Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phytoecia icterica Schaller, 1783 - kozlíček mrkvový v Kraji Vysočina

Kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica), foto Václav Křivan
Kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem vhodných stanovišť v důsledku zarůstání biotopů a ruderalizace.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální až řídký druh teplých oblastí. Vývoj probíhá ve stoncích a kořenech pastiňáku a dalších mrkvovitých rostlin. Druh obývá výslunné travnaté lokality, stepní trávníky, úhory, náspy cest nebo hrází.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální výskyt byl zaznamenán v nejteplejších oblastech Čech, na Moravě je hojnější v Podyjí, na Břeclavsku nebo Mikulovsku a severně od Brna.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze jednou v roce 1977 v NPR Mohelenská hadcová step. Od té doby nebyl výskyt na této lokalitě ani jinde na Vysočině potvrzen.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica), foto Václav Křivan
Kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica), foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Phytoecia icterica Schaller, 1783 - kozlíček mrkvový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.