Nature of Vysočina Region

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oribatid mites of the Vysočina Region

As a part of the Vysočina Region Biodiversity project, we process the occurrence and spread of rare, endangered and regionally important species of the oribatid mites (Oribatida) in the Vysočina Region. The required result is a commented list of all species of oribatid mites found in the Vysočina Region. Part of the outcome will be a comprehensive list of literature dealing with their spread at the concerned area; for the rarest taxa, the maps of their current, eventually historical spread will be prepared. A list of most important localities of the Vysočina Region will be made. The project will include complementation of the species overview and current spread by field survey, excerpt of historical as well as present literature available and cooperation with other experts.

Guarantee: RNDr. Josef Starý, CSc. (realised in cooperation with Biology Centre of the CAS, Institute fo Soil Biology CAS).

Within the framework of the project "Vysočina Region Biodiversity", the occurrence and spread of the oribatid mites (Oribatida) in the Vysočina Region was studied. The territory of the Vysočina Region has thus become one of the regions of the Czech Republic with the best explored fauna of the oribatid mites, from the relatively poorly oribatologically explored region. Altogether 284 species of the oribatid mites were found in the Vysočina Region, representing 52.7 % of oribatid mites of the Czech Republic, 169 of them were new for the fauna of the Vysočina Region.

 

List of oribatid mites (Oribatida) of the Vysočina Region

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)

1) Kolik druhů pancířníků žije na Vysočině?

Pancířníci (Oribatida) jsou podskupinou roztočů (Acari) s nejvyšší druhovou diversitou a abundancí v půdě a především v horních opadových vrstvách (Norton 1985). Dosud bylo popsáno více než 10 000 druhů z celého světa a jejich abundance v lesních půdách dosahují desítek až několika set tisíc jedinců na m2 (Schatz 2002). Pancířníci žijí prakticky ve všech biotopech a habitatech obsahujících odumřelou organickou hmotu, od odumřelých mořských řas na mořském pobřeží až po mechové nárosty na skalách, nejvyšších světových velehor, od půd tropů, kde dosahují nejvyšší druhové diversity, až po lišejníkové nárosty na nunatacích v kontinentální části Antarktidy (Fujikawa 1974, Walter a Proctor  1999).

Fauna pancířníků střední Evropy a též České republiky je poměrně dobře známa ve srovnání s teoreticky bohatší faunou tropů a subtropů, která je výrazně méně prozkoumána. Pro faunu České republiky je spolehlivě doložen výskyt celkem 539 druhů (Starý 2000a,b).  Před zahájením prezentovaného výzkumu byl doložen v literatuře výskyt celkem 72 druhů pancířníků na území Kraje Vysočina. Historicky první, kdo se pancířníky zabýval v Kraji Vysočina byl ve své diplomové práci Jagemann (1952) a uvádí z lokality Mohelno 26 druhů. Kunst (1956) uvádí z lokality Kadov výskyt 2 druhů, Winkler (1957a,b) uvádí z Mohelna 2 druhy. Kunst (1968) ve své rozsáhlé habilitační práci zmiňuje následující počty druhů: Mohelno – 12 druhů, Roštejn – 4 druhy, Staré Ransko – 4 druhy, Žákova hora - 3 druhy, Kunst (1977) zmiňuje výskyt dalšího 1 druhu z Mohelna. Konečně Mazancová (1989) ve své diplomové práci uvádí výskyt 22 druhů z lokality Melíšek u Kamenice nad Lipou. Tajovský a kol. (2014) v zatím nepublikované studii popsal druhové složení společentev pancířníků rašeliniště PR Chvojnov a uvádí celkem z této lokality 65 druhů pancířníků, čímž celkový počet druhů pancířníků dosáhl 115 před současně prezentovanými výsledky projektu.

V rámci projektu byl zpracován materiál celkem 38 876 jedinců pancířníků z celkem 456 odebraných půdních vzorků z celkem 38 lokalit charakteristických a významných pro území Kraje Vysočina. Celkem bylo v průběhu řešení projektu nalezeno 169 druhů nových pro faunu Kraje Vysočina. Celkem bylo zjištěno 7 druhů - Arthrodamaeus sp., Belba sp.,Carabodes sp., Damaeus sp., Metabelba sp., Pergalumna sp., Phthiracarus sp., které nebylo možné identifikovat z žádným z dosud popsaných druhů a může se jednat o nové druhy pro vědu. Nálezy pěti taxonů Atropacarus clavigerus, Eueremaeus oblongus granulatus, Passalozetes intermedius, Haplochthonius simplex a Joshuella irregularis jsou nové pro faunu pancířníků České republiky. Za zmínku stojí nálezy 36 následujících vzácných druhů pancířníků svědčících o faunistickém a krajinném významu studovaných chráněných území na území Kraje Vysočina. Sem můžeme zahrnout následující druhy: Allodamaeus reticulatus, Allogalumna alamellae, Allogalumna neerlandica, Autogneta willmanni, Carabodes (Klapperiches) willmanni, Cultroribula confinis, Damaeolus asperatus, Dorycranosus acutus, Epilohmannia cylindrica, Furcoribula furcillata, Galumna tarsipennata, Globozetes longipilus, Haplozetes curtipilus, Chamobates birulai, Jugatala angulata, Lepidozetes singularis, Neoliodes theleproctus, Liochthonius evansi, Mesoplophora (Parplophora) pulchra, Mesotritia nuda, Microzetorchestes emeryi, Moritzoppia keilbachi, Nanhermannia sellnicki, Nothrus parvus, Oppia denticulata, Oribatula interrupta, Passalozetes africanus, Pergalumna dorsalis, Pergalumna formicaria, Pergalumna myrmophila, Pilogalumna crassiclava, Protoribotritia abberans, Ramusella elliptica, Scheloribates ascendens, Suctobelbata truncicola a Zygoribatula excavata.

Území Kraje Vysočina se tak z poměrně chudě oribatologicky prozkoumaného regionu stalo jednou z oblastí České republiky s nejlépe prozkoumanou faunou pancířníků. Celkem bylo dosud zjištěno na území Kraje Vysočina 284 druhů pancířníků (tj. 52,7 % oribatidofauny České republiky) patřících do 60 čeledí a 139 rodů.

 

2) Seznam pancířníků (Oribatida) Kraje Vysočina

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

2.1) Systematický přehled pancířníků Vysočiny

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)

 

