Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spiders of the Vysočina Region

As a part of the Vysočina Region Biodiversity project, we process the occurrence and spread of the rare, endangered and regionally important species of spiders (Araneae) in the Vysočina Region. The required result is a commented list of all species of spiders found in the Vysočina Region. Part of the outcome will be a comprehensive list of literature dealing with their spread at the concerned area; for the rare, endangered and regionally important taxa, maps will be prepared of current, and eventually historical, spread as well as a list of most important localities of the Vysočina Region. The localities not protected yet will be proposed for protection. The project will include complementation of the species overview and current spread by field survey, excerpt of historical as well as present literature available and cooperation with other experts. A popularising handout will be issued within the project, informing about the spiders of the Vysočina Region.

Guarantee: Mgr. Aleš Jelínek (realised within the partnership of the project with Czech Union for Nature Conservation Kněžice and in cooperation with other experts: RNDr. Antonín Kůrka).

Within the framework of the project "Vysočina Region Biodiversity", the occurrence and spread of rare, endangered and regionally significant species of spiders (Araneae) in the Vysočina Region was studied. A total of 629 species of spiders were found in the area slightly above the Vysočina border, which represents 71 % of the spiders of the Czech Republic.

 

List of spiders (Araneae) of the Vysočina Region

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pavouci (Araneae)

1) Kolik druhů pavouků žije na Vysočině?

V letech 2014 – 2017 se podařilo shromáždit přibližně 17 000 databázových záznamů o výskytu pavouků ve sledovaném území Českomoravské vrchoviny (blíže viz metodika), z čehož téměř 8 000 záznamů představují vlastní nálezy zpracovatelů projektu. Spolu s dalšími publikovanými i nepublikovanými zdroji tak bylo v oblasti mírně přesahující hranice Kraje Vysočina zjištěno celkem 629 druhů pavouků, což představuje přibližně 71 % arachnofauny České republiky.

Z tohoto počtu je 195 druhů (tj. 31 %) uvedeno v 3. verzi červeného seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) ve třech nejvýznamnějších kategoriích: 20 druhů v kategorii kriticky ohrožený (CR), 51 druhů v kategorii ohrožený (EN) a 124 druhů v kategorii zranitelný (VU). Dalších 100 druhů (16 %) je pak zařazeno v méně závažné kategorii téměř ohrožený, naopak 4 druhy pavouků dříve nalezené v Kraji Vysočina jsou považovány na našem území již za nezvěstné.

 

2) Seznam pavouků (Araneae) Vysočiny

2.1) Systematický přehled pavouků Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pavouci (Araneae)

 

