Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amphibians of the Vysočina Region

As a part of the Vysočina Region Biodiversity project, we process the occurrence and spread of two representatives of rare and endangered amphibians (Amphibia) - Fire Salamander (Salamandra salamandra) and Great Crested Newt (Triturus cristatus) - in the Vysočina Region. Part of the outcome will be a comprehensive list of literature dealing with the spread of these species at the concerned area; the maps of their current, eventually historical, spread will be prepared. List of most important localities of the Vysočina Region will be made and the localities not protected yet will be proposed for protection. The project will include verification and complementation of their current spread by field survey, excerpt of historical as well as present literature available and cooperation with other experts. As a partial outcome, there will be a commented list of all species of amphibians found in the Vysočina Region. Popularising handout will be issued within the project, informing about the amphibians of the Vysočina Region.

Guarantee: Mgr. Jaromír Maštera (realised in cooperation with the organisation “Wetlands – conservation and management”: Mgr. Jaromír Maštera, Mgr. Jan Dvořák, and other experts: Mgr. Pavlína Peřinková).

Within the framework of the project "Vysočina Region Biodiversity", the occurrence and spread of two representatives of rare and endangered amphibians (Amphibia) - Fire Salamander (Salamandra salamandra) and Great Crested Newt (Triturus cristatus) was studied. Fire salamander was confirmed on 11 of the 52 sites surveyed and Great crested Newt was confirmed only on the one site of the 19 surveyed. There are 15 species of amphibians in the Vysočina Region out of a total of 21 species occurring in the Czech Republic.

 

List of amphibians (Amphibia) of the Vysočina Region

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Obojživelníci (Amphibia)
Řád: Mloci (Salamandroidea)
Řád: Žáby (Anura)

 

B) Abecední seznam obojživelníků Vysočiny podle českých jmen

 1. Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
 2. Čolek horský (Ichthyosaura alpestris)
 3. Čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
 4. Čolek velký (Triturus cristatus)
 5. Kuňka obecná (Bombina bombina)
 6. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 7. Ropucha obecná (Bufo bufo)
 8. Ropucha zelená (Bufotes viridis)
 9. Rosnička zelená (Hyla arborea)
 10. Skokan hnědý (Rana temporaria)
 11. Skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae)
 12. Skokan ostronosý (Rana arvalis)
 13. Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)
 14. Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
 15. Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

 

C) Abecední seznam obojživelníků Vysočiny podle vědeckých jmen

 1. Bombina bombina - Kuňka obecná
 2. Bufo bufo - Ropucha obecná
 3. Bufotes viridis - Ropucha zelená
 4. Hyla arborea - Rosnička zelená
 5. Ichthyosaura alpestris - Čolek horský
 6. Lissotriton vulgaris - Čolek obecný
 7. Pelobates fuscus - Blatnice skvrnitá
 8. Pelophylax esculentus - Skokan zelený
 9. Pelophylax lessonae - Skokan krátkonohý
 10. Pelophylax ridibundus - Skokan skřehotavý
 11. Rana arvalis - Skokan ostronosý
 12. Rana dalmatina - Skokan štíhlý
 13. Rana temporaria - Skokan hnědý
 14. Salamandra salamandra - Mlok skvrnitý
 15. Triturus cristatus - Čolek velký

 

D) Systematické zařazení obojživelníků (Amphibia)

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Opisthokonta – jednobičíkatí

    V) Metazoa (= Animalia) – živočichové

     VI) Eumetazoa – praví mnohobuněční živočichové

      VII) Bilateria – dvoustranně souměrní

       VIII) Deuterostomia – druhoústí

        IX) Chordata – strunatci

         X) Craniata – lebečnatí

          XI) Vertebrata – obratlovci

           XII) Gnathostomata – čelistnatci

            XIII) Teleostomi – kostlivci

             XIV) Euteleostomi – čelistnatci s kostní tkání

               XVI) Sarcopterygii – nozdratí

                XVII) Dipnotetrapodomorpha

                 XVIII) Tetrapoda – čtyřnožci

                  XIX) Amphibia – obojživelníci

 

E) Literatura ke stažení

Metodiky:

Průzkumy z Vysočiny:

 

Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.