostnáček dvoubarvý (SLG)
 581. LC/V Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto - Ostnáček otrubičnatý (SLG)
 582. LC Resupinatus applicatus (Batsch) Gray - Hlívečník připjatý (SLG)
 583. LC/V Resupinatus trichotis (Pers.) Singer - Hlívečník štětinatý (SLG)
 584. LC Rhizodiscina cf. lignyota (Fr.) Hafellner - Miskovka dřevní (SLG)
 585. LC/V Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb. - Kůrovka vláknitá (SLG)
 586. LC Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - Penízovka kuželovitá (STR)
 587. LC Rhodocollybia filamentosa (Velen.) Antonín - Penízovka vláknitá (STR)
 588. LC Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer - Penízovka skvrnitá (STR)
 589. EN Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel - Pórnatka placentová (SLG)
 590. LC Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - Svraštělka javorová (PLG-STR)
 591. LC Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Kalichovka oranžová (SPMC)
 592. EN Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden - Ostropórka černající (SLG)
 593. LC Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk - Pórnatice krvavějící (SLG-STR)
 594. LC/V Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein.) P. Karst. - Čechratička čirůvková (STR)
 595. LC Rosellinia aquila (Fr.) Ces. & De Not. - Prsnatka orličí (SLG)
 596. EN Russula albonigra (Krombh.) Fr. - Holubinka černobílá (MYK)
 597. §/VU Russula alnetorum Romagn. - Holubinka olšinná (MYK)