2.2) Abecední seznam pancířníků Vysočiny podle českých jmen

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. baninka lesní (Hermannia gibba)
 2. baninka velká (Hermannia convexa)
 3. bezhrotka obecná (Anachipteria deficiens)
 4. broučík bludišťový (Carabodes labyrinthicus)
 5. broučík černý (Carabodes femoralis)
 6. broučík drobný (Carabodes (Klapperiches) willmanni)
 7. broučík drsný (Carabodes rugosior)
 8. broučík jamkovaný (Carabodes areolatus)
 9. broučík kožitý (Carabodes coriaceus)
 10. broučík severní (Carabodes subarcticus)
 11. broučík síťovaný (Carabodes reticulatus)
 12. broučík štíhlý (Carabodes tenuis)
 13. broučík vroubený (Carabodes marginatus)
 14. broučík zdobený (Carabodes ornatus)
 15. broučík (Carabodes sp.)
 16. dlouhobroučík protáhlý (Odontocepheus elongatus)
 17. drobnoženka dlanitá (Berniniella bicarinata)
 18. drobnoženka podzemní (Berniniella sigma)
 19. drobnoženka trojkýlná (Dissorhina ornata)
 20. drobnožička holandská (Moritzoppia neerlandica)
 21. drobnožička holá (Rhinoppia obsoleta)
 22. drobnožička Keilbachova (Moritzoppia keilbachi)
 23. drobnožička lesklá (Moritzoppia splendens)
 24. drobnožička obecná (Oppiella nova)
 25. drobnožička paličkatá (Moritzoppia unicarinata)
 26. drobnožička široká (Rhinoppia subpectinata)
 27. drobnožík kudrnatý (Damaeolus asperatus)
 28. drobnožík promáčknutý (Fosseremus laciniatus)
 29. drobnožka velká (Oppia denticulata)
 30. drobnožka jamkovaná (Graptoppia foveolata)
 31. drobnožka oválná (Ramusella elliptica)
 32. drobnožka žlutavá (Ramusella clavipectinata)
 33. dronoženka nejmenší (Microppia minus)
 34. dronožička lesní (Lauroppia falcata)
 35. drsoníček obecný (Peloptulus phaenotus)
 36. drsoník chlupatý (Eupelops hirtus)
 37. drsoník drsnochlupý (Eupelops acromios)
 38. drsoník lesní (Eupelops plicatus)
 39. drsoník obecný (Eupelops torulosus)
 40. drsoník tečkovaný (Eupelops occultus)
 41. drsoník vlhkomilný (Eupelops tardus)
 42. dvojnehtíček hrotitý (Cultroribula bicultrata)
 43. dvojnehtíček zavalitý (Cultroribula confinis)
 44. dvojnehtík krátký (Furcoribula furcillata)
 45. gustávie kulovitá (Gustavia microcephala)
 46. hranitka dvojhrotá (Camisia biurus)
 47. hranitka horská (Camisia solhoeyi) [VU]
 48. hranitka sporá (Camisia segnis)
 49. hranitka trnitá (Camisia spinifer)
 50. hranitka znamenaná (Camisia horrida)
 51. hrbolka obecná (Quadroppia quadricarinata)
 52. hrbolka okrouhlá (Quadroppia monstruosa)
 53. hřebenka hřebenitá (Ctenobelba pectinigera)
 54. hřebenka obecná (Ctenobelba obsoleta)
 55. hrušenka mechová (Zygoribatula exilis)
 56. hrušenka obecná (Oribatula tibialis)
 57. hrušenka přerušená (Oribatula interrupta)
 58. hrušenka suchomilná (Zygoribatula frisiae)
 59. hrušenka vrásčitá (Zygoribatula excavata)
 60. Joshuela nepravidelná (Joshuella irregularis)
 61. komínka plástevní (Hermanniella dolosa)
 62. komínka zrnitá (Hermanniella granulata)
 63. krasohrotka hřebenitá (Nanhermannia comitalis)
 64. krasohrotka obecná (Nanhermannia nana)
 65. krasohrotka půvabná (Nanhermannia elegantula)
 66. krasohrotka severská (Nanhermannia sellnicki)
 67. krasohrotka zdobená (Nanhermannia coronata)
 68. krasoník zdobený (Caleremaeus monilipes)
 69. kratěnka čepelovitá (Liochthonius evansi)
 70. kratěnka chloupkovaná (Mixochthonius pilososetosus)
 71. kratěnka chlupatá (Liochthonius horridus)
 72. kratěnka hojná (Brachychochthonius immaculatus)
 73. kratěnka krátká (Liochthonius brevis)
 74. kratěnka lesní (Liochthonius alpestris)
 75. kratěnka naježená (Liochthonius hystricinus)
 76. kratěnka nejmenší (Neoliochthonius piluliferus)
 77. kratěnka ozdobná (Brachychochthonius zelawaiensis)
 78. kratěnka sedlatá (Liochthonius sellnicki)
 79. kratěnka síťovaná (Brachychochthonius cricoides)
 80. kratěnka skvrnitá (Brachychochthonius rostratus)
 81. kratěnka švédská (Brachychochthonius suecicus)
 82. kratěnka tečkovaná (Brachychochthonius jacoti)
 83. kratěnka Tuxenova (Liochthonius tuxeni)
 84. kratěnka velká (Neobrachychthonius magnus)
 85. kratěnka znamenaná (Brachychthonius impressus)
 86. křídlanka douhobrvá (Acrogalumna longipluma)
 87. křídlanka hladká (Allogalumna alamellae)
 88. křídlanka holandská (Allogalumna neerlandica)
 89. křídlanka mravenčí (Pergalumna myrmophila)
 90. křídlanka mravencovitá (Pergalumna formicaria)
 91. křídlanka nečetná (Pergalumna dorsalis)
 92. křídlanka obecná (Galumna lanceata)
 93. křídlanka oblá (Galumna elimata)
 94. křídlanka prostřední (Pilogalumna crassiclava)
 95. křídlanka pruhovaná (Pergalumna altera)
 96. křídlanka síťkovaná (Pergalumna nervosa)
 97. křídlanka ušatá (Galumna tarsipennata)
 98. křídlanka velká (Galumna obvia)
 99. křídlanka vláhomilná (Pilogalumna tenuiclava)
 100. křídlanka (Pergalumna sp.)
 101. kuličník dvojbarevný (Chamobates pusillus)
 102. kuličník kulatý (Chamobates birulai)
 103. kuličník menší (Chamobates cuspidatus)
 104. kuličník největší (Chamobates subglobulus)
 105. kuličník světlý (Chamobates borealis)
 106. kuličník tmavolesklý (Chamobates spinosus)
 107. kuličník tmavý (Chamobates voigtsi)
 108. kuličník vlasatý (Globozetes longipilus)
 109. kulinka velká (Hafenrefferia gilvipes)
 110. lesinožka buková (Conchogneta dalecarlica)
 111. lesinožka menší (Autogneta parva)
 112. lesinožka rovnoběžná (Autogneta longilamellata)
 113. lesinožka větší (Conchogneta traegardhi)
 114. lesinožka willmannova (Autogneta willmanni)
 115. lesklohrotka obecná (Achipteria coleoptrata)
 116. lesklohrotka tmavá (Achipteria nitens)
 117. lesoníček lesní (Eueremaeus silvestris)
 118. lesoníček podlouhlý drsný (Eueremaeus oblongus granulatus)
 119. lesoníček podlouhlý (Eueremaeus oblongus)
 120. lesoník velký (Eremaeus hepaticus)
 121. lodinka dlouhohrotá (Liacarus nitens)
 122. lodinka dvoubarvá (Liacarus subterraneus)
 123. lodinka obecná (Liacarus coracinus)
 124. lodinka podlouhla (Adoristes ovatus)
 125. lodinka poppeiho (Adoristes poppei)
 126. lodinka sametová (Dorycranosus splendens)
 127. lodinka zahrocená (Dorycranosus acutus)
 128. loučník křídlatý (Diapterobates humeralis)
 129. lučinka bezkřídlá (Liebstadia humerata)
 130. lučinka kmenová (Dometorina plantivaga)
 131. lučinka obecná (Liebstadia similis)
 132. lučinka panonská (Liebstadia pannonica)
 133. lučinka plochá (Liebstadia longior)
 134. lučinka zploštělá (Liebstadia willmanni)
 135. lučník bezkřídlý (Hemileius initialis)
 136. lučník kůrový (Scheloribates ascendens)
 137. lučník menší (Scheloribates pallidulus)
 138. lučník obecný (Scheloribates laevigatus)
 139. lučník široký (Scheloribates latipes)
 140. lupiníček sličný (Lepidozetes singularis)
 141. mechoníček pruhovaný (Minunthozetes semirufus)
 142. mechoníček tmavší (Minunthozetes pseudofusiger)
 143. mechoník lišejníkový (Mycobates parmeliae)
