Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ropalopus macropus Germar, 1824 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Ropalopus macropus, foto Václav Křivan
Tesařík Ropalopus macropus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen zřejmě jen likvidací vhodných lesních porostů a jejich nahrazením porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a lokální druh listnatých lesů v nížinách. Vývoj probíhá pod kůrou odumírajících slabších jedinců různých druhů listnáčů, zejména dubů, buku, moruše, hrušní a dalších.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Kromě jižní Moravy všude velmi vzácný druh, na jih od Brna místy hojný.
 • Vysočina: Zjištěn byl pouze jednou v zachovalé lesostepní doubravě v údolí Rokytné.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Ropalopus macropus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Ropalopus macropus Germar, 1824 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.