 598. LC/V Russula aurora Bres. - Holubinka jitřenková (MYK)
 599. LC Russula badia Quél. - Holubinka brunátná (MYK)
 600. LC Russula chloroides (Krombh.) Bres. - Holubinka akvamarínová (MYK)
 601. LC Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. - Holubinka namodralá (MYK)
 602. LC Russula densifolia Secr. ex Gillet - Holubinka hustolistá (MYK)
 603. LC Russula emetica (Schaeff.) Pers. - Holubinka vrhavka (MYK)
 604. LC Russula fellea (Fr.) Fr. - Holubinka žlučová (MYK)
 605. LC Russula fragilis Fr. - Holubinka křehká (MYK)
 606. LC/V Russula fragrantissima Romagn. - Holubinka nejvonnější (MYK)
 607. LC Russula grata Britzelm. - Holubinka hořkomandlová (MYK)
 608. LC Russula grisea (Batsch) Fr. - Holubinka sivá (MYK)
 609. LC/V Russula heterophylla (Fr.) Fr. - Holubinka bukovka (MYK)
 610. LC Russula integra (L.) Fr. - Holubinka celokrajná (MYK)
 611. LC/V Russula ionochlora Romagn. - Holubinka fialovozelená (MYK)
 612. LC Russula mustelina Fr. - Holubinka kolčaví (MYK)
 613. LC Russula nigricans (Bull.) Fr. - Holubinka černající (MYK)
 614. LC Russula nobilis Velen. - Holubinka nádherná (MYK)
 615. LC Russula ochroleuca (Pers.) Fr. - Holubinka hlínožlutá (MYK)
 616. LC Russula puellaris Fr. - Holubinka dívčí (MYK)
 617. LC/V Russula romellii Maire - Holubinka Romellova (MYK)
 618. LC Russula rosea Pers - Holubinka sličná (MYK)
 619. VU Russula solaris Ferd. & Winge - Holubinka sluneční (MYK)
 620. LC Russula vesca Fr. - Holubinka mandlová (MYK)
 621. LC/V Russula violeipes Quél. - Holubinka fialovonohá (MYK)
 622. LC Russula virescens (Schaeff.) Fr. - Holubinka nazelenalá (MYK)
 623. LC Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Holubinka révová (MYK)
 624. LC Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber - Chlupatka lysá (SLG)
 625. EN Sarcodontia delectans (Peck) Spirin - Plstnatec bukový (SPLG)
 626. CR Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin - Plstnatec tlustoostný (SPLG)
 627. LC/V Sarcodontia spumea (Sowerby) Spirin - Plstnatec pěnový (SPLG)
 628. LC Scleroderma citrinum Pers. - Pestřec obecný (STR)
 629. LC Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryvarden - Kornatka osténkatá (SLG)
 630. LC Scutellinia cf. crinita (Bull.) Lambotte - Kosmatka jelení (SLG)
 631. LC Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte - Kosmatka štítovitá (SLG)
 632. LC/V Scutellinia nigrohirtula (Svrček) Le Gal - Kosmatka černoplstnatá (SLG)
 633. LC/V Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk - Tlustěnka kafrová (SLG)
 634. LC Sebacina cf. grisea (Pers.) Bres. - Pokrytka nadzemní (SLG)
 635. LC Sebacina incrustans (Pers.) Tul. & C. Tul. - Pokrytka nažloutlá (MYK)
 636. LC Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. - Dřevomorka lesní (SLG)
 637. LC Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt. - Dřevomorka domácí (SPLG)
 638. LC Schizophyllum commune Fr. - Klanolístka obecná (SLG)
 639. LC Schizopora flavipora (Berk. & M. A. Curtis ex Cooke) Ryvarden - Pórnovitka drobnoporá (SLG)
 640. LC/V Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk - Pórnovitka různoporá (SLG)
 641. LC Schizopora radula (Pers.) Hallenb. - Pórnovitka obecná (SLG)
 642. LC Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kržatka hnědoolivová (SLG)
 643. LC/V Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer - Kržatka honosná (SLG)
 644. LC Sirococcus conigenus (DC.) P.F. Cannon & Minter - (SST)
 645. LC Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - Rozděrka Brinkmannova (SLG)
 646. LC Sistotrema coroniferum (Höhn. & Litsch.) Donk - Rozděrka korunkatá (SLG)
 647. LC Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar - Kostrovka beztvará (SLG)
 648. LC Skeletocutis carneogrisea A. David - Kostrovka šedavá (SLG)
 649. LC Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller - Bělochoroš polokloboukatý (SLG)
 650. EN Sparassis nemecii Pil. & Ves. - Kotrč Němcův (SPLG)
 651. LC Steccherinum bourdotii Saliba & A. David - Ostnateček Bourdotův (SLG)
 652. LC Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - Ostnateček brvitý (SLG)
 653. LC Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray - Ostnateček okrový (SLG)
 654. LC/V Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden - Ostnateček Kavinův (SLG)
 655. LC Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Pevník chlupatý (SLG)
 656. LC Stereum rugosum Pers. - Pevník korkovitý (SPLG)
 657. LC Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - Pevník krvavějící (SPLG)
 658. LC Stereum subtomentosum Pouzar - Pevník plstnatý (SLG)