 144. mechovec chlupatý (Fuscozetes setosus)
 145. mechovec horský (Trichoribates rotundatus)
 146. mechovec hranatý (Jugatala angulata)
 147. mechovec hruškovitý (Sphaerozetes piriformis)
 148. mechovec obecný (Trichoribates trimaculatus)
 149. mechovec prostřední (Melanozetes meridianus)
 150. mechovec stromový (Sphaerozetes orbicularis)
 151. mechovec úhledný (Edwardzetes edwardsi)
 152. mechovec velký (Trichoribates novus)
 153. mechovec vlhkomilný (Sphaerozetes tricuspidatus)
 154. mechovec vlnatý (Melanozetes mollicomus)
 155. neštiříček drobný (Eniochthonius minutissimus)
 156. neštiřík červenavý (Hypochthonius rufulus)
 157. neštiřík luční (Hypochthonius luteus)
 158. orstronka zubatá (Ceratoppia quadridentata)
 159. ostrohrotka Berléseho (Oribatella berlesei)
 160. ostrohrotka ozubená (Oribatella sexdentata)
 161. ostrohrotka tmavá (Oribatella quadricornuta)
 162. ostrohrotka velká (Oribatella calcarata)
 163. ostrolupiník panonský (Ophidiotrichus vindobonensis)
 164. ostrolupiník podobný (Ophidiotrichus connexus)
 165. ostrolupiník severský (Ophidiotrichus borussicus)
 166. ostrolupiník západní (Ophidiotrichus tectus)
 167. ostronka dvojbrvá (Ceratoppia bipilis)
 168. ostronka šestibrvá (Ceratoppia sexpilosa)
 169. pabroučík jamkovaný (Tectocepheus sarekensis)
 170. pabroučík Knulleův (Tectocepheus knuellei)
 171. pabroučík menší (Tectocepheus minor)
 172. pabroučík obecný (Tectocepheus velatus)
 173. padrobnožka hladká (Multioppia glabra)
 174. pahrotka tečkovaná (Parachipteria punctata)
 175. pahrotka vlhkomilná (Parachipteria willmanni)
 176. pahrušenka chlupatá (Phauloppia pilosa)
 177. pahrušenka drsná (Lucoppia burrowsi)
 178. pahrušenka mechová (Phauloppia lucorum)
 179. pahrušenka stromová (Phauloppia rauschenensis)
 180. pahrušenka úhledná (Phauloppia coineaui)
 181. palesoníček široký (Micreremus brevipes)
 182. palesoník stromový (Cymbaeremaeus cymba)
 183. palodinka obecná (Xenillus tegeocranus)
 184. palodinka široká (Xenillus clypeator)
 185. paloučník drobný (Ceratozetella minima)
 186. paloučník obecný (Ceratozetes gracilis)
 187. paloučník ostruhatý (Ceratozetes mediocris)
 188. pancířník největší (Euzetes globulus)
 189. paokatík prostý (Haplochthonius simplex)
 190. pasavinka podkorní (Suctobelbata truncicola)
 191. pastviník běžný (Punctoribates punctum)
 192. paúhledník chlupatý (Peloribates europeus)
 193. pavonoženka podhorská (Caenobelba montana)
 194. pavonožka horská (Belba compta)
 195. pavonožka moravská (Belba patelloides)
 196. pavonožka tlustonohá (Belba corynopus)
 197. pavonožka (Belba sp.)
 198. pavoučík černý (Damaeus onustus)
 199. pavoučík nohatý (Paradamaeus clavipes)
 200. pavoučík ondulovaný (Hypodamaeus auritus)
 201. pavoučík štětkonohý (Spatiodamaeus verticilipes)
 202. pavoučík (Damaeus sp.)
 203. pavoučník přípotoční (Hypodamaeus riparius)
 204. pavouník polský (Amerus polonicus)
 205. perlonoženka nejmenší (Damaeobelba minutissima)
 206. perlonoženka obecná (Porobelba spinosa)
 207. perlonožka hladká (Metabelba pulverosa)
 208. perlonožka hrbolkatá (Metabelba papillipes)
 209. perlonožka karlštejnská (Metabelba rohdendorfi)
 210. perlonožka sblížená (Metabelba propexa)
 211. perlonožka (Metabelba sp.)
 212. podvlažník obecný (Platynothrus peltifer)
 213. podvlažník špinavý (Heminothrus targionii)
 214. prstníček válcovitý (Epilohmannia cylindrica)
 215. prstník velký (Eulohmannia ribagai)
 216. rovnožík lesní (Pantelozetes paolii)
 217. rovnožka luční (Banksinoma lanceolata)
 218. roztoskoč jižní (Zetorchestes falzonii)
 219. roztoskoč severní (Zetorchestes flabrarius)
 220. roztoskočík teplomilný (Microzetorchestes emeryi)
 221. savinečka bažinná (Suctobelbella palustris)
 222. savinečka dlouhonosá (Suctobelbella longirostris)
 223. savinečka drobná (Suctobelbella forsslundi)
 224. savinečka nosatá (Suctobelbella nasalis)
 225. savinečka obecná (Suctobelbella subcornigera)
 226. savinečka podobná (Suctobelbella similis)
 227. savinečka severská (Suctobelbella sarekensis)
 228. savinečka velká (Suctobelbella subtrigona)
 229. savinečka vidličnatá (Suctobelbella falcata)
 230. savinka královská (Suctobelba regia)
 231. savinka obecná (Suctobelba trigona)
 232. savinka síťovaná (Suctobelba reticulata)
 233. savinka větší (Suctobelba aliena)
 234. sklopinka lesklá (Mesoplophora pulchra)
 235. splošík znamenaný (Trhypochthonius tectorum)
 236. stepinožík zdobený (Licnodamaeus pulcherrimus)
 237. stromoník vějířový (Licneremaeus licnophorus)
 238. suchoníček africký (Passalozetes africanus)
 239. suchoníček prostřední (Passalozetes intermedius) [DD]
 240. suchoník obecný (Scutovertex minutus)
 241. suchoník travní (Scutovertex sculptus)
 242. štětičník pomoučený (Poroliodes farinosus)
 243. štětičník sploštělý (Platyliodes scaliger)
 244. štětičník stromový (Neoliodes theleproctus)
 245. štíhlonožík holenatý (Gymnodamaeus bicostatus)
 246. štíhlonožík síťovaný (Allodamaeus reticulatus)
 247. štíhlonožík stehenatý (Allodamaeus femoratus)
 248. štíhlonožík (Arthrodamaeus sp.)
 249. terčník chlupatý (Tritegeus bisulcatus)
 250. terčník obecný (Cepheus cepheiformis)
 251. terčník zubatý (Cepheus dentatus)
 252. úhledníček jižní (Protoribates lophotrichus)
 253. úhledníček plochý (Protoribates capucinus)
 254. úhledník panonský krátkobrvý (Haplozetes curtipilus)
 255. úhledník panonský panonský (Haplozetes vindobonensis)
 256. ušatík proměnlivý (Neoribates aurantiacus)
 257. veleterčník horský (Conoppia palmicinta)
 258. velsavinka evropská (Allosuctobelba grandis)
 259. vlažníček jamkovaný (Trimalaconothrus foveolatus)
 260. vlažníček obecný (Malaconothrus monodactylus)
 261. vlažníček velký (Trimalaconothrus maior)
 262. vlažník bažinný (Nothrus palustris)
 263. vlažník kapkovitý (Nothrus parvus)
 264. vlažník lesní (Nothrus silvestris)
 265. vlažník luční (Nothrus pratensis)
 266. vlažník německý (Nothrus borussicus)
 267. vlažník proměnlivý (Nothrus anauniensis)
 268. voděník mechový (Limnozetes sphagni)
 269. vodočník jezerní (Hydrozetes lacustris)
 270. záklopěnka drápkatá (Euphthiracarus monodactylus)
 271. záklopěnka drobná (Microtritia minima)
 272. záklopěnka kýlnatá (Acrotritia duplicata)
 273. záklopěnka obecná (Acrotritia ardua)
 274. záklopěnka odlišná (Protoribotritia abberans) [DD]
 275. záklopěnka prostřední (Mesotritia nuda)
 276. záklopěnka tečkovaná (Euphthiracarus cribrarius)
 277. záklopník drsný (Atropacarus striculus)
 278. záklopník dvojchlupý (Steganacarus herculeanus)
 279. záklopník krásný (Steganacarus applicatus)
 280. záklopník oblý (Phthiracarus piger)
 281. záklopník paličkatý (Atropacarus clavigerus)
 282. záklopník teplomilný (Steganacarus carinatus)
 283. záklopník velký (Steganacarus magnus)
 284. záklopník (Phthiracarus sp.)