2.2) Abecední seznam pavouků Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Běžník bažinný (Ozyptila brevipes)
 2. Běžník Blackwallův (Cozyptila blackwalli)
 3. Běžník člunkový (Tmarus stellio)
 4. Běžník dlouhoostný (Xysticus ferrugineus)
 5. Běžník doubravní (Xysticus luctator)
 6. Běžník drnový (Ozyptila rauda)
 7. Běžník dvoupruhý (Xysticus bifasciatus)
 8. Běžník hlínový (Ozyptila scabricula)
 9. Běžník hnědý (Xysticus acerbus)
 10. Běžník keřový (Xysticus audax)
 11. Běžník Kochův (Xysticus kochi)
 12. Běžník kopretinový (Misumena vatia)
 13. Běžník květomilný (Thomisus onustus)
 14. Běžník lesní (Xysticus luctuosus)
 15. Běžník lesostepní (Xysticus ninnii)
 16. Běžník lichoběžníkovitý (Pistius truncatus)
 17. Běžník listový (Ebrechtella tricuspidata)
 18. Běžník lužní (Ozyptila praticola)
 19. Běžník mokřadní (Xysticus ulmi)
 20. Běžník mramorovaný (Xysticus marmoratus)
 21. Běžník obecný (Xysticus cristatus)
 22. Běžník plochý (Coriarachne depressa)
 23. Běžník pocestný (Xysticus erraticus)
 24. Běžník poutavý (Xysticus lanio)
 25. Běžník skvostný (Synema globosum)
 26. Běžník stepní (Ozyptila claveata)
 27. Běžník suchopárový (Ozyptila atomaria)
 28. Běžník tmavý (Ozyptila pullata)
 29. Běžník velký (Xysticus robustus)
 30. Běžník větvový (Tmarus piger)
 31. Běžník vlhkomilný (Ozyptila trux)
 32. Běžník vřesovištní (Xysticus striatipes)
 33. Běžník zelený (Diaea dorsata)
 34. Brabenčík lesní (Phrurolithus minimus)
 35. Brabenčík obecný (Phrurolithus festivus)
 36. Brabenčík stepní (Phrurolithus pullatus)
 37. Brabenčík Szilyho (Phrurolithus szilyi)
 38. Cedivečka černá (Dictyna latens)
 39. Cedivečka doubravní (Nigma flavescens)
 40. Cedivečka hnědá (Lathys stigmatisata)
 41. Cedivečka jemná (Emblyna mitis)
 42. Cedivečka kroužkovaná (Lathys humilis)
 43. Cedivečka mečovitá (Brommella falcigera)
 44. Cedivečka menší (Dictyna pusilla)
 45. Cedivečka Millerova (Altella biuncata)
 46. Cedivečka mravencomilná (Mastigusa arietina)
 47. Cedivečka nejmenší (Archaeodictyna minutissima)
 48. Cedivečka obecná (Dictyna arundinacea)
 49. Cedivečka plotová (Dictyna uncinata)
 50. Cedivečka tmavá (Argenna subnigra)
 51. Cedivečka zelená (Nigma walckenaeri)
 52. Cedivka domovní (Amaurobius ferox)
 53. Cedivka hajní (Amaurobius jugorum)
 54. Cedivka lesní (Callobius claustrarius)
 55. Cedivka podkorní (Amaurobius fenestralis)
 56. Čelistnatka keřová (Tetragnatha dearmata)
 57. Čelistnatka Listerova (Pachygnatha listeri)
 58. Čelistnatka mokřadní (Pachygnatha degeeri)
 59. Čelistnatka obojživelná (Pachygnatha clercki)
 60. Čelistnatka perleťová (Tetragnatha montana)
 61. Čelistnatka ptačí (Tetragnatha obtusa)
 62. Čelistnatka rákosní (Tetragnatha extensa)
 63. Čelistnatka stromová (Tetragnatha pinicola)
 64. Čelistnatka tmavá (Tetragnatha nigrita)
 65. Hlavoun širohlavý (Cetonana laticeps)
 66. Křižák borový (Araniella displicata)
 67. Křižák červený (Hypsosinga sanguinea)
 68. Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)
 69. Křižák dubový (Araniella opisthographa)
 70. Křižák dvouhrbý (Gibbaranea bituberculata)
 71. Křižák hajní (Zilla diodia)
 72. Křižák Herův (Hypsosinga heri)
 73. Křižák horský (Araniella alpica)
 74. Křižák hrbatý (Gibbaranea gibbosa)
 75. Křižák keřový (Larinioides patagiatus)
 76. Křižák luční (Mangora acalypha)
 77. Křižák mostní (Larinioides sericatus)
 78. Křižák mramorovaný (Araneus marmoreus)
 79. Křižák načervenalý (Araneus alsine)
 80. Křižák nenápadný (Araniella inconspicua)
 81. Křižák obecný (Araneus diadematus)
 82. Křižák plachý (Larinioides folium)
 83. Křižák podkorní (Nuctenea umbratica)
 84. Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)
 85. Křižák příčnopruhý (Singa hamata)
 86. Křižák pýřitý (Agalenatea redii)
 87. Křižák rákosní (Larinioides cornutus)
 88. Křižák rudohnědý (Larinioides ixobolus)
 89. Křižák skvostný (Aculepeira ceropegia)
 90. Křižák smrkový (Gibbaranea omoeda)
 91. Křižák Strömův (Stroemiellus stroemi)
 92. Křižák stříbřitý (Zygiella atrica)
 93. Křižák Sturmův (Araneus sturmi)
 94. Křižák trnečkový (Cercidia prominens)
 95. Křižák trojlaločný (Cyclosa oculata)
 96. Křižák trojtečný (Araneus triguttatus)
 97. Křižák trpasličí (Hypsosinga pygmaea)
 98. Křižák velký (Araneus angulatus)
 99. Křižák vířivý (Cyclosa conica)
 100. Křižák vřesový (Hypsosinga albovittata)
 101. Křižák zelený (Araniella cucurbitina)
 102. Listovník drnový (Thanatus formicinus)
 103. Listovník keřový (Philodromus collinus)
 104. Listovník mokřadní (Thanatus striatus)
 105. Listovník obecný (Philodromus cespitum)
 106. Listovník písečný (Thanatus arenarius)
 107. Listovník plochý (Philodromus margaritatus)
 108. Listovník podkorní (Philodromus fuscomarginatus)
 109. Listovník rezavý (Philodromus rufus)
 110. Listovník rozličný (Philodromus dispar)
 111. Listovník skvrnitý (Philodromus albidus)