 659. LC Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. - Šiškovec černý (MYK)
 660. LC Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer - Penízovka smrková (SST)
 661. LC Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - Límcovka měděnková (STR)
 662. LC Stropharia caerulea Kreisel - Límcovka modrá (STR)
 663. LC Stropharia squamosa (Pers.) Quél. - Límcovka šupinkatá (STR)
 664. LC Strossmayeria basitricha (Sacc.) Dennis - (SLG)
 665. LC Stypella vermiformis (Berk. & Broome) D.A. Reid - Štětinovka červovitá (SLG)
 666. LC Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - Klouzek modřínový (MYK)
 667. LC Tapesia cf. fusca (Pers.) Fuckel - Plstnatka hnědá (SLG)
 668. LC Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - Čechratka černohuňatá (SLG)
 669. LC Tapinella panuoides (Batsch) E. J. Gilbert - Čechratka sklepní (SLG)
 670. LC/V Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrček - Jehnědka ďumbierská (SLG)
 671. LC Thelephora palmata (Scop.) Fr. - Plesňák zápašný (MYK)
 672. LC/V Thelephora penicillata (Pers.) Fr. - Plesňák čekankový (MYK)
 673. LC Thelephora terrestris Ehrh. - Plesňák zemní (MYK)
 674. LC Tomentella cf. ferruginea (Pers.) Pat. - Vatička rezavá (MYK)
 675. LC Tomentella cf. terrestris (Berk. & Broome) M.J. Larsen. - Vatička hnědovínová (MYK)
 676. LC Tomentella sp. - Vatička sp. (MYK)
 677. LC Tomentella sp. - Vatička sp. (MYK)
 678. LC Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Outkovka hrbatá (SPLG)
 679. LC Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Outkovka chlupatá (SPLG)
 680. LC Trametes versicolor (L.) Lloyd - Outkovka pestrá (SPLG)
 681. LC/V Trechispora araneosa (Höhn. & Litsch.) K. H. Larss. - Trechispora sp. (SLG)
 682. LC Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers - Trechispora tmavnoucí (SLG)
 683. LC Trechispora farinacea (Pers.) Liberta - Trechispora moučnatá (SLG)
 684. LC Trechispora hymenocystis (Berk. & Broome) K. H. Larss. - Pórnatka měchýřkatá (SLG)
 685. LC Tremella foliacea Pers. - Rosolovka listovitá (SLG [SPFG?])
 686. LC Tremella mesenterica Retz. - Rosolovka mozkovitá (SLG [SPFG?])
 687. LC Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden - Bránovitec jedlový (SLG)
 688. EN Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden - Bránovitec dvoutvarý (SLG)
 689. LC Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden - Bránovitec hnědofialový (SLG)
 690. LC/V Trichocybe puberula (Kuyper) Vizzini - Strmělka opýřená (SLG)
 691. LC Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka holubičí (MYK)
 692. LC/V Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet - Čirůvka smrdutá (MYK)
 693. LC Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. - Čirůvka havelka (MYK)
 694. LC Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka mýdlová (MYK)
 695. LC Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín - Čirůvka buková (MYK)
 696. LC Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. - Čirůvka osmahlá (MYK)
 697. LC/V Tricholomopsis decora (Fr.) Singer - Šafránka ozdobná (SLG)
 698. LC Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Šafránka červenožlutá (SLG)
 699. LC Tubaria conspersa (Pers.) Fayod - Kržatka poprášená (SLG-STR)
 700. LC Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kržatka otrubičnatá (SLG-STR)
 701. LC Tulasnella cf. violea (Quél.) Bourdot & Galzin - Tulasneovka liláková (SLG)
 702. LC Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. - Hřib žlučník (MYK)
 703. LC Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers - Hřib nachovýtrusý (MYK)
 704. LC Typhula phacorrhiza (Reichardt) Fr. - Paluška sítinovitá (STR)
 705. LC Ustulina deusta (Hoffm.) Lind - Spálenka skořepatá (SPLG)
 706. LC Valsa abietis Fr. - Bradavkatka jedlová (PLG)
 707. LC Valsa ambiens (Pers.) Fr. - Bradavkatka obecná (PLG)
 708. CR Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. - Vidlenka nažloutlá (SLG)
 709. LC Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk - Vidlenka drobnovýtrusá (SLG)
 710. LC/V Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería - Pevník smrkový (SLG)
 711. LC Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. - Koroveček citrónový (SLG)
 712. LC/V Vibrissea leptospora (Berk. & Broome) W. Philips - Míhavka přisedlá (SLG)
 713. LC/V Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer - Kukmák bělovlný (SPLG)
 714. §§/VU Volvariella caesiotincta P. D. Orton - Kukmák dřevní (SLG)
 715. EN Volvariella pusilla (Pers.) Singer - Kukmák maličký (SLG)
 716. LC Vuilleminia comedens (Nees) Maire - Větvovka obecná (SLG)