 

2.3) Abecední seznam pancířníků Vysočiny podle vědeckých jmen

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 1. Achipteria coleoptrata - lesklohrotka obecná
 2. Achipteria nitens - lesklohrotka tmavá
 3. Acrogalumna longipluma - křídlanka dlouhobrvá (= pakřídlanka obecná)
 4. Acrotritia ardua - záklopěnka obecná
 5. Acrotritia duplicata - záklopěnka kýlnatá
 6. Adoristes ovatus - lodinka podlouhla
 7. Adoristes poppei - lodinka poppeiho
 8. Allodamaeus femoratus - štíhlonožík stehenatý
 9. Allodamaeus reticulatus - štíhlonožík síťovaný
 10. Allogalumna alamellae - křídlanka hladká
 11. Allogalumna neerlandica - křídlanka holandská (= pakřídlanka holandská)
 12. Allosuctobelba grandis - velsavinka evropská
 13. Amerus polonicus - pavouník polský
 14. Anachipteria deficiens - bezhrotka obecná
 15. Arthrodamaeus femoratus - štíhlonožík stehenatý
 16. Arthrodamaeus reticulatus - štíhlonožík síťovaný
 17. Arthrodamaeus sp. - štíhlonožík
 18. Atropacarus clavigerus - záklopník paličkatý
 19. Atropacarus striculus - záklopník drsný
 20. Autogneta longilamellata - lesinožka rovnoběžná
 21. Autogneta parva - lesinožka menší
 22. Autogneta willmanni - lesinožka willmannova
 23. Banksinoma lanceolata - rovnožka luční
 24. Belba compta - pavonožka horská
 25. Belba corynopus - pavonožka tlustonohá
 26. Belba patelloides - pavonožka moravská
 27. Belba sp. - pavonožka
 28. Berniniella bicarinata - drobnoženka dlanitá
 29. Berniniella sigma - drobnoženka podzemní
 30. Brachychochthonius cricoides - kratěnka síťovaná
 31. Brachychochthonius immaculatus - kratěnka hojná
 32. Brachychochthonius jacoti - kratěnka tečkovaná
 33. Brachychochthonius rostratus - kratěnka skvrnitá
 34. Brachychochthonius suecicus - kratěnka švédská
 35. Brachychochthonius zelawaiensis - kratěnka ozdobná
 36. Brachychthonius impressus - kratěnka znamenaná
 37. Caenobelba montana - pavonoženka podhorská
 38. Caleremaeus monilipes - krasoník zdobený
 39. Camisia biurus - hranitka dvojhrotá
 40. Camisia horrida - hranitka znamenaná
 41. Camisia segnis - hranitka sporá
 42. Camisia solhoeyi - hranitka horská [VU]
 43. Camisia spinifer - hranitka trnitá
 44. Carabodes (Klapperiches) willmanni - broučík drobný
 45. Carabodes areolatus - broučík jamkovaný
 46. Carabodes coriaceus - broučík kožitý
 47. Carabodes femoralis - broučík černý
 48. Carabodes labyrinthicus - broučík bludišťový
 49. Carabodes marginatus - broučík vroubený
 50. Carabodes ornatus - broučík zdobený
 51. Carabodes reticulatus - broučík síťovaný
 52. Carabodes rugosior - broučík drsný
 53. Carabodes sp. - broučík
 54. Carabodes subarcticus - broučík severní
 55. Carabodes tenuis - broučík štíhlý
 56. Cepheus cepheiformis - terčník obecný
 57. Cepheus dentatus - terčník zubatý
 58. Ceratoppia bipilis - ostronka dvojbrvá
 59. Ceratoppia quadridentata - orstronka zubatá
 60. Ceratoppia sexpilosa - ostronka šestibrvá
 61. Ceratozetella minima - paloučník drobný
 62. Ceratozetes gracilis - paloučník obecný
 63. Ceratozetes mediocris - paloučník ostruhatý
 64. Chamobates birulai - kuličník kulatý
 65. Chamobates borealis - kuličník světlý
 66. Chamobates cuspidatus - kuličník menší
 67. Chamobates pusillus - kuličník dvojbarevný
 68. Chamobates spinosus - kuličník tmavolesklý
 69. Chamobates subglobulus - kuličník největší
 70. Chamobates voigtsi - kuličník tmavý
 71. Conchogneta dalecarlica - lesinožka buková
 72. Conchogneta traegardhi - lesinožka větší
 73. Conoppia palmicinta - veleterčník horský
 74. Ctenobelba obsoleta - hřebenka obecná
 75. Ctenobelba pectinigera - hřebenka hřebenitá (= hřebenožka hřebenitá)
 76. Cultroribula bicultrata - dvojnehtíček hrotitý
 77. Cultroribula confinis - dvojnehtíček zavalitý
 78. Cymbaeremaeus cymba - palesoník stromový (= nelesoník stromový)
 79. Damaeobelba minutissima - perlonoženka nejmenší
 80. Damaeolus asperatus - drobnožík kudrnatý
 81. Damaeus crispatus - pavoučík kadeřavý
 82. Damaeus onustus - pavoučík černý
 83. Damaeus riparius - pavoučík přípotoční
 84. Damaeus sp. - pavoučík
 85. Diapterobates humeralis - loučník křídlatý
 86. Dissorhina ornata - drobnoženka trojkýlná
 87. Dometorina plantivaga - lučinka kmenová
 88. Dorycranosus acutus - lodinka zahrocená
 89. Dorycranosus splendens - lodinka sametová
 90. Edwardzetes edwardsi - mechovec úhledný
 91. Eniochthonius minutissimus - neštiříček drobný
 92. Epilohmannia cylindrica - prstníček válcovitý
 93. Eremaeus hepaticus - lesoník velký
 94. Eueremaeus oblongus - lesoníček podlouhlý
 95. Eueremaeus oblongus granulatus - lesoníček podlouhlý drsný
 96. Eueremaeus silvestris - lesoníček lesní
 97. Eulohmannia ribagai - prstník velký
 98. Eupelops acromios - drsoník drsnochlupý
 99. Eupelops hirtus - drsoník chlupatý
 100. Eupelops occultus - drsoník tečkovaný
 101. Eupelops plicatus - drsoník lesní
 102. Eupelops tardus - drsoník vlhkomilný
 103. Eupelops torulosus - drsoník obecný
 104. Euphthiracarus cribrarius - záklopěnka tečkovaná
 105. Euphthiracarus monodactylus - záklopěnka drápkatá
 106. Euzetes globulus - pancířník největší
 107. Fosseremus laciniatus - drobnožík promáčknutý
 108. Furcoribula furcillata - dvojnehtík krátký
 109. Fuscozetes setosus - mechovec chlupatý
 110. Galumna elimata - křídlanka oblá
 111. Galumna lanceata - křídlanka obecná
 112. Galumna obvia - křídlanka velká
 113. Galumna tarsipennata - křídlanka ušatá
 114. Globozetes longipilus - kuličník vlasatý
 115. Graptoppia foveolata - drobnožka jamkovaná
 116. Gustavia microcephala - gustávie kulovitá
 117. Gymnodamaeus bicostatus - štíhlonožík holenatý
 118. Gymnodamaeus helveticus – štíhlonožík helvetský
 119. Hafenrefferia gilvipes - kulinka velká
 120. Haplochthonius simplex - paokatík prostý
 121. Haplozetes curtipilus (= Haplozetes vindobonensis crutipilus) - úhledník krátkobrvý (= úhledník panonský krátkobrvý)
 122. Haplozetes vindobonensis (= Haplozetes vindobonensis vindobonensis) - úhledník panonský (= úhledník panonský pravý)
 123. Hemileius initialis - lučník bezkřídlý
 124. Heminothrus targionii - podvlažník špinavý
 125. Hermannia convexa - baninka velká
 126. Hermannia gibba - baninka lesní
 127. Hermanniella dolosa - komínka plástevní
 128. Hermanniella granulata - komínka zrnitá
 129. Hydrozetes lacustris - vodočník jezerní
 130. Hypochthoniella minutissima - neštiříček drobný
 131. Hypochthonius luteus - neštiřík luční (= neštiřík žlutý)
 132. Hypochthonius rufulus - neštiřík červenavý
 133. Hypodamaeus auritus - pavoučík ondulovaný
 134. Hypodamaeus riparius - pavoučník přípotoční
 135. Joshuella irregularis - Joshuela nepravidelná
 136. Jugatala angulata - mechovec hranatý
 137. Lauroppia falcata - dronožička lesní
 138. Lepidozetes singularis - lupiníček sličný
 139. Liacarus coracinus - lodinka obecná
 140. Liacarus nitens - lodinka dlouhohrotá
 141. Liacarus subterraneus - lodinka dvoubarvá
 142. Licneremaeus licnophorus - stromoník vějířový
 143. Licnodamaeus pulcherrimus - stepinožík zdobený
 144. Liebstadia humerata - lučinka bezkřídlá
 145. Liebstadia longior - lučinka plochá
 146. Liebstadia pannonica - lučinka panonská
 147. Liebstadia similis - lučinka obecná
  • Liebstadia similis subsp. longisetosa - lučinka obecná chlupatá
 148. Liebstadia willmanni - lučinka zploštělá
