Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zdislavický rybník

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Zdislavice u Herálce
  • Rozloha: 21,29 ha
  • Mapovací kvadrát: 6458
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Ptáci: 93 druhů, z toho 29 druhů zvláště chráněných (2§§§,14§§,13§), 39 druhů červeného seznamu ČR (3CR,4EN,18VU,9NT,5LC); 47 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (5!!!,26!!,16!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.