 717. LC Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers - Kornatec sírožlutý (SLG)
 718. LC Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara - Hřib žlutomasý (MYK)
 719. LC Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara - Hřib sametový (MYK)
 720. LC Xeromphalina campanella (Batsch) Maire - Kalichovka zvonečková (SLG)
 721. LC Xylaria carpophila (Pers.) Fr. - Dřevnatka číškomilná (SCP)
 722. LC Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Dřevnatka parohatá (SLG)
 723. LC Xylaria longipes Nitschke - Dřevnatka dlouhonohá (SLG)
 724. LC Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. - Dřevnatka mnohotvará (SLG)

 

4) Abecední seznam hub (makromycetů) Vysočiny podle českých jmen

Nejedná se o kompletní seznam, zatím jsou zde uvedeny pouze druhy, které byly zjištěny v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině (pouze v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny):
= současný výskyt (od r. 2001)

 1. anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum)
 2. bedla Bucknallova (Cystolepiota bucknallii)
 3. bedla červenající (Chlorophyllum rachodes)
 4. bedla hřebenitá (Lepiota cristata)
 5. bedla kaštanová (Lepiota castanea)
 6. bedla krvavá (Melanophyllum echinatum)
 7. bedla nažloutlá (Lepiota magnispora)
 8. bedla plstnatá (Lepiota tomentella)
 9. bedla polonahá (Cystolepiota seminuda)
 10. bedla štětinkatá (Lepiota echinella)
 11. bedla vlnatá (Lepiota clypeolaria)
 12. bedla vysoká (Macrolepiota procera)
 13. běločechratka hořká (Leucopaxillus gentianeus)
 14. bělochoroš cystidonosný (Postia balsamea)
 15. bělochoroš drobný (Postia alni)
 16. bělochoroš hedvábitý (Postia sericeomollis)
 17. bělochoroš hořký (Postia stiptica)
 18. bělochoroš jabloňový (Aurantiporus fissilis)
 19. bělochoroš křehký (Postia fragilis)
 20. bělochoroš mírný (Postia tephroleuca)
 21. bělochoroš mléčný (Postia lactea)
 22. bělochoroš modravý (Postia caesia)
 23. bělochoroš nahořklý (Postia leucomallella)
 24. bělochoroš polokloboukatý (Skeletocutis nivea)
 25. bělochoroš prašnatý (Postia rennyi)
 26. bělochoroš pýchavkovitý (Postia ptychogaster)
 27. bělochoroš slzící (Postia guttulata)
 28. bochníček potoční (Adelphella babingtonii)
 29. bolcovitka mozkovitá (Auricularia mesenterica)
 30. bolcovitka ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae)
 31. bolinka černohnědá (Camarops tubulina)
 32. bolinka mnohovýtrusá (Camarops polysperma)
 33. bondarcevka horská (Bondarzewia montana)
 34. bradavkatka čtyřčetná (Eutypella quaternata)
 35. bradavkatka javorová (Eutypa maura)
 36. bradavkatka jedlová (Valsa abietis)
 37. bradavkatka obecná (Valsa ambiens)
 38. bradavkatka ostnitá (Eutypa spinosa)
 39. bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme)
 40. bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum)
 41. bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum)
 42. bránovitka mléčná (Irpex lacteus)
 43. březovník obecný (Piptoporus betulinus)
 44. brvenka číškovitá (Lachnellula calyciformis)
 45. brvenka Hahnova (Lachnellula occidentalis)
 46. čapulka bahenní (Mitrula paludosa)
 47. čechratička čirůvková (Ripartites tricholoma)
 48. čechratka černohuňatá (Tapinella atrotomentosa)
 49. čechratka podvinutá (Paxillus involutus complex)
 50. čechratka sklepní (Tapinella panuoides)
 51. čepičatka Atkinsonova (Galerina atkinsoniana)
 52. čepičatka bažinná (Phaeogalera stagnina)
 53. čepičatka bezpórá (Conocybe aporos)
 54. čepičatka helmovkovitá (Galerina pumila)
 55. čepičatka holeňová (Galerina mairei)
 56. čepičatka jehličnanová (Galerina marginata complex)
 57. čepičatka mechová (Galerina cf. hypnorum)
 58. čepičatka močálová (Galerina paludosa)
 59. čepičatka mokřadní (Galerina jaapii)
 60. čepičatka pařezová (Galerina triscopa)
 61. čepičatka pruhovaná (Galerina vittiformis)
 62. čepičatka řídkolupenná (Galerina clavata)
 63. čepičatka smíšená (Galerina hybrida)
 64. čepičatka vlhkomilná (Galerina lacustris)
 65. černorosol borový (Exidia saccharina)
 66. černorosol bukový (Exidia plana)
 67. černorosol chrupavčitý (Exidia cartilaginea)
 68. černorosol rozlitý (Exidiopsis effusa)
 69. černorosol smrkový (Exidia pithya)
 70. černorosol terčovitý (Exidia recisa)
 71. černorosol uťatý (Exidia truncata)
 72. červovka kyjanková (Helminthosphaeria clavariarum)
 73. chlupáček bělostný (Lachnum virgineum)
 74. chlupáček dlouhovýtrusý (Lachnum elongatisporum)
 75. chlupáček krátkochlupý (Lachnum brevipilosum)
 76. chlupáček ostrovlasý (Albotricha acutipila)
 77. chlupáček suchopýrový (Lachnum imbecille)
 78. chlupáček (Lachnum sp.)