 149. Limnozetes sphagni - voděník mechový
 150. Liochthonius alpestris - kratěnka lesní
 151. Liochthonius brevis - kratěnka krátká
 152. Liochthonius evansi - kratěnka čepelovitá
 153. Liochthonius horridus - kratěnka chlupatá
 154. Liochthonius hystricinus - kratěnka naježená
 155. Liochthonius sellnicki - kratěnka sedlatá
 156. Liochthonius tuxeni - kratěnka Tuxenova
 157. Lucoppia burrowsi - pahrušenka drsná
 158. Malaconothrus monodactylus - vlažníček obecný
 159. Melanozetes meridianus - mechovec prostřední
 160. Melanozetes mollicomus - mechovec vlnatý
 161. Mesoplophora pulchra - sklopinka lesklá
 162. Mesotritia nuda - záklopěnka prostřední
 163. Metabelba papillipes - perlonožka hrbolkatá
 164. Metabelba propexa - perlonožka sblížená
 165. Metabelba pulverosa - perlonožka hladká
 166. Metabelba rohdendorfi - perlonožka karlštejnská
 167. Metabelba sp. - perlonožka
 168. Micreremus brevipes - palesoníček široký (= nelesoníček široký)
 169. Microppia minus - dronoženka nejmenší
 170. Microtritia minima - záklopěnka drobná
 171. Microzetorchestes emeryi - roztoskočík teplomilný
 172. Minunthozetes pseudofusiger - mechoníček tmavší
 173. Minunthozetes semirufus - mechoníček pruhovaný
 174. Mixochthonius pilososetosus - kratěnka chloupkovaná
 175. Moritzoppia keilbachi - drobnožička Keilbachova
 176. Moritzoppia neerlandica - drobnožička holandská
 177. Moritzoppia splendens - drobnožička lesklá
 178. Moritzoppia unicarinata - drobnožička paličkatá
 179. Multioppia glabra - padrobnožka hladká
 180. Mycobates parmeliae - mechoník lišejníkový
 181. Nanhermannia comitalis - krasohrotka hřebenitá
 182. Nanhermannia coronata - krasohrotka zdobená
 183. Nanhermannia elegantula - krasohrotka půvabná
 184. Nanhermannia komareki - krasohrotka česká
 185. Nanhermannia nana - krasohrotka obecná
 186. Nanhermannia sellnicki - krasohrotka severská
 187. Neobrachychthonius magnus - kratěnka velká
 188. Neoliochthonius piluliferus - kratěnka nejmenší
 189. Neoliodes theleproctus - štětičník stromový
 190. Neoribates aurantiacus - ušatík proměnlivý
 191. Nothrus anauniensis - vlažník proměnlivý
 192. Nothrus borussicus - vlažník německý
 193. Nothrus palustris - vlažník bažinný
 194. Nothrus parvus - vlažník kapkovitý
 195. Nothrus pratensis - vlažník luční
 196. Nothrus silvestris - vlažník lesní
 197. Odontocepheus elongatus - dlouhobroučík protáhlý
 198. Ophidiotrichus borussicus - ostrolupiník severský
 199. Ophidiotrichus connexus - ostrolupiník podobný
 200. Ophidiotrichus tectus - ostrolupiník západní
 201. Ophidiotrichus vindobonensis - ostrolupiník panonský
 202. Oppia denticulata - drobnožka velká
 203. Oppiella nova - drobnožička obecná
 204. Oribatella berlesei - ostrohrotka Berléseho
 205. Oribatella calcarata - ostrohrotka velká
 206. Oribatella quadricornuta - ostrohrotka tmavá
 207. Oribatella sexdentata - ostrohrotka ozubená
 208. Oribatula interrupta - hrušenka přerušená
 209. Oribatula tibialis - hrušenka obecná
 210. Pantelozetes paolii - rovnožík lesní
 211. Parachipteria punctata - pahrotka tečkovaná
 212. Parachipteria willmanni - pahrotka vlhkomilná
 213. Paradamaeus clavipes - pavoučík nohatý
 214. Passalozetes africanus - suchoníček africký
 215. Passalozetes intermedius - suchoníček prostřední [DD]
 216. Peloptulus phaenotus - drsoníček obecný
 217. Peloribates europeus - paúhledník chlupatý
 218. Pergalumna altera - křídlanka pruhovaná
 219. Pergalumna dorsalis - křídlanka nečetná
 220. Pergalumna formicaria - křídlanka mravencovitá
 221. Pergalumna myrmophila - křídlanka mravenčí
 222. Pergalumna nervosa - křídlanka síťkovaná
 223. Pergalumna willmanni - křídlanka luční
 224. Pergalumna sp. - křídlanka
 225. Phauloppia coineaui - pahrušenka úhledná
 226. Phauloppia lucorum - pahrušenka mechová
 227. Phauloppia pilosa - pahrušenka chlupatá
 228. Phauloppia rauschenensis - pahrušenka stromová
 229. Phthiracarus boresetosus - záklopník dlouhopaličkatý
 230. Phthiracarus piger - záklopník oblý
 231. Phthiracarus sp. - záklopník
 232. Pilogalumna crassiclava - křídlanka prostřední
 233. Pilogalumna tenuiclava - křídlanka vláhomilná (= pakřídlanka vláhomilná)
 234. Platyliodes scaliger - štětičník sploštělý
 235. Platynothrus peltifer - podvlažník obecný
 236. Porobelba spinosa - perlonoženka obecná
 237. Poroliodes farinosus - štětičník pomoučený
 238. Protoribates capucinus - úhledníček plochý
 239. Protoribates lophotrichus - úhledníček jižní
 240. Protoribotritia abberans - záklopěnka odlišná [DD]
 241. Punctoribates punctum - pastviník běžný
 242. Quadroppia monstruosa - hrbolka okrouhlá
 243. Quadroppia quadricarinata - hrbolka obecná
 244. Ramusella clavipectinata - drobnožka žlutavá
 245. Ramusella elliptica - drobnožka oválná
 246. Rhinoppia obsoleta - drobnožička holá
 247. Rhinoppia subpectinata - drobnožička široká
 248. Rhysotritia ardua - záklopěnka obecná
 249. Scheloribates ascendens - lučník kůrový
 250. Scheloribates laevigatus - lučník obecný
 251. Scheloribates latipes - lučník široký
 252. Scheloribates pallidulus - lučník menší
 253. Scutovertex minutus - suchoník obecný
 254. Scutovertex sculptus - suchoník travní
 255. Spatiodamaeus verticilipes - pavoučík štětkonohý
 256. Sphaerozetes orbicularis - mechovec stromový
 257. Sphaerozetes piriformis - mechovec hruškovitý
 258. Sphaerozetes tricuspidatus - mechovec vlhkomilný
 259. Steganacarus applicatus - záklopník krásný
 260. Steganacarus carinatus - záklopník teplomilný
 261. Steganacarus csiszarae - záklopník štětobrvý
 262. Steganacarus herculeanus - záklopník dvojchlupý
 263. Steganacarus magnus - záklopník velký
 264. Suctobelba aliena - savinka větší
 265. Suctobelba regia - savinka královská
 266. Suctobelba reticulata - savinka síťovaná
 267. Suctobelba trigona - savinka obecná
 268. Suctobelbata truncicola - pasavinka podkorní
 269. Suctobelbella falcata - savinečka vidličnatá
 270. Suctobelbella forsslundi - savinečka drobná
 271. Suctobelbella longirostris - savinečka dlouhonosá
 272. Suctobelbella nasalis - savinečka nosatá
 273. Suctobelbella palustris - savinečka bažinná
 274. Suctobelbella sarekensis - savinečka severská
 275. Suctobelbella similis - savinečka podobná
 276. Suctobelbella subcornigera - savinečka obecná
 277. Suctobelbella subtrigona - savinečka velká
 278. Tectocepheus knuellei - pabroučík Knulleův
 279. Tectocepheus minor - pabroučík menší
 280. Tectocepheus sarekensis (= Tectocepheus velatus sarekensis) - pabroučík jamkovaný (= pabroučík obecný jamkovaný)
 281. Tectocepheus velatus (= Tectocepheus velatus velatus) - pabroučík obecný (= pabroučík obecný pravý)
 282. Trhypochthonius tectorum - splošík znamenaný
 283. Trichoribates novus - mechovec velký
 284. Trichoribates rotundatus - mechovec horský
 285. Trichoribates trimaculatus - mechovec obecný
 286. Trimalaconothrus foveolatus - vlažníček jamkovaný
 287. Trimalaconothrus maior - vlažníček velký
 288. Tritegeus bisulcatus - terčník chlupatý
 289. Xenillus clypeator - palodinka široká
 290. Xenillus tegeocranus - palodinka obecná
 291. Zetorchestes falzonii - roztoskoč jižní
 292. Zetorchestes flabrarius - roztoskoč severní
 293. Zygoribatula excavata - hrušenka vrásčitá
 294. Zygoribatula exilis - hrušenka mechová
 295. Zygoribatula frisiae - hrušenka suchomilná