 112. Listovník stepní (Thanatus atratus)
 113. Listovník štíhlý (Tibellus oblongus)
 114. Listovník větvový (Philodromus emarginatus)
 115. Listovník zlatolesklý (Philodromus aureolus)
 116. Lovčík hajní (Pisaura mirabilis)
 117. Lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus)
 118. Maloočka smaragdová (Micrommata virescens)
 119. Meta jeskynní (Metellina merianae)
 120. Meta Mengeho (Metellina mengei)
 121. Meta podzimní (Metellina segmentata)
 122. Meta temnostní (Meta menardi)
 123. Mikarie bělostuhá (Micaria albovittata)
 124. Mikarie berlovitá (Micaria guttulata)
 125. Mikarie duhová (Micaria dives)
 126. Mikarie kmenová (Micaria subopaca)
 127. Mikarie mravencovitá (Micaria formicaria)
 128. Mikarie travní (Micaria pulicaria)
 129. Mikarie třpytná (Micaria fulgens)
 130. Mravčík obecný (Zodarion germanicum)
 131. Mravčík skalní (Zodarion rubidum)
 132. Ostník Cambridgeův (Ero cambridgei)
 133. Ostník hrbolkový (Ero tuberculata)
 134. Ostník pavoukožravý (Ero furcata)
 135. Ostník šestiskvrnný (Ero aphana)
 136. Pacedivečka podzimní (Cicurina cicur)
 137. Pakřižák smrkový (Hyptiotes paradoxus)
 138. Papříčnatka lesní (Cryphoeca silvicola)
 139. Paslíďák keřový (Oxyopes ramosus)
 140. Pavučenka bahnomilná (Araeoncus crassiceps)
 141. Pavučenka Baumova (Asthenargus helveticus)
 142. Pavučenka bažinná (Erigonella ignobilis)
 143. Pavučenka bezzubá (Gongylidiellum edentatum)
 144. Pavučenka bradatá (Diplocephalus cristatus)
 145. Pavučenka buková (Saloca diceros)
 146. Pavučenka čepovitá (Walckenaeria corniculans)
 147. Pavučenka černá (Dicymbium nigrum)
 148. Pavučenka červená (Trematocephalus cristatus)
 149. Pavučenka červenavá (Gonatium rubellum)
 150. Pavučenka číškovitá (Dismodicus elevatus)
 151. Pavučenka Dahlova (Hypsocephalus pusillus)
 152. Pavučenka dírkatá (Asthenargus perforatus)
 153. Pavučenka dlouhočelá (Entelecara congenera)
 154. Pavučenka dlouhohlavá (Entelecara acuminata)
 155. Pavučenka droboučká (Minyriolus pusillus)
 156. Pavučenka dubová (Walckenaeria simplex)
 157. Pavučenka důlečkovaná (Pelecopsis parallela)
 158. Pavučenka důlkovaná (Ceratinella scabrosa)
 159. Pavučenka dvoučelá (Dismodicus bifrons)
 160. Pavučenka dvouhlavá (Thyreosthenius biovatus)
 161. Pavučenka dvoulaločná (Hypomma bituberculatum)
 162. Pavučenka dýkovitá (Gonatium hilare)
 163. Pavučenka dýmková (Walckenaeria antica)
 164. Pavučenka Fageova (Panamomops fagei)
 165. Pavučenka háková (Drepanotylus uncatus)
 166. Pavučenka hlaváč (Walckenaeria capito)
 167. Pavučenka hrabanková (Micrargus herbigradus)
 168. Pavučenka hrbatá (Oedothorax gibbosus)
 169. Pavučenka hřivnatá (Gnathonarium dentatum)
 170. Pavučenka hučková (Micrargus subaequalis)
 171. Pavučenka hvozdní (Abacoproeces saltuum)
 172. Pavučenka Jarmilina (Erigonoplus jarmilae)
 173. Pavučenka jarní (Walckenaeria vigilax)
 174. Pavučenka jednorohá (Walckenaeria unicornis)
 175. Pavučenka klanohlavá (Diplocephalus latifrons)
 176. Pavučenka klíšťkovitá (Styloctetor stativus)
 177. Pavučenka Kochova (Walckenaeria kochi)
 178. Pavučenka krátká (Ceratinella brevis)
 179. Pavučenka krátkonohá (Ceratinella brevipes)
 180. Pavučenka Kratochvílova (Kratochviliella bicapitata)
 181. Pavučenka kruhová (Peponocranium orbiculatum)
 182. Pavučenka krvavá (Nematogmus sanguinolentus)
 183. Pavučenka lesní (Tapinocyba insecta)
 184. Pavučenka lesostepní (Panamomops affinis)
 185. Pavučenka létavá (Erigone atra)
 186. Pavučenka listová (Diplocephalus picinus)
 187. Pavučenka lulková (Walckenaeria alticeps)
 188. Pavučenka malooká (Acartauchenius scurrilis)
 189. Pavučenka mechová (Silometopus elegans)
 190. Pavučenka močálová (Hilaira excisa)
 191. Pavučenka mokřadní (Gongylidiellum vivum)
 192. Pavučenka nejmenší (Tapinocyboides pygmaeus)
 193. Pavučenka nenápadná (Panamomops inconspicuus)
 194. Pavučenka nevýrazná (Tapinocyba affinis)
 195. Pavučenka nosatá (Nusoncus nasutus)
 196. Pavučenka novozélandská (Ostearius melanopygius)
 197. Pavučenka obecná (Araeoncus humilis)
 198. Pavučenka palcovitá (Gongylidiellum latebricola)
 199. Pavučenka periskopická (Walckenaeria acuminata)
 200. Pavučenka plachetnatková (Hylyphantes graminicola)
 201. Pavučenka plochohlavá (Entelecara erythropus)
 202. Pavučenka ploskonosá (Mecopisthes silus)
 203. Pavučenka pobřežní (Oedothorax agrestis)
 204. Pavučenka podivná (Gonatium paradoxum)
 205. Pavučenka prosedlaná (Walckenaeria atrotibialis)
 206. Pavučenka rákosní (Donacochara speciosa)
 207. Pavučenka rašeliništní (Aphileta misera)
 208. Pavučenka Reussova (Silometopus reussi)
 209. Pavučenka rohatá (Sintula corniger)
 210. Pavučenka rolní (Oedothorax apicatus)
 211. Pavučenka rubínová (Gonatium rubens)
 212. Pavučenka rudonohá (Gongylidium rufipes)
 213. Pavučenka římská (Styloctetor romanus)
 214. Pavučenka sfingová (Trichopterna cito)
 215. Pavučenka sítinná (Pocadicnemis juncea)