 79. chlupatka ježatá (Lasiosphaeria strigosa)
 80. chlupatka lysá (Ruzenia spermoides)
 81. chlupoplodka poduškovitá (Chaetosphaeria pulviscula)
 82. chlupoplodka vejčitá (Chaetosphaeria ovoidea)
 83. choroš brvitý (Polyporus ciliatus)
 84. choroš měnlivý (Polyporus varius)
 85. choroš plástvový (Polyporus arcularius)
 86. choroš poloplástvový (Polyporus brumalis)
 87. choroš smolonohý (Polyporus badius)
 88. choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
 89. chřapáč pýřitý (Helvella macropus)
 90. čihovitka masová (Ascocoryne cylichnium)
 91. čihovitka větší (Ascocoryne sarcoides)
 92. čirůvka buková (Tricholoma sciodes)
 93. čirůvka fialová (Lepista nuda)
 94. čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)
 95. čirůvka holubičí (Tricholoma columbetta)
 96. čirůvka mýdlová (Tricholoma saponaceum)
 97. čirůvka osmahlá (Tricholoma ustale)
 98. čirůvka smrdutá (Tricholoma lascivum)
 99. čirůvka špinavá (Lepista sordida)
 100. čirůvka žlutohnědá (Tricholoma fulvum)
 101. číšenka rýhovaná (Cyathus striatus)
 102. číšovec nahloučený (Cyphellopsis anomala)
 103. číšovec pýřitý (Henningsomyces puber)
 104. číšovec trubkovitý (Henningsomyces candidus)
 105. dřevnatka číškomilná (Xylaria carpophila)
 106. dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes)
 107. dřevnatka mnohotvará (Xylaria polymorpha)
 108. dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon)
 109. dřevokaz papírovitý (Byssomerulius corium)
 110. dřevokaz rosolovitý (Phlebia tremellosa)
 111. dřevomor černý (Nemania atropurpurea)
 112. dřevomor červený (Hypoxylon fragiforme)
 113. dřevomor hnědý (Hypoxylon fuscum)
 114. dřevomor Howeův (Hypoxylon howeanum)
 115. dřevomor mnohotvarý (Annulohypoxylon multiforme)
 116. dřevomor plazivý (Nemania serpens complex)
 117. dřevomor ranový (Annulohypoxylon cohaerens)
 118. dřevomor rezavý (Hypoxylon rubiginosum)
 119. dřevomor velký (Hypoxylon macrocarpum)
 120. dřevomorka domácí (Serpula lacrymans)
 121. dřevomorka lesní (Serpula himantioides)
 122. dřevomorka zlatá (Pseudomerulius aureus)
 123. dřevožijka zobánkatá (Endoxyla rostrata)
 124. drsnospora moučnatá (Trechispora farinacea)
 125. drsnospora pavoučí (Trechispora araneosa)
 126. drsnospora tmavnoucí (Trechispora cohaerens)
 127. ďubkatec smrkový (Inonotus leporinus)
 128. durandia francouzská (Durandiella gallica)
 129. dvoutvarka vrásčitá (Ascodichaena rugosa)
 130. galzinia narůžovělá (Galzinia incrustans)
 131. hadovka smrdutá (Phallus impudicus)
 132. helmovka bělostná (Hemimycena candida)
 133. helmovka buková (Mycena fagetorum)
 134. helmovka červenobřitá (Mycena rubromarginata)
 135. helmovka deskovitá (Mycena stylobates)
 136. helmovka hnědobřitá (Mycena olivaceomarginata)
 137. helmovka hnědopurpurová (Mycena purpureofusca)
 138. helmovka hořkomléčná (Mycena erubescens)
 139. helmovka jehličkovitá (Mycena acicula)
 140. helmovka kapradinová (Mycena pterigena)
 141. helmovka koromilná (Mycena pseudocorticola)
 142. helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta)
 143. helmovka krvonohá (Mycena haematopus)
 144. helmovka kuželovitá (Mycena metata)
 145. helmovka leponohá (Mycena inclinata)
 146. helmovka louhová (Mycena stipata)
 147. helmovka medonohá (Mycena renati)
 148. helmovka měnlivá (Mycena vitilis)
 149. helmovka mizivá (Resinomycena saccharifera)
 150. helmovka mléčná (Mycena galopus)
 151. helmovka modravá (Mycena amicta)
 152. helmovka narůžovělá (Mycena rosea)
 153. helmovka nažloutlá (Mycena flavescens)
 154. helmovka niťonohá (Mycena filopes)
 155. helmovka ojíněná (Mycena leptocephala)
 156. helmovka Oortova (Mycena arcangeliana)
 157. helmovka pařezová (Mycena tintinnabulum)
 158. helmovka raná (Mycena abramsii)
 159. helmovka ředkvičková f. multicolor (Mycena pura f. multicolor)
 160. helmovka ředkvičková f. pura (Mycena pura f. pura)
 161. helmovka ředkvičková (Mycena pura)
 162. helmovka rýhonohá (Mycena polygramma)
 163. helmovka šafránová (Mycena crocata)
 164. helmovka šedá (Mycena cinerella)
 165. helmovka širokolupenná (Mycena latifolia)
 166. helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola)
 167. helmovka skvrnitá (Mycena maculata)
 168. helmovka slizká (Mycena epipterygia)
 169. helmovka smrková (Mycena silvae-nigrae)
 170. helmovka tenkonohá (Mycena speirea)
 171. helmovka tuhonohá (Mycena galericulata)
 172. helmovka vlasová (Mycena capillaris)
 173. helmovka zefírová (Mycena zephirus)
 174. helmovka zelenobřitá (Mycena viridimarginata)
 175. helmovka zlatobřitá (Mycena aurantiomarginata)
 176. helmovka žlutobílá (Atheniella flavoalba)
 177. helmovka zoubkatá (Mycena pelianthina)
 178. helmovka (Mycena sp.)