 

3) Studované lokality

 • Pod Trojanem, GPS 49°27'03,7"N, 15°28'37,5"E, nadmořská výška 593 m, luční rašeliniště, okrajová podmáčená smrčina s vtroušenou borovicí a břízou - nalezeno celkem 52 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Eueremaeus oblongus granulatus (Mihelčič, 1955), Hydrozetes lacustris (Michael, 1882), Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958), Liochthonius tuxeni (Forsslund, 1957), Microtritia minima (Berlese, 1904), Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931.
 • U Šeredů, GPS 49°25'43,7"N, 15°27'01,7"E, nadmořská výška 582 m, luční rašeliniště s porostem suchopýru - nalezeno celkem 53 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Anachipteria deficiens Grandjean, 1932), Belba compta (Kluczynski, 1902), Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • PP Ještěnice, GPS 49°15'55,5"N, 15°20'07,1"E, nadmořská výška 702 m, malé luční rašeliniště obklopené podmáčeným lesem, kód USOP 838 - nalezeno celkem 70 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Anachipteria deficiens Grandjean, 1932), Belba compta (Kluczynski, 1902), Camisia solhoeyi Colloff, 1993, Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Ceratoppia sexpilosa Willmann, 1938, Conoppia palmicinta (Michael, 1880), Edwardzetes edwardsi (Nicolet, 1855), Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839), Hydrozetes lacustris (Michael, 1882), Jugatala angulata (C.L.Koch, 1840), Limnozetes sphagni (Michael, 1880), Microtritia minima (Berlese, 1904), Nothrus pratensis Sellnick, 1928, Suctobelba aliena Moritz, 1970, Suctobelba reticulata Moritz, 1970, Suctobelbata truncicola (Forsslund, 1942), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941), Trichoribates rotundatus Willmann, 1939, Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931, Trimalaconothrus maior (Berlese, 1910).
 • PR Doupský a Bažantka, GPS 49°14'00,4"N, 15°25'30,7"E, nadmořská výška 598 m, rašeliniště, kód USOP 717 - nalezeno celkem 55 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Ceratoppia sexpilosa Willmann, 1938, Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Hydrozetes lacustris (Michael, 1882), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Limnozetes sphagni (Michael, 1880), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941), Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931, Trimalaconothrus maior (Berlese, 1910).
 • PR Kladinský potok, GPS 49°26'48,2"N, 15°19'43,9"E, nadmořská výška 550 m, luční rašeliniště a podmáčená smrčina s vtroušeným dubem na okraji rašeliniště, kód USOP 1647 - nalezeno celkem 46 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Eupelops acromios (Hermann, 1804), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Odontocepheus elongatus (Michael, 1879).
 • NPR Žákova hora, GPS 49°39'18"N, 15°34'44"E, nadmořská výška 805m, původní starý jedlo-bukový prales, kód USOP 537 - nalezeno celkem 98 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Brachychochthonius cricoides (Weis-Fogh, 1948), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Conchogneta traegardhi (Forsslund, 1947), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Haplochthonius simplex (Willmann, 1930), Nanhermannia sellnicki Forsslund, 1958, Neobrachychthonius magnus Moritz, 1976, Neoliochthonius piluliferus (Forsslund, 1942), Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950), Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • Velký Špičák (původní NPR), GPS 49°18'41"N, 15°30'40"E, nadmořská výška 734 m, starý bukový les s vtroušeným javorem klenem ve vrcholové partii rezervace, kód USOP 503 - celkem nalezeno 40 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914), Passalozetes africanus Grandjean, 1932, Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953.
 • V Klučí (původní PR, nyní součást rozšířené NPR Velký Špičák), GPS 49°18'38.92"N, 15°31'30.23"E, nadmořská výška 683 m, pralesovitá bučina s javorem a lípou, kód USOP 1887 - celkem nalezeno 25 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Belba sp., Brachychochthonius rostratus (Jacot, 1936), Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953.
 • Velký Špičák - západ, GPS 49°18'45.19"N, 15°30'08.99"E, nadmořská výška 662 m, dubový porost se smrkem - celkem nalezeno 30 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Brachychthonius impressus Moritz, 1976, Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Tectocepheus knuellei Vaněk, 1960.
 • Velký Špičák - sever, GPS 49°19'33.72"N, 15°31'01.26"E, nadmořská výška 655 m, bučina s hustým bukovým podrostem - celkem nalezeno 45 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Brachychthonius impressus Moritz, 1976, Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Tectocepheus knuellei Vaněk, 1960.
 • mezi Velkým Špičákem a Klučím, GPS 49°18'36.37"N, 15°31'12.13"E, nadmořská výška 695 m, bučina s vtroušeným smrkem - celkem nalezeno 40 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Phthiracarus sp., Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • Velký Špičák - jih, GPS 49°17'54.60"N, 15°31'16.22"E, nadmořská výška 643 m, smrková monokultura s podrostem malých smrčků - celkem nalezeno 44 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Brachychthonius impressus Moritz, 1976, Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839), Metabelba sp., Phthiracarus sp., Steganacarus herculeanus Willmann, 1953.
 • Pod Klučím, GPS 49°18'01.48"N, 15°31'23.48"E, nadmořská výška 679 m, dubový les s příměsí buku - celkem nalezeno 32 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • U Tomanova lesa, GPS 49°18'01.38"N, 15°33'02.78"E, nadmořská výška 592 m, vzrostlý smrkový les - cekem nalezeno 37 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Metabelba sp., Nothrus parvus (Sitnikova, 1975), Phthiracarus sp., Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • PP Černá blata, GPS 48°58'17"N, 15°44'23"E, nadmořská výška 522 m, přirozený bukový porost, kód USOP 1413 - celkem nalezeno 45 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Liebstadia pannonica (Willmann, 1951), Mesoplophora (Parplophora) pulchra Sellnick, 1928, Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • PP U Lusthausu, GPS 48°59'13"N, 15°46'28"E, nadmořská výška 443 m, potoční luh s porosty olše, kód USOP 1417 - celkem nalezeno 48 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Damaeus sp., Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953.
 • PR Habrová seč, GPS 48°59'40"N, 15°45'55"E, nadmořská výška 467 m, smíšený les s převahou buku a habru, kód USOP 1304 - celkem nalezeno 46 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Amerus polonicus (Kulczynski, 1902), Atropacarus clavigerus (Berlese, 1904), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • PR Luh u Telče, GPS 49°11'24"N, 15°26'01"E, nadmořská výška 540 m, lužní les, kód USOP 834 - celkem nalezeno 96 pancířníků druhů.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Damaeolus asperatus (Berlese, 1904), Damaeus sp., Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Mycobates parmeliae (Michael, 1884), Scheloribates ascendens Weigmann et Wunderlee, 1990, Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Tectocepheus knuellei Vaněk, 1960, Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953, Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839.
 • PR Roštýnská obora, GPS 49°15'07"N, 15°25'37"E, nadmořská výška 678 m, bukový les s javorem klenem a smrkem ztepilým, kód USOP 652 - celkem nalezeno79 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Damaeus sp., Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Graptoppia foveolata (Paoli, 1908), Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Mesoplophora (Parplophora) pulchra Sellnick, 1928, Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Steganacarus herculeanus Willmann, 1953, Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950).
 • PP Hájky, GPS 49°06'48"N, 15°48'46"E, nadmořská výška 482 m, starý lipový porost, kód USOP 870 - celkem nalezeno 63 druhů.
  • Faunisticky významné nálezy: Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839).
 • NPR Mohelenská hadcová step, GPS 49°06'23"N, 16°11'21"E, nadmořská výška346 m, kavylová step na hadcovém podkladu, kód USOP 249 - celkem nalezeno 65 druhů pancířníků a dohromady zjištěno 92 druhů.
  • Faunisticky významné nálezy: Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Allodamaeus femoratus (C.L.Koch, 1839), Allodamaeus reticulatus (Berlese, 1910), Camisia horrida (Hermann, 1804), Camisia segnis (Hermann, 1804), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Eueremaeus oblongus granulatus (Mihelčič, 1955), Eupelops acromios (Hermann, 1804), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Haplozetes curtipilus Kunst, 1977, Haplozetes vindobonensis Willmann, 1935, Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Joshuella irregularis (Bayartogtokh et Schatz, 2009), Jugatala angulata (C.L.Koch, 1840), Lepidozetes singularis Berlese, 1910, Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Mesotritia nuda (Berlese, 1887), Mycobates parmeliae (Michael, 1884), Neoliodes theleproctus (Hermann, 1804), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Odontocepheus elongatus (Michael, 1879), Oppia denticulata (Canestrini et Canestrini, 1882), Oribatella calcarata (C.L.Koch, 1835), Passalozetes africanus Grandjean, 1932, Passalozetes intermedius Mihelčič, 1954, Peloptulus phaenotus (C.L.Koch, 1841), Peloribates europeus Willmann, 1935, Pergalumna dorsalis (C.L.Koch, 1836), Pergalumna formicaria (Berlese, 1914), Pergalumna myrmophila (Berlese, 1914), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Scheloribates ascendens Weigmann et Wunderlee, 1990, Sphaerozetes orbicularis (C.L.Koch, 1836), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839.
 • NPR Dářko, GPS 49°06'49"N, 15°48'43"E, nadmořská výška 480 m, rozsáhlé blatkové rašeliniště, kód USOP 2473 - celkem nalezeno 31 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Ceratozetella minima (Sellnick, 1928), Nothrus pratensis Sellnick, 1928, Suctobelbella longirostris (Forsslund, 1941).
 • PR Údolí Oslavy a Chvojnice, GPS 49° 8' 12"N, 16° 14' 00"E, nadmořská výška 485 m, xerotermní les, u potoka, kód USOP 624 - celkem nalezeno 75 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Camisia segnis (Hermann, 1804), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Damaeolus asperatus (Berlese, 1904), Dorycranosus splendens (Coggi, 1898), Eulohmannia ribagai Berlese, 1910, Globozetes longipilus Sellnick, 1928, Gymnodamaeus bicostatus (C.L.Koch, 1836), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Liacarus nitens (Gervais, 1844), Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Mesotritia nuda (Berlese, 1887), Microtritia minima (Berlese, 1904), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Pergalumna sp., Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839, Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • Z svah vrchu Melechov, GPS 49°38'47"N, 15°18'37"E, nadmořská výška 626 m, vzrostlá bučina obklopená kulturní smrčinou, přírodní park - celkem nalezeno 26 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Mesotritia nuda (Berlese, 1887).
 • PR Stvořidla, GPS 49°39'58"N, 19°18'49"E, nadmořská výška 388 m, javorový les na pravém břehu Sázavy, kód USOP 425 - celkem nalezeno 39 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Conchogneta traegardhi (Forsslund, 1947), Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839.
 • PR Velká a malá olšinka, GPS 49°46'12"N, 15°20'53"E, nadmořská výška 503 m, stará vzrostlá olšina, kód USOP 719 - celkem nalezeno 29 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • Vápencový lom u Jemnice, GPS 49°00'01,3"N, 15°34'05"E, nadmořská výška 459 m, smíšený les s borovicí - celkem nalezeno 41 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Pergalumna sp., Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Zygoribatula excavata (Berlse, 1916).
 • navrhovaná PR Výrova skála - Kloubouček, GPS 49°02'22"N, 16°07'21,5"E, nadmořská výška 320 m, stará vzrostlá dubová habřina s podrostem netýkavky - celkem nalezeno 75 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Arthrodamaeus sp., Camisia biurus (C.L.Koch, 1839), Carabodes (Klapperiches) willmanni Bernini, 1975, Carabodes sp., Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900), Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Microtritia minima (Berlese, 1904), Peloribates europeus Willmann, 1935, Pergalumna dorsalis (C.L.Koch, 1836), Pergalumna sp., Phauloppia pilosa (C.L.Koch, 1841), Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Steganacarus magnus (Nicolet, 1855), Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896), Trichoribates novus (Sellnick, 1928), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • okolí zříceniny hradu Holoubek, GPS 49°10'16,7"N, 16°02'59,5"E, nadmořská výška 396 m, dubová habřina s příměsí buku - celkem nalezeno 50 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Adoristes poppei (Oudemans, 1906), Allosuctobelba randis (Paoli, 1908), Camisia horrida (Hermann, 1804), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Globozetes longipilus Sellnick, 1928, Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Liacarus subterraneus (C.L.Koch, 1844), Ophidiotrichus vindobonensis Piffl, 1961, Pergalumna altera (Oudemans, 1915), Platyliodes scaliger (C.L.Koch, 1840), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zetorchestes falzonii Coggi, 1898.
 • Třebíč, Na kopcích, GPS 49°13'00.70"N, 15°54'11.76"E, nadmořská výška 405 m, xerofilní trávníky na výslunných skalkách s roztroušenými porosty akátu - celkem nalezeno 18 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Camisia horrida (Hermann, 1804), Dometorina plantivaga (Berlese, 1895), Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898), Passalozetes africanus Grandjean, 1932, Peloptulus phaenotus (C.L.Koch, 1841), Pergalumna altera (Oudemans, 1915), Pilogalumna crassiclava (Berlese, 1914), Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896), Trichoribates novus (Sellnick, 1928).
 • Třebíč, Týnské údolí pod Vodovodním rybníkem, GPS 49°13'21.3"N, 15°52'41.7"E, nadmořská výška 437 m, smíšený porost smrky, borovice a javoru klenu poblíž potoka - celkem nalezeno 42 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Achipteria nitens (Nicolet, 1855), Allogalumna alamellae (Jacot, 1935), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Mesotritia nuda (Berlese, 1887), Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Poroliodes farinosus (C.L.Koch, 1839), Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839, Zygoribatula frisiae (Oudemans, 1900).
 • NPP Švařec, GPS 49°31'28.66"N, 16°21'06.49"E, nadmořská výška 446 m, xerofilní opuštěné pastviny zarůstající porostem jalovce, kód USOP 943 - celkem nalezeno 43 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Camisia segnis (Hermann, 1804), Ctenobelba pectinigera (Berlese, 1908), Cultroribula confinis (Berlese, 1908), Dorycranosus acutus Pschorn-Walcher, 1951, Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Moritzoppia keilbachi (Moritz, 1969), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Oribatula interrupta (Willmann, 1939), Peloptulus phaenotus (C.L.Koch, 1841), Pilogalumna crassiclava (Berlese, 1914), Ramusella elliptica (Berlese, 1908), Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953.
 • PR Zlatá louka, GPS 49°42'36"N, 15°46'40"E, nadmořská výška 554 m, středně starý porost javoru klenu a slatiniště, vlhké louky a olšiny, kód USOB 1671 - celkem nalezeno 65 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Banksinoma lanceolata (Michael, 1885), Brachychochthonius jacoti (Evans, 1952), Carabodes reticulatus Berlese, 1913, Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Mycobates parmeliae (Michael, 1884), Nanhermannia comitalis Berlese, 1916, Nothrus pratensis Sellnick, 1928, Phauloppia rauschenensis (Sellnick, 1908), Scheloribates ascendens Weigmann et Wunderlee, 1990, Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Sphaerozetes tricuspidatus Willmann, 1923, Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • PR Údolí Doubravy, GPS 49°42'53"N, 15°42'50"E, nadmořská výška 521 m, suťový smíšený les v ostře zaříznutém údolí řeky s porosty smrku, buku a jedle, kód USOP 960 - celkem nalezeno 73 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Caenobelba montana (Kulczynski, 1902), Camisia spinifer (C.L.Koch, 1835), Cepheus dentatus (Michael, 1888), Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905), Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855), Furcoribula furcillata (Nordenskiold, 1901), Globozetes longipilus Sellnick, 1928, Hermannia convexa (C.L.Koch, 1839), Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882), Microtritia minima (Berlese, 1904), Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914), Protoribotritia abberans (Maerkel et Mayer, 1959), Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855), Steganacarus applicatus (Sellnick, 1920).
 • PP Chuchelská stráň, GPS 49°48'32"N, 15°37'33"E, nadmořská výška 392 m, teplomilná travinná společenstva sveřepových luk s mozaikou křovin, kód USOP 2188 - celkem nalezeno 32 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Ctenobelba pectinigera (Berlese, 1908), Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904), Eupelops acromios (Hermann, 1804), Eupelops tardus (C.L.Koch, 1835), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Heminothrus targionii (Berlese, 1885), Hypochthonius luteus Oudemans, 1917, Liebstadia pannonica (Willmann, 1951), Lucoppia burrowsi (Michael, 1890), Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898), Nothrus anauniensis (Canestrini et Fanzago, 1876), Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896).
 • PR Jechovec, GPS 49°10'39"N, 15°34'31"E, nadmořská výška 609 m, rozsáhlá stará olšina s porosty bledule jarní, kód USOP 709 - nalezeno celkem 32 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Hafenrefferia gilvipes (C.L.Koch, 1839), Liebstadia pannonica (Willmann, 1951).
 • PP Přední skála, GPS 49°21'25"N, 15°25'05"E, nadmořská výška 668m, suťová jedlo-bučina se smrkem se skalními výchozy, kód USOP 828 - nalezeno celkem 38 druhů pancířníků.
  • Faunisticky významné nálezy: Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908), Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905), Chamobates birulai (Kulczynski, 1902), Chamobates spinosus Sellnick, 1928, Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882).

