Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cyclamen purpurascens Mill. - brambořík nachový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Primulaceae - Prvosenkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Tento perialpský průvodce teplých listnatých lesů dosahuje v ČR severní areálové hranice druhu. Právě výskyt na Vysočině představuje patrně nejsevernější hranici přirozeného výskytu druhu nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Roztroušené lokality v Čechách jsou považované za výsadby (Kovanda in Hejný & Slavík 1992). Brambořík nachový se na Vysočině vyskytuje zejména na Třebíčsku, kde prakticky kopíruje hranici teplejšího regionu Moravského podhůří Vysočiny (fytochorion 68). Velmi hojný je v údolích řek Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Želetavky. Lokalita na Svratecku v NPP Švařec může představovat nejsevernější výskyt v údolí Svratky vyznívající z panonské oblasti, pravděpodobnější je však vysazení (Lysák 2005). Izolovaný historický výskyt je znám u Jihlavy na svahu nad Helenínskou skálou (Zlámalík 1973, 1993). V současnosti neověřené jsou výskyty v údolí Želivky u Vojslavic, Zahrádky a Vranic (Letáček 1942, Suza 1948), stejně jako ještě starší historické údaje od Humpolce, Havlíčkova Brodu a Štoků. Jedná se o typickou součást podrostu dubohabrových lesů, případně humózních doubrav. Je ohrožený pouze převodem listnatých lesů na jehličnaté monokultury.
Mapa výskytu - brambořík nachový - Cyclamen purpurascens

Lokality

Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 10.8.2005, foto Jan Roleček
Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 10.8.2005, foto Jan Roleček
Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 16.7.2009, foto Josef Komárek
Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 16.7.2009, foto Josef Komárek

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cyclamen purpurascens Mill. - brambořík nachový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.