 179. hlinák červenající (Hapalopilus nidulans)
 180. hlíva dubová (Pleurotus dryinus)
 181. hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)
 182. hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)
 183. hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
 184. hlívečník připjatý (Resupinatus applicatus)
 185. hlívečník štětinatý (Resupinatus trichotis)
 186. hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietina)
 187. hlívička šedá (Hohenbuehelia grisea)
 188. hlívička stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium)
 189. hlízenka ostřicová (Myriosclerotinia sulcatula)
 190. hlízenka sasanková (Dumontinia tuberosa)
 191. hlízenka skřípinová (Myriosclerotinia scirpicola)
 192. hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
 193. hnojník domácí (Coprinellus domesticus)
 194. hnojník inkoustový (Coprinopsis atramentaria)
 195. hnojník kmenový (Coprinellus truncorum)
 196. hnojník lesní (Coprinellus silvaticus)
 197. hnojník maličký (Coprinellus pusillulus)
 198. hnojník nasetý (Coprinellus disseminatus)
 199. hnojník netrpělivý (Coprinellus callinus)
 200. hnojník paprskový (Coprinellus radians)
 201. hnojník řasnatý (Parasola plicatilis)
 202. hnojník spáleništní (Coprinellus angulatus)
 203. hnojník třpytivý (Coprinus micaceus)
 204. hnojník trvanlivý (Coprinopsis spelaiophila)
 205. hnojník velkohlavý (Coprinus macrocephalus)
 206. hnojník zaječí (Coprinopsis lagopus)
 207. hnojník žlutochlupý (Coprinellus xanthothrix)
 208. hnojník žlutohlavý (Coprinus leiocephalus)
 209. hnojník (Coprinellus sp.)
 210. holubinka akvamarínová (Russula chloroides)
 211. holubinka březová (Russula betularum)
 212. holubinka brunátná (Russula badia)
 213. holubinka bukovka (Russula heterophylla)
 214. holubinka celokrajná (Russula integra)
 215. holubinka černající f. nitida (Russula nitida f. nitida)
 216. holubinka černající f. olivaceoalba (Russula nitida f. olivaceoalba)
 217. holubinka černající (Russula nigricans)
 218. holubinka černobílá (Russula albonigra)
 219. holubinka černonachová (Russula atropurpurea)
 220. holubinka chromová (Russula claroflava)
 221. holubinka dívčí (Russula puellaris)
 222. holubinka fialovonohá var. citrina (Russula violeipes var. citrina)
 223. holubinka fialovonohá var. violeipes (Russula violeipes var. violeipes)
 224. holubinka fialovonohá (Russula violeipes)
 225. holubinka fialovozelená (Russula ionochlora)
 226. holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca)
 227. holubinka hořkomandlová (Russula grata)
 228. holubinka hustolistá (Russula densifolia)
 229. holubinka jahodová (Russula paludosa)
 230. holubinka jitřenková (Russula aurora)
 231. holubinka jízlivá var. citrina (Russula sardonia var. citrina)
 232. holubinka jízlivá var. sardonia (Russula sardonia var. sardonia)
 233. holubinka jízlivá (Russula sardonia)
 234. holubinka kolčaví (Russula mustelina)
 235. holubinka křehká (Russula fragilis)
 236. holubinka Lundelova (Russula intermedia)
 237. holubinka mandlová (Russula vesca)
 238. holubinka mokřadní (Russula subrubens)
 239. holubinka nádherná (Russula nobilis)
 240. holubinka namodralá f. cyanoxantha (Russula cyanoxantha f. cyanoxantha)
 241. holubinka namodralá f. peltereaui (Russula cyanoxantha f. peltereaui)
 242. holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)
 243. holubinka nazelenalá (Russula virescens)
 244. holubinka nejvonnější (Russula fragrantissima)
 245. holubinka norská (Russula laccata)
 246. holubinka olšinná (Russula alnetorum)
 247. holubinka parková (Russula exalbicans)
 248. holubinka Queletova (Russula queletii)
 249. holubinka raná (Russula nauseosa)
 250. holubinka rašeliníková (Russula sphagnicola)
 251. holubinka révová (Russula xerampelina)
 252. holubinka Romellova (Russula romellii)
 253. holubinka sivá (Russula grisea)
 254. holubinka sličná (Russula rosea)
 255. holubinka sluneční (Russula solaris)
 256. holubinka smrdutá (Russula foetens)
 257. holubinka tmavočervená (Russula atrorubens)
 258. holubinka trávozelená (Russula aeruginea)
 259. holubinka vodnatá (Russula aquosa)
 260. holubinka vrhavka (Russula emetica)
 261. holubinka žlučová (Russula fellea)
 262. housenice cizopasná (Elaphocordyceps ophioglossoides)
 263. houževnatec přivázlý (Neolentinus adhaerens)
 264. houžovec bobří (Lentinellus castoreus)
 265. houžovec drobný (Lentinellus bissus)
 266. houžovec hlemýžďovitý var. cochleatus (Lentinellus cochleatus var. cochleatus)
 267. houžovec hlemýžďovitý var. inolens (Lentinellus cochleatus var. inolens)
 268. houžovec hlemýžďovitý (Lentinellus cochleatus)
 269. houžovec vonný (Lentinus suavissimus)
 270. hřib dubový (Boletus reticulatus)
 271. hřib hnědý (Picipes badius)
 272. hřib kaštanový (Gyroporus castaneus)
 273. hřib kovář (Neoboletus luridiformis)
 274. hřib kříšť (Caloboletus calopus)
 275. hřib modračka (Cyanoboletus pulverulentus)
 276. hřib nachovýtrusý (Tylopilus porphyrosporus)
 277. hřib osmahlý (Boletus ferrugineus)
 278. hřib peprný (Chalciporus piperatus)
 279. hřib sametový (Xerocomellus pruinatus)
 280. hřib smrkový (Boletus edulis)
 281. hřib strakoš (Suillus variegatus)
 282. hřib žlučník (Tylopilus felleus)
 283. hřib žlutomasý (Xerocomellus chrysenteron)
 284. hrotnatečka sladkovonná (Mycoacia nothofagi)
 285. jazourek srstnatý (Trichoglossum hirsutum)
 286. jehnědka ďumbierská (Tatraea dumbirensis)
 287. jehnědka lísková (Ciboria coryli)