 216. Pavučenka smyčkovitá (Pocadicnemis pumila)
 217. Pavučenka spirálová (Walckenaeria obtusa)
 218. Pavučenka srnčí (Hypomma cornutum)
 219. Pavučenka srstnatá (Lasiargus hirsutus)
 220. Pavučenka stěhovavá (Tiso vagans)
 221. Pavučenka stejnoostná (Oedothorax fuscus)
 222. Pavučenka stupínkatá (Cinetata gradata)
 223. Pavučenka suchomilná (Trichoncus affinis)
 224. Pavučenka sukovitá (Walckenaeria nodosa)
 225. Pavučenka Sundevallova (Maso sundevalli)
 226. Pavučenka širokostuhá (Micrargus georgescuae)
 227. Pavučenka štěrbinková (Typhochrestus digitatus)
 228. Pavučenka štěrbinovitá (Notioscopus sarcinatus)
 229. Pavučenka štětcovitá (Moebelia penicillata)
 230. Pavučenka štíhlá (Walckenaeria dysderoides)
 231. Pavučenka štítová (Pelecopsis radicicola)
 232. Pavučenka tečkovaná (Lophomma punctatum)
 233. Pavučenka Thorellova (Trichopternoides thorelli)
 234. Pavučenka tlustonohá (Dicymbium tibiale)
 235. Pavučenka tmavá (Cnephalocotes obscurus)
 236. Pavučenka trojlaločná (Mermessus trilobatus)
 237. Pavučenka trojtrnná (Diplocephalus permixtus)
 238. Pavučenka ušatá (Trichoncus auritus)
 239. Pavučenka velká (Leptorhoptrum robustum)
 240. Pavučenka velkonosá (Walckenaeria cucullata)
 241. Pavučenka větší (Ceratinella major)
 242. Pavučenka vidlicová (Tapinocyba biscissa)
 243. Pavučenka vidlohlavá (Walckenaeria furcillata)
 244. Pavučenka viklanovitá (Walckenaeria mitrata)
 245. Pavučenka vlhkomilná (Walckenaeria nudipalpis)
 246. Pavučenka vlnková (Gongylidiellum murcidum)
 247. Pavučenka vroubená (Minicia marginella)
 248. Pavučenka vtlačená (Oedothorax retusus)
 249. Pavučenka výčnělková (Metopobactrus prominulus)
 250. Pavučenka vztyčnohlavá (Peponocranium praeceps)
 251. Pavučenka zahradní (Troxochrus scabriculus)
 252. Pavučenka zahrocená (Walckenaeria cuspidata)
 253. Pavučenka zakrojená (Pelecopsis elongata)
 254. Pavučenka zimní (Erigonella hiemalis)
 255. Pavučenka zoubkatá (Erigone dentipalpis)
 256. Pavučenka žlutá (Scotargus pilosus)
 257. Pavučenka žlutavá (Thyreosthenius parasiticus)
 258. Plachetnatka běžná (Bathyphantes parvulus)
 259. Plachetnatka bičovitá (Microlinyphia pusilla)
 260. Plachetnatka bledá (Palliduphantes alutacius)
 261. Plachetnatka borová (Incestophantes crucifer)
 262. Plachetnatka borůvková (Agnyphantes expunctus)
 263. Plachetnatka buková (Centromerus silvicola)
 264. Plachetnatka bystřinná (Porrhomma convexum)
 265. Plachetnatka Campbellova (Porrhomma campbelli)
 266. Plachetnatka Carpenterova (Macrargus carpenteri)
 267. Plachetnatka dlouhozubá (Tapinopa longidens)
 268. Plachetnatka domácí (Megalepthyphantes nebulosus)
 269. Plachetnatka drobnooká (Porrhomma microphthalmum)
 270. Plachetnatka dýkovitá (Lepthyphantes notabilis)
 271. Plachetnatka hbitá (Microlinyphia impigra)
 272. Plachetnatka chlumní (Centromerus sellarius)
 273. Plachetnatka jablková (Improphantes nitidus)
 274. Plachetnatka jarní (Neriene clathrata)
 275. Plachetnatka jazýčková (Diplostyla concolor)
 276. Plachetnatka jeskynní (Porrhomma egeria)
 277. Plachetnatka karová (Bathyphantes similis)
 278. Plachetnatka kavernová (Centromerus cavernarum)
 279. Plachetnatka keřová (Linyphia triangularis)
 280. Plachetnatka Keyserlingova (Ipa keyserlingi)
 281. Plachetnatka kmenová (Agyneta innotabilis)
 282. Plachetnatka kotvovitá (Tenuiphantes tenuis)
 283. Plachetnatka Kratochvílova (Theonina kratochvili)
 284. Plachetnatka krtčí (Palliduphantes insignis)
 285. Plachetnatka křížová (Poeciloneta variegata)
 286. Plachetnatka křovinná (Frontinellina frutetorum)
 287. Plachetnatka kupolovitá (Neriene radiata)
 288. Plachetnatka kuželová (Bolyphantes alticeps)
 289. Plachetnatka lesní (Centromerus sylvaticus)
 290. Plachetnatka listová (Microneta viaria)
 291. Plachetnatka lopatková (Lepthyphantes nodifer)
 292. Plachetnatka luční (Agyneta mollis)
 293. Plachetnatka makadlová (Agyneta cauta)
 294. Plachetnatka malá (Maro lepidus)
 295. Plachetnatka mateřídoušková (Centromerus capucinus)
 296. Plachetnatka Mengeho (Tenuiphantes mengei)
 297. Plachetnatka mokřadní (Agyneta subtilis)
 298. Plachetnatka mokřinná (Bathyphantes approximatus)
 299. Plachetnatka montánní (Centromerus pabulator)
 300. Plachetnatka mravenčí (Syedra myrmicarum)
 301. Plachetnatka Mughova (Mughiphantes mughi)
 302. Plachetnatka myší (Formiphantes lephthyphantiformis)
 303. Plachetnatka nákorní (Drapetisca socialis)
 304. Plachetnatka obecná (Agyneta rurestris)
 305. Plachetnatka pařezová (Labulla thoracica)
 306. Plachetnatka pentlicová (Mansuphantes mansuetus)
 307. Plachetnatka podzimní (Helophora insignis)
 308. Plachetnatka pozemní (Tenuiphantes cristatus)
 309. Plachetnatka prosedlaná (Agyneta conigera)
 310. Plachetnatka přízemní (Floronia bucculenta)
 311. Plachetnatka rašeliništní (Oryphantes angulatus)
 312. Plachetnatka roklinová (Porrhomma pallidum)
