Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scrophularia umbrosa Dumort. - krtičník křídlatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Nerozlišovány poddruhy v rámci druhu.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Krtičník křídlatý je euro-asijským druhem rostoucím od střední přes východní Evropu, Anatolii, Kavkaz až do střední Asie. Na našem území se jedná o typického průvodce mokrých a bažinných okrajů luk, často na okrajích vodních toků, kanálů a struh. Může se šířit i na antropogenní stanoviště. Je vázán především na teplejší, níže položené oblasti s živinami bohatými půdami. Ve středních polohách je velmi vzácný. Na Vysočinu vyznívá z moravského termofytika do oblasti Třebíčska, především do jeho jižní části. Mimo tuto oblast existují dvě zajímavé lokality ve výše položených oblastech. První se nachází na horním toku Jihlavy u obce Dolní Cerekev (např. not. Čech 2002, Ekrtová 2008 NDOP), kde roste krtičník křídlatý vzácně v pobřežních porostech říčky. Druhá lokalita leží na potoce Strouha nedaleko Olší u Telče (Lustyk 2005 in Čech et al. 2006). Tato lokalita by mohla mít fytogeografickou souvislost se vzácným výskytem druhu v nivě Moravské Dyje (Křížek 1971). Ovšem v současnosti není výskyt druhu v této oblasti ověřen. Kromě výše zmíněných údajů, existují z vyšších poloh na Svratecku a Telečsku především historické údaje o výskytu, jejichž věrohodnost může být do jisté míry sporná. Krtičník křídlatý je ohrožen především ztrátou případných stanovišť po regulaci toků a silné ruderalizaci jejich pobřežních zón. Protože se však jedná o poměrně přehlížený druh nepříliš atraktivních stanovišť, může se zejména na jihu Třebíčska vyskytovat hojněji, než ukazují dostupná floristická data.
Mapa výskytu - krtičník křídlatý - Scrophularia umbrosa

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scrophularia umbrosa Dumort. - krtičník křídlatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.