 288. jehnědka olšová (Ciboria amentacea)
 289. jelenka obecná (Elaphomyces granulatus)
 290. kačenka náprstkovitá (Verpa conica)
 291. káčovka penízková (Biscogniauxia nummularia)
 292. kalichovka Kachlbrennerova (Pseudoomphalina kalchbrenneri)
 293. kalichovka matná (Chrysomphalina grossula)
 294. kalichovka okoličnatá (Lichenomphalia cf. umbelifera)
 295. kalichovka oranžová (Rickenella fibula)
 296. kalichovka rašeliníková (Arrhenia sphagnicola)
 297. kalichovka Swartzova (Rickenella swartzii)
 298. kalichovka vodní (Arrhenia philonotis)
 299. kalichovka zvonečková (Xeromphalina campanella)
 300. kališník obecný (Helvella acetabulum)
 301. kavinovka lošákovitá (Hydnocristella himantia)
 302. klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
 303. klihatečka pochmurná (Bulgariella pulla)
 304. klihatka černá (Bulgaria inquinans)
 305. kloubnatka smrková (Sirococcus conigenus)
 306. klouzek modřínový (Suillus grevillei)
 307. konferticium hladkovýtrusé (Conferticium ochraceum)
 308. korálovec bukový (Hericium coralloides)
 309. korálovec jedlový (Hericium flagellum)
 310. korálovec ježatý (Hericium erinaceus)
 311. kořenitka nadmutá (Rhizina undulata)
 312. kořenovník jedlový (Heterobasidion abietinum)
 313. kořenovník smrkový (Heterobasidion parviporum)
 314. kornatec bezový (Hyphodontia sambuci)
 315. kornatec bledavý (Hyphodontia pallidula)
 316. kornatec dubový (Hyphodontia quercina)
 317. kornatec hedvábný (Hypochnicium bombycinum)
 318. kornatec javorový (Dendrothele acerina)
 319. kornatec Karstenův (Dacryobolus karstenii)
 320. kornatec kožově žlutý (Hyphodontia alutaria)
 321. kornatec křivovýtrusý (Hyphodontia curvispora)
 322. kornatec kůžičkovitý (Granulobasidium vellereum)
 323. kornatec lopatkovitý (Hyphodontia spathulata)
 324. kornatec Nešporův (Hyphodontia nespori)
 325. kornatec obrovský (Phlebiopsis gigantea)
 326. kornatec okrouhlý (Basidioradulum radula)
 327. kornatec pórkový (Dendrothele alliacea)
 328. kornatec praskající (Odonticium septocystidia)
 329. kornatec proměnlivý (Mutatoderma mutatum)
 330. kornatec rozvitý (Cylindrobasidium evolvens)
 331. kornatec růžový (Corticium roseum)
 332. kornatec sírožlutý (Xenasmatella vaga)
 333. kornatec skořicový (Crustoderma dryinum)
 334. kornatec skvrnitý (Hyphoderma roseocremeum)
 335. kornatec slzící (Gloiothele lactescens)
 336. kornatec smetanový (Peniophorella praetermissa)
 337. kornatec tenkovýtrusý (Alutaceodontia alutacea)
 338. kornatec Wakefieldův (Hypochnicium wakefieldiae)
 339. kornatec Wojewodův (Dendrothele wojewodae)
 340. kornatec západní (Hyphoderma occidentale)
 341. kornatec zápašný (Gloeohypochnicium analogum)
 342. kornatec zimní (Globulicium hiemale)
 343. kornateček okrovějící (Gloeocystidiellum porosum)
 344. kornateček olivovobílý (Leptosporomyces fuscostratus)
 345. kornatečka bělavá (Athelia decipiens)
 346. kornatečka hruškovýtrusá (Athelia pyriformis)
 347. kornatečka listomilná (Athelia epiphylla)
 348. kornatečka narůžovělá (Leptosporomyces roseus)
 349. kornatečka proměnlivá (Piloderma byssinum)
 350. kornatka jasanová (Peniophora limitata)
 351. kornatka masová (Peniophora incarnata)
 352. kornatka osténkatá (Scopuloides hydnoides)
 353. kornatka polská (Gyrophanopsis polonensis)
 354. kornatka popelavá (Peniophora cinerea)
 355. kornatka pýřitá (Peniophorella pubera)
 356. kornatka septocystidová (Hyphoderma setigerum)
 357. kornatka smrková (Peniophora pithya)
 358. koroveček citrónový (Gloiothele citrina)
 359. korovitka popraskaná (buková) (Diatrype decorticata)
 360. korovitka terčovitá (Diatrype disciformis)
 361. korovitka vakovitá (Diatrype bullata)
 362. korunokyjka svícnovitá (Clavicorona pyxidata)
 363. kosmatka černoplstnatá (Scutellinia nigrohirtula)
 364. kosmatka chloupkatá (Scutellinia subhirtella)
 365. kosmatka jelení (Scutellinia cf. crinita)
 366. kosmatka štítovitá (Scutellinia cf. scutellata)
 367. kosmatka (Scutellinia umbrarum)
 368. kostrovka beztvará (Skeletocutis amorpha)
 369. kostrovka šedavá (Skeletocutis carneogrisea)
 370. kotrč němcův (Sparassis nemecii)
 371. kozák barvoměnný (Leccinum variicolor)
 372. kozák bílý f. holopus (Leccinum holopus f. holopus)
 373. kozák bílý f. nazelenalý (Leccinum holopus f. aerugineum)
 374. kozák bílý nazelenalý (Leccinum holopus var. aerugineum)
 375. kozák bílý (Leccinum holopus)
 376. kozák březový (Leccinum scabrum)
 377. kozák šedohnědý (Leccinum cyaneobasileucum)
 378. kožovka jilmová (Hymenochaete ulmicola)
 379. kožovka klenová (Hymenochaete carpatica)
 380. kožovka rezavá (Hymenochaete rubiginosa)
 381. kožovka tabáková (Pseudochaete tabacina)
 382. krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa)
 383. krásnorůžek rohovitý (Calocera cornea)
 384. křehutka bělovláknitá (Psathyrella spintrigeroides)
 385. křehutka bučinná (Psathyrela fagetophila)
 386. křehutka Candolleova (Psathyrella candolleana)
 387. křehutka čokoládová (Psathyrella spadicea)
 388. křehutka Friesova (Psathyrella senex)
 389. křehutka hnědošedá (Psathyrella spadiceogrisea)
 390. křehutka kuželovitá (Parasola conopilus)
 391. křehutka nící (Homophron cernuum)
 392. křehutka orobincová (Psathyrella typhae)
 393. křehutka sametová (Lacrymaria lacrymabunda)
 394. křehutka sladkovonná (Psathyrella sacchariolens)
 395. křehutka špinavolupenná (Psathyrella tephrophylla)
 396. křehutka útlá (Psathyrella corrugis)
 397. křehutka vlnitá (Psathyrella cotonea)