 

4) Nejvýznamnější lokality pancířníků Kraje Vysočina

 • Žákova hora (NPR): Lokalita s nejvyšším počtem zjištěných druhů pancířníků na Vysočině - celkem 99. Byly zde nalezeny druhy charakteristické pro klimaxové jedlo-bukové pralesy střední Evropy, včetně velmi vzácných druhů. Haplochthonius simplex je nový nález pro faunu České republiky. Počet vzácných a ojedinělých druhů neopovídá zcela zjištěné velké druhové bohatosti. Důvodem je pravděpodobně dlouhodobé studium jedlobukových pralesů ve střední Evropě a také to, že se jedná o poměrně častý typ chráněného biotopu ve střední Evropě.
 • Mohelenská hadcová step (NPR): Nejlépe oribatologicky prokoumaná lokalita Vysočiny odkud bylo celkem určeno 65 druhů v našem výzkumu. Spolu s dalšími 27 druhy, jejichž výskyt je uváděn v odborné literatuře, bylo na lokalitě zjištěno celkem 92 druhů pancířníků. Tato lokalita je zcela výjimečná také počtem ve střední Eropě vzácných a ojedinělých druhů pancířníků. Nalezený druh Joshuella irregularis je zatím znám kromě NPR Mohelenská hadcová step pouze z locus typicus (Möty, Tyrolsko) v Rakousku, odkud byl před nedávnem popsán v rámci rodu Gymnodamaeus (Bayartogtokh et Schatz 2009). Vzácné a ojedinělé druhy jsou většinou xerofilní a termofilní s centrem rozšíření ve Středomoří.
 • Švařec (NPP): Lokalita s výskytem vzácných a ojedinělých xerofilních druhů.
 • Chuchelská stráň (PP): Lokalita s výskytem vzácných a ojedinělých xerofilních druhů.
 • Ještěnice (PP): Velmi zajímavá fauna pancíčníků z mnoha hygrofilními a tyrfofilními druhy, kteří se zde vyskytují na poměrně malém rašeliništi. Je zajímavé, že se zde vyskytovalo výrazně více vzácných tyrfofilních a hygrofilních druhů pancířníků, než na plošně dalko větších rašeliništích jako NPR Dářko a PR Chvojnov.
 • Luh u Telče (PR): Lokalita s vyšším počtem vzácných a ojedinělých druhů cenných z ochranářského hlediska.
 • Údolí Oslavy a Chvojnice (PR): Lokalita s vyšším počtem vzácných a ojedinělých druhů cenných z ochranářského hlediska.
 • Výrova skála: Lokalita s vyšším počtem vzácných a ojedinělých druhů cenných z ochranářského hlediska.

 

5) Metodika

Metodika odběru, extrakce a preparace vzorků:

Půdní vzorky byly odebírány pomocí válcové ocelové půdní sondy o pracovní ploše 10 cm2, do hloubky 10 cm, vždy 5 dílčích půdních vzorků z každé zkoumané odběrové plochy. Sondu tvoří vnější ocelový plášť s vnitřní podélně dělenou vložkou z umělé hmoty, umožňující získání neporušeného půdního monolitu. Jednotlivé dílčí vzorky byly uzavřeny do označených igelitových sáčků, zabraňujících vysychání odebraných vzorků a urychleně převezeny do laboratoře.

K extrakci půdních roztočů z odebraných půdních vzorků byl použit vysoce účinný „high gradient“ termoeklektor modifikovaný podle Marshalla (1972). Vlastní tepelná extrakce byla prováděna celkem 5 dnů, první den při povrchové teplotě vzorků 25 °C, druhý den 27 °C, třetí den 30 °C, čtvrtý den 33 °C a pátý den 40 °C, dlouhodobá expozice při této teplotě je pro většinu středoevropských druhů pancířníků spolu s nízkou půdní vlhkostí letální (Madge 1964). Průměrná účinnost použitého eklektoru při těchto optimálních teplotách pro extrakci byla experimentálně určena pro adultní stadia půdních pancířníků na 93,5 %. Jako fixační roztok v podstavných nádobách byl použit nasycený vodný roztok kyseliny pikrové, který kromě konzervace tkání, způsobí jejich nabarvení dožluta a tím možnost pozorování zvláště juvenilních stádií po následném prosvětlení. Vyextrahovaní pancířníci byli odfiltrováni z roztoku kyseliny pikrové pomocí frity a převedeni do epruvet s 80% denaturovaným etanolem a varem zbaveni tukového tělesa. Počítání a třídění půdních roztočů bylo prováděno pod preparačním mikroskopem. Vytřídění pancířníci byli před determinací prosvětleni za studena v přechodných mikroskopických preparátech v 80% kyselině mléčné.

Vlastní druhová determinace byla prováděna jednotlivě na podložním skle s jamkou, neboť bylo nutné pozorovat určované jedince z různých stran a úhlů. V některých taxonomicky obtížných případech bylo nutno jedince šetrně rozčlenit a vypitvat obtížně pozorovatelné části těla. Z preparovaných jedinců a jejich částí byly zhotoveny trvalé mikroskopické preparáty v chloralhydrátovém mediu Liqude Svan s rámečkem z kanadského balzámu. Určení jedinci byli uloženi v glycerolu v Terasakiho mikrotitračních destičkách ve srovnávací sbírce půdních roztočů v ÚPB v Českých Budějovicích.

Při vlastní determinaci jsem požíval některé souborné determinační klíče (Sellnick 1928, 1960, Willmann 1931, Kunst 1971, Giljarov a kol. 1975, Balogh a Mahunka 1983, Perez-Inigo 1997, Weigmann 2006). Správnost určení byla verifikována srovnáním s originálním popisem nebo redescripcí druhu v novější taxonomické literatuře.

