Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aconitum variegatum L. - oměj pestrý v Kraji Vysočina

Oměj pestrý (Aconitum variegatum), Salavice [JI], 5.8.2009, foto Libor Ekrt
Oměj pestrý (Aconitum variegatum), Salavice [JI], 5.8.2009, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Oměj pestrý je evropským endemitem doprovázejícím vysokobylinné horské nivy, lemovou vegetaci horských a podhorským potoků a řek a humózní suťové lesy a olšiny. Těžiště rozšíření v České republice leží v horských a výše položených oblastech v údolích toků. Na Vysočině je jeho výskyt soustředěn na centrální a severní část území, kde je vázán na údolí Jihlávky, Jihlavy, Šlapanky, Sázavy, Doubravy a řady jejich přítoků v místech zachovalých humózních listnatých nebo smíšených lesů a křovin. V severovýchodní části území se vyskytuje ostrůvkovitě v návaznosti na údolí Svratky a Bobrůvky. Oměj pestrý roste typicky v dolních částech svahů, někdy přímo v lemové vegetaci vodního toku. Zejména mimo oblast svého hlavního výskytu zaznamenal druh částečný ústup. Může se jednat především o důsledek přeměny původních listnatých lesů na jehličnaté kultury nebo výrazné eutrofizace a následné ruderalizace lemových porostů vodních toků a lesních pláštů v nivě.
Mapa výskytu - oměj pestrý - Aconitum variegatum

Lokality

Oměj pestrý (Aconitum variegatum), Salavice [JI], 5.8.2009, foto Libor Ekrt
Oměj pestrý (Aconitum variegatum), Salavice [JI], 5.8.2009, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aconitum variegatum L. - oměj pestrý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 8. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.