 398. křehutka vodomilná (Psathyrella piluliformis)
 399. kristinie zrnitá (Cristinia helvetica)
 400. kropenatec motýlovitý (Panaeolus papilionaceus)
 401. kropenatec otavní (Panaeolina foenisecii)
 402. kropenatec tmavý (Panaeolus fimicola)
 403. kropenatec zahrocený (Panaeolus acuminatus)
 404. kropilka hnědá (Dacrymyces enatus)
 405. kropilka menší (Dacrymyces minor)
 406. kropilka rosolovitá (Dacrymyces stillatus)
 407. kropilka slzovitá (Dacrymyces lacrymalis)
 408. kropilka terčovitá (Dacrymyces variisporus)
 409. kruhovka borová (Orbilia cf. delicatula)
 410. kruhovka olšová (Orbilia cf. xanthostigma)
 411. kržatka bažinná (Naucoria scolecina)
 412. kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus)
 413. kržatka honosná (Simocybe sumptuosa)
 414. kržatka ježatá (Phaeomarasmius erinaceus)
 415. kržatka oděná (Naucoria escharioides)
 416. kržatka olšinová (Naucoria alnetorum)
 417. kržatka ostnitá (Flammulaster muricatus)
 418. kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea)
 419. kržatka plodomilná (Flammulaster carpophilus)
 420. kržatka poprášená (Tubaria conspersa)
 421. kržatka rašeliníková (Naucoria sphagneti)
 422. kržatka šikmá (Flammulaster limulatus)
 423. kržatka vrbová (Naucoria salicis)
 424. kukmák bělovlný (Volvariella bombycina)
 425. kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta)
 426. kukmák maličký (Volvariella pusilla)
 427. kuřátečko hřebenité (Clavulina coralloides)
 428. kuřátečko popelavé (Clavulina cinerea)
 429. kuřátka červená (Ramaria rubella)
 430. kuřátka přímá (Ramaria stricta)
 431. kůrovka hladká (Phanerochaete laevis)
 432. kůrovka hrbolatá (Phanerochaete tuberculata)
 433. kůrovka příbuzná (Phanerochaete affinis)
 434. kůrovka sametová (Phanerochaete velutina)
 435. kůrovka smetanová (Phanerochaete sordida)
 436. kůrovka vláknitá (Rhizochaete radicata)
 437. kustřebička sírová (Belonidium cf. sulphureum)
 438. květnatec Archerův (Clathrus archeri)
 439. kyj niťovitý (Macrotyphula juncea)
 440. kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa)
 441. kyjanka křehká (Clavaria fragilis)
 442. kyjovečka ostnovýtrusá (Clavulinopsis helvola)
 443. kyjovečka útlá (Ramariopsis subtilis)
 444. lakovka amethystová (Laccaria amethystina)
 445. lakovka laková (Laccaria laccata)
 446. lakovka statná (Laccaria proxima)
 447. lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum)
 448. lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum)
 449. líha jilmová (Hypsizygus ulmarius)
 450. líha nahloučená (Lyophyllum decastes)
 451. límcovka bílá (Stropharia albonitens)
 452. límcovka měděnková (Stropharia aeruginosa)
 453. límcovka modrá (Stropharia caerulea)
 454. límcovka polokulovitá (Protostropharia semiglobata)
 455. límcovka šupinkatá (Stropharia squamosa)
 456. límcovka vroubkovaná (Hemistropharia albocrenulata)
 457. lišák ryšavý (Hydnum rufescens)
 458. lišák zprohýbaný (Hydnum repandum)
 459. liška amethystová (Cantharellus amethysteus)
 460. liška Friesova (Cantharellus friesii)
 461. liška nálevkovitá (Cantharellus tubaeformis)
 462. liška obecná (Cantharellus cibarius)
 463. lištička černošupinatá (Hygrophoropsis rufa)
 464. lištička hnědošupinná (Hygrophoropsis fuscosquamula)
 465. lištička pomerančová var. aurantiaca (Hygrophoropsis aurantiaca var. aurantiaca)
 466. lištička pomerančová var. lactea (Hygrophoropsis aurantiaca var. lactea)
 467. lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca)
 468. lupeník březový (Lenzites betulina)
 469. lupenopórka červenožlutá (Phylloporus pelletieri)
 470. lysohlávka kopinatá (Psilocybe semilanceata)
 471. lysohlávka magická (Deconica magica)
 472. lysohlávka plevnatá (Psilocybe crobula)
 473. lysohlávka srbská (Psilocybe serbica)
 474. lysohlávka tajemná (Psilocybe arcana)
 475. masenka citrónová (Hypocrea citrina)
 476. masenka poduškovitá (Hypocrea pulvinata)
 477. masenka rezavá (Hypocrea rufa complex)
 478. masenka rosolovitá (Hypocrea strictipilosa)
 479. mecháček laločnatý (Arrhenia lobata)
 480. měchomršť krystalický (Pilobolus crystallinus)
 481. mechovka Daamsova (Clitopilus daamsii)
 482. mechovka obecná (Clitopilus prunulus)
 483. měkkouš kadeřavý (Plicaturopsis crispa)
 484. míhavka přisedlá (Vibrissea leptospora)
 485. míhavka vodní (Vibrissea truncorum)
 486. miskovička plochá (Pezizella languida)
 487. miskovka dřevní (Rhizodiscina cf. lignyota)
 488. množilka poprášená (Proliferodiscus pulveraceus)
 489. morušovka bradavčitá (Bertia moriformis)
 490. mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea)
 491. muchomůrka červená (Amanita muscaria)
 492. muchomůrka citronová (Amanita citrina)
 493. muchomůrka hnědožlutá (Amanita fulva)
 494. muchomůrka jízlivá (Amanita virosa)
 495. muchomůrka královská (Amanita regalis)
 496. muchomůrka obecná (Amanita vaginata)
 497. muchomůrka růžovka (Amanita rubescens)
 498. muchomůrka šafránová (Amanita crocea)
 499. muchomůrka šedivka (Amanita spissa)
 500. muchomůrka šedoblanitá (Amanita submembranacea)
 501. muchomůrka tlustopochvá (Amanita pachyvolvata)
 502. muchomůrka velkopochvá (Amanita magnivolvata)
 503. muchomůrka zelená (Amanita phalloides)
 504. muchomůrka žlutoolivová (Amanita battarrae)
 505. nedohub oranžový (Hypomyces aurantius)
 506. nedohub růžový (Hypomyces rosellus complex)
 507. nedohub zelený (Hypomyces luteovirens)
 508. nedohub zlatovýtrusý (Hypomyces chrysospermus)
 509. ohňovec dotýkavý