 313. Plachetnatka rudohnědá (Macrargus rufus)
 314. Plachetnatka různotrnná (Allomengea vidua)
 315. Plachetnatka růžkatá (Obscuriphantes obscurus)
 316. Plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger)
 317. Plachetnatka řemínková (Centromerus levitarsis)
 318. Plachetnatka Saaristova (Megalepthyphantes pseudocollinus)
 319. Plachetnatka skalní (Lepthyphantes leprosus)
 320. Plachetnatka skrytá (Centromerus arcanus)
 321. Plachetnatka skvrnitá (Stemonyphantes lineatus)
 322. Plachetnatka smrková (Neriene emphana)
 323. Plachetnatka stepní (Improphantes geniculatus)
 324. Plachetnatka stinná (Tenuiphantes tenebricola)
 325. Plachetnatka suchomilná (Centromerus incilium)
 326. Plachetnatka suchopárová (Agyneta simplicitarsis)
 327. Plachetnatka Svatoňova (Anguliphantes tripartitus)
 328. Plachetnatka štětcovitá (Tallusia experta)
 329. Plachetnatka štětinatá (Centromerita bicolor)
 330. Plachetnatka štětkovitá (Allomengea scopigera)
 331. Plachetnatka tavolníková (Porrhomma montanum)
 332. Plachetnatka tlustotrnná (Lepthyphantes minutus)
 333. Plachetnatka tmavá (Bathyphantes nigrinus)
 334. Plachetnatka tmavohnědá (Porrhomma pygmaeum)
 335. Plachetnatka trávní (Agyneta equestris)
 336. Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva)
 337. Plachetnatka trávová (Agyneta affinis)
 338. Plachetnatka trnozubá (Anguliphantes angulipalpis)
 339. Plachetnatka trojlaločná (Centromerus brevipalpus)
 340. Plachetnatka trpasličí (Canariphantes nanus)
 341. Plachetnatka velká (Neriene montana)
 342. Plachetnatka větvitá (Agyneta ramosa)
 343. Plachetnatka vidlicová (Pityohyphantes phrygianus)
 344. Plachetnatka vlhkomilná (Bathyphantes gracilis)
 345. Plachetnatka vlnopruhá (Neriene peltata)
 346. Plachetnatka vraní (Theonina cornix)
 347. Plachetnatka záhadná (Centromerus persimilis)
 348. Plachetnatka zahradní (Linyphia hortensis)
 349. Plachetnatka zobákovitá (Kaestneria dorsalis)
 350. Plachetnatka zoubkatá (Agyneta fuscipalpa)
 351. Plachetnatka zrníčková (Agyneta saxatilis)
 352. Plachetnatka zvonečková (Tenuiphantes alacris)
 353. Plachetnatka žlutá (Palliduphantes pallidus)
 354. Plachetnatka žlutonohá (Tenuiphantes flavipes)
 355. Pokoutník domácí (Tegenaria domestica)
 356. Pokoutník hajní (Histopona torpida)
 357. Pokoutník lesní (Tegenaria silvestris)
 358. Pokoutník nálevkovitý (Agelena labyrinthica)
 359. Pokoutník ocasatý (Textrix denticulata)
 360. Pokoutník polní (Tegenaria campestris)
 361. Pokoutník stájový (Tegenaria ferruginea)
 362. Pokoutník stepní (Eratigena agrestis)
 363. Pokoutník štíhlý (Allagelena gracilens)
 364. Pokoutník tmavý (Eratigena atrica)
 365. Příčnatka bažinná (Antistea elegans)
 366. Příčnatka drobná (Hahnia pusilla)
 367. Příčnatka horská (Hahnia montana)
 368. Příčnatka hřebínková (Hahnia ononidum)
 369. Příčnatka stepní (Hahnia nava)
 370. Příčnatka tmavá (Hahnia difficilis)
 371. Příčnatka žlutavá (Hahnia helveola)
 372. Punčoškář horský (Coelotes atropos)
 373. Punčoškář lesní (Inermocoelotes inermis)
 374. Punčoškář zemní (Coelotes terrestris)
 375. Segestra podkorní (Segestria senoculata)
 376. Segestra skalní (Segestria bavarica)
 377. Skákavka bažinná (Sitticus caricis)
 378. Skákavka bělovlasá (Euophrys frontalis)
 379. Skákavka bělovousá (Talavera petrensis)
 380. Skákavka borová (Dendryphantes hastatus)
 381. Skákavka bronzová (Heliophanus aeneus)
 382. Skákavka černá (Evarcha arcuata)
 383. Skákavka člunková (Evarcha laetabunda)
 384. Skákavka drápkatá (Talavera aperta)
 385. Skákavka dvoubarevná (Carrhotus xanthogramma)
 386. Skákavka dvoutečná (Sitticus penicillatus)
 387. Skákavka hladká (Neon levis)
 388. Skákavka kmenová (Pseudeuophrys erratica)
 389. Skákavka křížová (Pellenes tripunctatus)
 390. Skákavka lara (Sibianor larae)
 391. Skákavka lesklá (Heliophanus dubius)
 392. Skákavka listová (Pellenes nigrociliatus)
 393. Skákavka masková (Sitticus saxicola)
 394. Skákavka měděná (Heliophanus cupreus)
 395. Skákavka mechová (Neon reticulatus)
 396. Skákavka mokřadní (Neon valentulus)
 397. Skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis)
 398. Skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria)
 399. Skákavka nepatrná (Neon rayi)
 400. Skákavka nosatcová (Ballus chalybeius)
 401. Skákavka obecná (Evarcha falcata)
 402. Skákavka okenní (Sitticus pubescens)
 403. Skákavka písčinná (Sitticus dzieduszyckii)
 404. Skákavka plotní (Sitticus terebratus)
 405. Skákavka podkorní (Pseudicius encarpatus)
 406. Skákavka pospolná (Sitticus floricola)
 407. Skákavka pozemní (Sitticus saltator)
 408. Skákavka pruhovaná (Salticus scenicus)
 409. Skákavka rákosní (Marpissa radiata)
 410. Skákavka rašelinná (Heliophanus dampfi)
 411. Skákavka rudopásá (Philaeus chrysops)
 412. Skákavka skrovná (Sibianor tantulus)
 413. Skákavka sosnová (Macaroeris nidicolens)
