Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cuscuta epilinum Weihe - kokotice hubilen v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Liliales - Liliotvaré
 • Čeleď: Cuscutaceae - Kokoticovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Kokotice hubilen byla typickým plevem lněných polí celé Evropy po Sibiř. Ojediněle se vyskytovala v Malé Asii, ve východním Středomoří, na Kavkaze a přes Írán až do Afgánistánu. S pěstováním lnu se rozšířila i jinam do světa. Díky čištění osiva lnu se však stala jednou z nejohroženějších rostlin světa. V České republice rostla hojně v kulturách lnu především v severním a jižních Čechách, na severní Moravě a na Vysočině. Již před 2. světovou válkou však začalo lokalit ubývat a poslední výskyt v ČR byl doložen od obce Kejžlice na Humpolecku v roce 1957 (Čábera 1969). V současnosti je tak hubilen řazen mezi vymřelé druhy naší flóry. Z Vysočiny byla ještě v 1. polovině 20. století udávána od Netína, Náramče, Hostákova, v 19. st. od Mírovky u Havlíčkova Brodu. Novoměstský botanik Havelka (1896) píše, že v roce 1885 hubilen zničil mnoho lnu kolem Jimramova.
Mapa výskytu - kokotice hubilen - Cuscuta epilinum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cuscuta epilinum Weihe - kokotice hubilen v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.