Zkoumané lokality:

U přehledu zkoumaných lokalit je vždy uveden celkový počet druhů a výčet druhů vzácných a ojedinělých, který zkoumanou lokalitu charakterizuje z hlediska jejího významu pro ochranu přírody a biodiversity půdních roztočů.

Literatura:

 • Balogh J. et Mahunka S., 1983: Primitive oribatids of the Palaerctic Region. - Akademia Kiado, Budapest, 372 p.
 • Bayartogtokh B. et Schatz H., 2009: Two new species of the genus Gymnodamaeus (Acari: Oribatida: Gymnodamaeidae) from Tyrol (Austria) with remarks on diversity and distribution of the known species. Revue Suisse de Zoologie, 116(1): 31-51.
 • Beare M. H., Parmelee R. W., Hendrix P. F., Cheng W., Coleman D. C. et Crossley D. A. jr., 1992: Microbial and faunal interractions and effects on litter nitrogen and decomposition in agroecosystems. Ecological Monographs, 62: 569-591.
 • Behan-Pelletier V. M., 1999: Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication. Agriculture, Ecosystems and Environment, ýč: 411-423.
 • Fujikawa T., 1974: Comparison among oribatid fauna from different microhabitats in forest floor. Applied Entomology and Zoology, 9: 105-114.
 • Giljarov M.S. [ed.], 1975: Opredelitel obitajuščich v počve kleščej. Sarcoptiformes. - Nauka, Moscow, 492 p.
 • Heneghan |L., Coleman D. C., Zhou X., Crossley D. A. jr., Haines B. L., 1999: Soil microarthropod contributions to decomposition dynamics: tropical-temperate comparisons of a single substrate. Ecology, 80: 1873-1882.
 • Jagemann E., 1952: Analysis of mite fauna (Acarina) of ant nests from some steppe regions of South and South-West Moravia. Dissertation thesis, Masaryk University, Brno, 104 pp.
 • Kunst M., 1956: Nanhermannia komareki n.sp. eine neue Oribatiden-Art aus Böhmen (Acarina: Oribatei). Věst. Čs. spol. Zool. 20: 267a-272.
 • Kunst M., 1968: Mites of the superorder Oribatei of Czechoslovakia, Volume 1 - 6. Second doctorate thesis, Charles University, Prague, 1548pp.
 • Kunst M., 1971: Nadkohorta pancířníci - Oribatei. In: Daniel M., Černý V. [eds.], Klíč zvířeny ČSSR, Vol. IV. - Academia, Praha, pp. 531 - 580.
 • Kunst M., 1977: Die Gattung Haplozetes in der Tsechoslowakei (Acari: Oribatei). Věst. Čs. spol. Zool. 41: 185-194.
 • Luxton M., 1972: Studies on the oribatid mites of a Danish beech wood soil. Nutritional biology. Pedobiologia, 12: 434-463.
 • Madge D.S., 1964: The humidity reactions of oribatid mites. - Acarologia, 6(2): 566-591.
 • Maraun M., Visser S. et Scheu S., 1998: Oribatid mites enhance the recovery of the microbial community after a strong disturbance. Applied Soil Ecology, 9: 175-181.
 • Marshall V.G., 1972: Comparison of two methods of estimating efficiency of funnel extractors for soil microarthropods. Soil Biology nadn Biochemistry, 4: 417-426.
 • Mazancová H., 1989: Oribatid mite ecology of meadows in Kamenice nad Lipou environs. Diplom thesis, Charles University, Prague, 90 pp. (in Czech).
 • Moore J.C., Walter D.C. et Hunt H.W., 1988: Arthropod regulation of micro- and mesobiota in below-ground detrital food webs. Annual Review of Entomology, 33: 419-439.
 • Norton R.A., 1985: Aspects of the biology and systematics of soil arachnids, particularly saprophagous and mycophagous mites. Quaestiones Entomologicae, 21: 523-541.
 • Perez-Inigo C., 1997: Acari, Oribatei, Gymnonota I, In: Ramos M. A. [ed.], Fauna Iberica, vol. 9. - Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 374 p.
 • Schatz H., 2002: Die Oribatidenliteratur und die beschreibenen Oribatidenarten (1758-2001) Eine Analyse. Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseum Gorlitz, 74: 37-45.
 • Schneider S.K., Migge S., Norton R.A., Scheu S., Langel R., Reineking A. et Maraun M., 2004: Trophic niche differentiation in soil microarthropods (Oribatida, Acari) evidence from stable isotope rations (15N/14N). Soil Biology and Biochemistry, 36: 1769-1774.
 • Seastedt T.R. et Crossley jr. D.A., 1988: Soil arthropods and their role in decomposition and mineralization processes. In: Swank, W.T., Crossley jr., D.A. (eds,): Ecological Studies, 66. Forest Hydrology and Ecology at Coweeta, Athens, Georghia, USA, pp. 233-244.
 • Sellnick M., 1928: Formenkreis: Hornmilbenart, Oribatei. In: Brohmer J., Ehrman K., Ulmer C. [eds.], Die Tierwelt Mitteleuropas, Vol. 3(9). - Jena, 42 p.
 • Sellnick M., 1960: Oribatei. In: Brohmer J., Ehrman K., Ulmer C. [eds.], Die Tierwelt Mitteleuropas, Vol. 3(4). - Berlin, pp. 45-136.
 • Siepel H., 1996: The importance of unpredictable and short-term environmental extremes for biodiversity in oribatid mites. Biodiversity Letters, 3: 26-34.
 • Starý J., 2000a: List of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Bohemia, Czech Republic. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 129 – 154.
 • Starý J., 2000b: List of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Moravia, Czech Republic. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 155 – 173.
 • Stralen van N.M. et Verhoef H.A., 1997: The development of a bioindicator systém for soil acidity based on arthropod pH preferences. Journal of Applied Ecology, 34: 217-232.
 • Tajovský K., Starý J. et Pižl V., 2014: Půdní fauna rašeliniště Chvojnov. – Ms., depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině: 1–28, online: www.prirodavysociny.cz.
 • Walter D.E. et Proctor H.C., 1999: Mites: ecology, evolution, and behaviour. University of New South Wales Press Ltd., Sydney, Australia.
 • Weigmann G., 2006: Hornmilben (Oribatida). Acari, Actinotrichida. In: Die Tierwelt Deutschlands, Vol. 76. - Goecke & Evers, Keltern, 520 pp.
 • Willmann K., 1931: Moosmilben oder Oribatiden (Oribatei). In: Die Tierwelt Deutschlands, Vol. 22. - Dortmund, pp. 79-200.
 • Winkler J.R., 1957a: Chapters on classification of Oribatid Mites of Czechoslovakia I-IV. (Acari: Oribatoidea). Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Prag. 2: 115-130.
 • Winkler J.R., 1957b: Notes on bionomics and ecology of moss-mites I. (Acari:Oribatei). Proc. Ent. Soc. Wash. 59(4): 190-191.

 

Seznam, výskyt a rozšíření pancířníků (Oribatida) v Kraji Vysočina bylo zpracováno v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Součástí je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Josef Starý, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i, Ústavem půdní biologie.

 

Systematické zařazení roztočů (Acari)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Protostomia – prvoústí

            XIII) Ecdysozoa

             XIV) Panarthropoda

              XV) Arthropoda – členovci

               XVI) Chelicerata – klepítkatci

                XVII) Euchelicerata (= Arachnida) – pavoukovci

                 XVIII) Micrura

                  XIX) Acari – roztoči

                   XX) Acariformes – praví roztoči

                    XXI) Sarcoptiformes – zákožky

                     XXII) Oribatida – pancířníci

 

                  XIX) Acari – roztoči

                   XX) Acariformes – praví roztoči

                    XXI) Sarcoptiformes – zákožky

                     XXII) Astigmatina / Astigmata – zákožkovci

                      XXIII) Psoroptidia – prašivky

                       XXIV) Psoroptoidea – prašivkoví / Sarcoptoidea – zákožkoví

                        XXV) Sarcoptidae – zákožkovití

 • Sarcoptes scabiei – zákožka svrabová

 

                  XIX) Acari – roztoči

                   XX) Acariformes – praví roztoči

                    XXI) Trombidiformes – sametky

                     XXII) Prostigmata – sametkovci

                      XXIII) Eriophyidae – vlnovníkovití

 • Eriophyes tiliae – vlnovník lipový

 

                      XXIII) Hygrobatidae – vodulkovití

 • Hygrobates longipalpis – vodulka obecná

 

                      XXIII) Unionicolidae – mlžovkovití

 • Unionicola sp. – mlžovka

 

                  XIX) Acari – roztoči

                   XX) Parasitiformes – parazitující roztoči

                    XXI) Ixodida – klíšťata

                     XXII) Ixodidae – klíšťatovití

 • Ixodes ricinus – klíště obecné

 

                  XIX) Acari – roztoči

                   XX) Parasitiformes – parazitující roztoči

                    XXI) Mesostigmata čmelíkovci

                     XXII) Varroidae – kleštíkovití

 • Varroa destructor – kleštík včelí

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)


Literatura

Hejda R., Farkač J. et Chobot K. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyli roztoči dosud podrobně zpracováni a nikdo se jim v regionu systematicky nevěnuje. Podrobně byli zpracováni pouze pancířníci. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.