 414. Skákavka stepní (Pseudeuophrys obsoleta)
 415. Skákavka stromová (Salticus cingulatus)
 416. Skákavka stužkovitá (Phlegra fasciata)
 417. Skákavka šedá (Sitticus distinguendus)
 418. Skákavka šedopruhá (Phlegra cinereofasciata)
 419. Skákavka štíhlá (Synageles venator)
 420. Skákavka teplomilná (Asianellus festivus)
 421. Skákavka tlustonohá (Sibianor aurocinctus)
 422. Skákavka tmavá (Chalcoscirtus brevicymbialis)
 423. Skákavka totemová (Dendryphantes rudis)
 424. Skákavka ulitová (Talavera aequipes)
 425. Skákavka úzká (Marpissa nivoyi)
 426. Skákavka úzkopásá (Phlegra bresnieri)
 427. Skákavka velká (Marpissa muscosa)
 428. Skákavka vrchovištní (Talavera parvistyla)
 429. Skákavka zebrovitá (Salticus zebraneus)
 430. Skákavka zlatavá (Heliophanus auratus)
 431. Skákavka znamenaná (Aelurillus v-insignitus)
 432. Skákavka žlutonohá (Heliophanus flavipes)
 433. Skálovka brýlová (Drassyllus pumilus)
 434. Skálovka cibulová (Zelotes clivicola)
 435. Skálovka černá (Trachyzelotes pedestris)
 436. Skálovka čtyřskvrnná (Scotophaeus quadripunctatus)
 437. Skálovka dalmatská (Haplodrassus dalmatensis)
 438. Skálovka dlouhonohá (Zelotes longipes)
 439. Skálovka domácí (Scotophaeus scutulatus)
 440. Skálovka drobná (Haplodrassus minor)
 441. Skálovka dvoubarvá (Zelotes electus)
 442. Skálovka hajní (Zelotes apricorum)
 443. Skálovka hvozdní (Haplodrassus cognatus)
 444. Skálovka kovová (Zelotes aeneus)
 445. Skálovka Latreilleova (Zelotes latreillei)
 446. Skálovka lesní (Haplodrassus silvestris)
 447. Skálovka měděná (Drassodes cupreus)
 448. Skálovka menší (Drassyllus pusillus)
 449. Skálovka mokřadní (Gnaphosa nigerrima)
 450. Skálovka mravencožravá (Callilepis nocturna)
 451. Skálovka oranžová (Zelotes aurantiacus)
 452. Skálovka otazníková (Zelotes petrensis)
 453. Skálovka ozubená (Haplodrassus kulczynskii)
 454. Skálovka podkorní (Gnaphosa montana)
 455. Skálovka pýřitá (Drassodes pubescens)
 456. Skálovka řemínková (Zelotes erebeus)
 457. Skálovka Schuszterova (Callilepis schuszteri)
 458. Skálovka smuteční (Gnaphosa lugubris)
 459. Skálovka Sörensenova (Haplodrassus soerenseni)
 460. Skálovka stepní (Drassyllus praeficus)
 461. Skálovka stínomilná (Haplodrassus umbratilis)
 462. Skálovka suchomilná (Gnaphosa opaca)
 463. Skálovka suťová (Echemus angustifrons)
 464. Skálovka šedá (Haplodrassus signifer)
 465. Skálovka šestitečná (Phaeocedus braccatus)
 466. Skálovka štítová (Sosticus loricatus)
 467. Skálovka trpasličí (Civizelotes pygmaeus)
 468. Skálovka uherská (Cryptodrassus hungaricus)
 469. Skálovka úhledná (Kishidaia conspicua)
 470. Skálovka velká (Gnaphosa lucifuga)
 471. Skálovka vidlicová (Drassyllus villicus)
 472. Skálovka vlhkomilná (Drassyllus lutetianus)
 473. Skálovka vydělená (Zelotes segrex)
 474. Skálovka zemní (Zelotes subterraneus)
 475. Skálovka zoubkovaná (Zelotes atrocaeruleus)
 476. Skálovka žlutavá (Drassodes lapidosus)
 477. Skálovka žlutonohá (Gnaphosa bicolor)
 478. Sklípkánek černý (Atypus piceus)
 479. Sklípkánek hnědý (Atypus affinis)
 480. Sklípkánek pontický (Atypus muralis)
 481. Slíďák bahenní (Pirata tenuitarsis)
 482. Slíďák bažinný (Pirata piraticus)
 483. Slíďák bradavčitý (Alopecosa solitaria)
 484. Slíďák břehový (Arctosa cinerea)
 485. Slíďák černobílý (Aulonia albimana)
 486. Slíďák červenavý (Xerolycosa miniata)
 487. Slíďák drápkatý (Trochosa ruricola)
 488. Slíďák dutinkový (Trochosa robusta)
 489. Slíďák dvoupruhý (Pardosa bifasciata)
 490. Slíďák hajní (Pardosa lugubris)
 491. Slíďák hájový (Pardosa alacris)
 492. Slíďák křovinný (Alopecosa trabalis)
 493. Slíďák ladní (Pardosa monticola)
 494. Slíďák lesní (Alopecosa taeniata)
 495. Slíďák lesostepní (Arctosa lutetiana)
 496. Slíďák levhartí (Arctosa leopardus)
 497. Slíďák luční (Pardosa palustris)
 498. Slíďák lužní (Pardosa prativaga)
 499. Slíďák malý (Piratula latitans)
 500. Slíďák menší (Pardosa pullata)
 501. Slíďák mokřadní (Pardosa amentata)
 502. Slíďák mokřinný (Pardosa paludicola)
 503. Slíďák pasekový (Alopecosa inquilina)
 504. Slíďák pobřežní (Piratula knorri)
 505. Slíďák potápivý (Pirata piscatorius)
 506. Slíďák rašeliništní (Piratula uliginosus)
 507. Slíďák rašelinný (Pardosa sphagnicola)
 508. Slíďák rolní (Pardosa agrestis)
 509. Slíďák řemínkový (Pardosa riparia)
 510. Slíďák Schmidtův (Alopecosa schmidti)
 511. Slíďák skvrnitý (Arctosa maculata)
 512. Slíďák slaništní (Pardosa maisa)
 513. Slíďák slunomilný (Alopecosa cursor)
 514. Slíďák suchomilný (Arctosa figurata)
 515. Slíďák suchopárový (Alopecosa striatipes)
 516. Slíďák Sulzerův (Alopecosa sulzeri)
 517. Slíďák světlinový (Xerolycosa nemoralis)
 518. Slíďák šedý (Alopecosa pulverulenta)
 519. Slíďák štětinatý (Trochosa spinipalpis)
 520. Slíďák tečkovaný (Hygrolycosa rubrofasciata)
 521. Slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata)
 522. Slíďák úhorní (Alopecosa accentuata)
 523. Slíďák vlhkomilný (Piratula hygrophila)
 524. Slíďák vřesový (Pardosa nigriceps)
 525. Slíďák zahradní (Pardosa hortensis)
 526. Slíďák zemní (Trochosa terricola)
 527. Snovačka běloskvrnná (Steatoda albomaculata)
 528. Snovačka borová (Theridion pinastri)
 529. Snovačka Bösenbergova (Theridion boesenbergi)
 530. Snovačka břehová (Cryptachaea riparia)
 531. Snovačka černobřichá (Dipoena melanogaster)
 532. Snovačka černostrakatá (Heterotheridion nigrovariegatum)
 533. Snovačka červenonohá (Dipoena erythropus)
 534. Snovačka doubravní (Paidiscura pallens)
 535. Snovačka dvouskvrnná (Neottiura bimaculata)
 536. Snovačka hajní (Parasteatoda lunata)
 537. Snovačka hranatá (Episinus angulatus)
 538. Snovačka kalhotkatá (Dipoena braccata)
 539. Snovačka kaštanová (Steatoda castanea)
 540. Snovačka keřová (Theridion varians)
 541. Snovačka kropenatá (Platnickina tincta)
 542. Snovačka lesní (Robertus lividus)
 543. Snovačka líbezná (Neottiura suaveolens)
 544. Snovačka luční (Enoplognatha latimana)
 545. Snovačka malovaná (Theridion pictum)
 546. Snovačka mravencožravá (Lasaeola tristis)
 547. Snovačka nejmenší (Theonoe minutissima)
 548. Snovačka oválná (Enoplognatha ovata)
 549. Snovačka pečující (Phylloneta impressa)
 550. Snovačka pětitečná (Euryopis quinqueguttata)
 551. Snovačka pobřežní (Theridion hemerobium)
 552. Snovačka pokoutní (Steatoda bipunctata)
 553. Snovačka polní (Robertus arundineti)
 554. Snovačka proměnlivá (Rugathodes instabilis)
 555. Snovačka překrásná (Rugathodes bellicosus)
 556. Snovačka skalní (Theridion betteni)
 557. Snovačka skálová (Theridion melanurum)
 558. Snovačka skleníková (Parasteatoda tepidariorum)
 559. Snovačka smrčková (Phylloneta sisyphia)
 560. Snovačka srdčitá (Dipoena coracina)
 561. Snovačka stromová (Theridion mystaceum)
 562. Snovačka stužkovitá (Anelosimus vittatus)
 563. Snovačka světlá (Euryopis laeta)
 564. Snovačka šálivá (Parasteatoda simulans)
 565. Snovačka tečkovaná (Crustulina guttata)
 566. Snovačka uťatá (Episinus truncatus)
 567. Snovačka vřesová (Simitidion simile)
 568. Snovačka vykrojená (Euryopis episinoides)
 569. Snovačka vypouklá (Pholcomma gibbum)
 570. Snovačka vysokohlavá (Dipoena torva)
 571. Snovačka zdobená (Asagena phalerata)
 572. Snovačka zemní (Enoplognatha thoracica)
 573. Snovačka žlutoskvrnná (Euryopis flavomaculata)
 574. Stepník moravský (Eresus moravicus)
 575. Stepník rudý (Eresus kollari)
 576. Stínomil lesní (Cybaeus angustiarum)
 577. Šestiočka důlkatá (Dysdera moravica)
 578. Šestiočka obecná (Harpactea lepida)
 579. Šestiočka ryšavá (Harpactea rubicunda)
 580. Šestiočka štíhlá (Harpactea hombergi)
 581. Šestiočka vidlozubá (Dysdera lantosquensis)
 582. Šplhalka keřová (Anyphaena accentuata)
 583. Temnomil sklepní (Nesticus cellulanus)
 584. Teplomil čtyřskvrnný (Titanoeca quadriguttata)
 585. Teplomil Schinerův (Titanoeca schineri)
 586. Třesavka sekáčovitá (Pholcus opilionoides)
 587. Třesavka velká (Pholcus phalangioides)
 588. Vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica)
 589. Zápředka domácí (Liocranum rupicola)
 590. Zápředka hajní (Apostenus fuscus)
 591. Zápředka hnědá (Sagana rutilans)
 592. Zápředka měděná (Agroeca cuprea)
 593. Zápředka Palliardiho (Scotina palliardii)
 594. Zápředka teplomilná (Agroeca lusatica)
 595. Zápředka vřetenová (Agroeca proxima)
 596. Zápředka zvonečková (Agroeca brunnea)
 597. Zápřednice křovinná (Cheiracanthium oncognathum)
 598. Zápřednice ladní (Cheiracanthium campestre)
 599. Zápřednice mokřadní (Cheiracanthium erraticum)
 600. Zápřednice ozdobná (Cheiracanthium elegans)
 601. Zápřednice zelenavá (Cheiracanthium virescens)
 602. Zápředník drobný (Clubiona subtilis)
 603. Zápředník keřový (Clubiona pallidula)
 604. Zápředník korový (Clubiona corticalis)
 605. Zápředník krátkonohý (Clubiona brevipes)
 606. Zápředník lesní (Clubiona comta)
 607. Zápředník listový (Clubiona caerulescens)
 608. Zápředník mechový (Clubiona diversa)
 609. Zápředník mramorovaný (Clubiona marmorata)
 610. Zápředník německý (Clubiona germanica)
 611. Zápředník obecný (Clubiona trivialis)
 612. Zápředník podkorní (Clubiona subsultans)
 613. Zápředník rákosní (Clubiona phragmitis)
 614. Zápředník severský (Clubiona norvegica)
 615. Zápředník skalní (Clubiona saxatilis)
 616. Zápředník stepní (Clubiona genevensis)
 617. Zápředník štěrkový (Clubiona similis)
 618. Zápředník tmavý (Clubiona reclusa)
 619. Zápředník trávní (Clubiona neglecta)
 620. Zápředník větvový (Clubiona frutetorum)
 621. Zápředník vlhkomilný (Clubiona stagnatilis)
 622. Zápředník západní (Clubiona leucaspis)
 623. Zápředník zemní (Clubiona terrestris)
 624. Zápředník žlutý (Clubiona lutescens)
 625. Zora hajní (Zora nemoralis)
 626. Zora lesní (Zora silvestris)
 627. Zora obecná (Zora spinimana)
 628. Zora pustinná (Zora manicata)

 

2.3) Abecední seznam pavouků Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Abacoproeces saltuum - Pavučenka hvozdní
 2. Acartauchenius scurrilis - Pavučenka malooká
 3. Aculepeira ceropegia - Křižák skvostný
 4. Aelurillus v-insignitus - Skákavka znamenaná
 5. Agalenatea redii - Křižák pýřitý
 6. Agelena labyrinthica - Pokoutník nálevkovitý
 7. Agnyphantes expunctus - Plachetnatka borůvková
 8. Agroeca brunnea - Zápředka zvonečková
 9. Agroeca cuprea - Zápředka měděná
 10. Agroeca lusatica - Zápředka teplomilná
 11. Agroeca proxima - Zápředka vřetenová
 12. Agyneta affinis - Plachetnatka trávová
 13. Agyneta cauta - Plachetnatka makadlová
 14. Agyneta conigera - Plachetnatka prosedlaná
 15. Agyneta equestris - Plachetnatka trávní
 16. Agyneta fuscipalpa - Plachetnatka zoubkatá
 17. Agyneta innotabilis - Plachetnatka kmenová
 18. Agyneta mollis - Plachetnatka luční
 19. Agyneta ramosa - Plachetnatka větvitá
 20. Agyneta rurestris - Plachetnatka obecná
 21. Agyneta saxatilis - Plachetnatka zrníčková
 22. Agyneta simplicitarsis - Plachetnatka suchopárová
 23. Agyneta subtilis - Plachetnatka mokřadní
 24. Allagelena gracilens - Pokoutník štíhlý
 25. Allomengea scopigera - Plachetnatka štětkovitá
 26. Allomengea vidua - Plachetnatka různotrnná
 27. Alopecosa accentuata - Slíďák úhorní
 28. Alopecosa cuneata - Slíďák tlustonohý
 29. Alopecosa cursor - Slíďák slunomilný
 30. Alopecosa inquilina - Slíďák pasekový
 31. Alopecosa pulverulenta - Slíďák šedý
 32. Alopecosa schmidti - Slíďák Schmidtův
 33. Alopecosa solitaria - Slíďák bradavčitý
 34. Alopecosa striatipes - Slíďák suchopárový
 35. Alopecosa sulzeri - Slíďák Sulzerův
 36. Alopecosa taeniata - Slíďák lesní
 37. Alopecosa trabalis - Slíďák křovinný
 38. Altella biuncata - Cedivečka Millerova
 39. Amaurobius fenestralis - Cedivka podkorní
 40. Amaurobius ferox - Cedivka domovní
 41. Amaurobius jugorum - Cedivka hajní
 42. Anelosimus vittatus - Snovačka stužkovitá
 43. Anguliphantes angulipalpis - Plachetnatka trnozubá
 44. Anguliphantes tripartitus - Plachetnatka Svatoňova
 45. Antistea elegans - Příčnatka bažinná
 46. Anyphaena accentuata - Šplhalka keřová
 47. Aphileta misera - Pavučenka rašeliništní
 48. Apostenus fuscus - Zápředka hajní
 49. Araeoncus crassiceps - Pavučenka bahnomilná
 50. Araeoncus humilis - Pavučenka obecná
 51. Araneus alsine - Křižák načervenalý
 52. Araneus angulatus - Křižák velký
 53. Araneus diadematus - Křižák obecný
 54. Araneus marmoreus - Křižák mramorovaný
 55. Araneus quadratus - Křižák čtyřskvrnný
 56. Araneus sturmi - Křižák Sturmův
 57. Araneus triguttatus - Křižák trojtečný
 58. Araniella alpica - Křižák horský
 59. Araniella cucurbitina - Křižák zelený
 60. Araniella displicata - Křižák borový
 61. Araniella inconspicua - Křižák nenápadný
 62. Araniella opisthographa - Křižák dubový
 63. Arctosa cinerea - Slíďák břehový
 64. Arctosa figurata - Slíďák suchomilný
 65. Arctosa leopardus - Slíďák levhartí
 66. Arctosa lutetiana - Slíďák lesostepní
 67. Arctosa maculata - Slíďák skvrnitý
 68. Argenna subnigra - Cedivečka tmavá
 69. Argiope bruennichi - Křižák pruhovaný
 70. Argyroneta aquatica - Vodouch stříbřitý
 71. Archaeodictyna minutissima - Cedivečka nejmenší
 72. Asagena phalerata - Snovačka zdobená
 73. Asianellus festivus - Skákavka teplomilná
 74. Asthenargus helveticus - Pavučenka Baumova
 75. Asthenargus perforatus - Pavučenka dírkatá
 76. Atypus affinis - Sklípkánek hnědý
 77. Atypus muralis - Sklípkánek pontický
 78. Atypus piceus - Sklípkánek černý
 79. Aulonia albimana - Slíďák černobílý
 80. Ballus chalybeius - Skákavka nosatcová
 81. Bathyphantes approximatus - Plachetnatka mokřinná
 82. Bathyphantes gracilis - Plachetnatka vlhkomilná
 83. Bathyphantes nigrinus - Plachetnatka tmavá
 84. Bathyphantes parvulus - Plachetnatka běžná
 85. Bathyphantes setiger - Plachetnatka rybniční
 86. Bathyphantes similis - Plachetnatka karová